Korkein oikeus / Högsta domstolen

HD förkastade åtalet för grovt bedrägeri i en tvist om en husaffär

Dela

Högsta domstolen (HD) ansåg att säljaren inte hade gjort sig skyldig till grovt bedrägeri gentemot köparna i en egnahemshusaffär. Åtalet förkastades.

Det frontmannahus som tvisten gällde såldes 2012. Säljaren hade 2003 låtit göra en så kallad efterpålning av huset. Hovrätten ansåg att säljaren hade vilselett köparna i samband med affären genom att i samband med affären hemlighålla för dem att ingen efterpålning hade gjorts under den mellersta delen av byggnaden och att efterpålningen hade gjorts utan bygglov. Hovrätten ansåg att säljaren gjort sig skyldig till grovt bedrägeri och uppskattade den skada som orsakats genom brottet till minst 170 000 euro.

Högsta domstolen ansåg att säljaren inte uppsåtligen hade vilselett köparna. Åtalet för grovt bedrägeri förkastades.

Samma tvist om fastighetsaffären mellan två poliser har behandlats även tidigare i HD i form av en civiltalan gällande fel i fastigheten. Köparna krävde då att affären skulle hävas eller en kännbar prissänkning. Högsta domstolen beviljade inte köparna besvärstillstånd genom sitt beslut 2016, så hovrättens beslut om en prissänkning på 12 000 euro förblev i kraft.

Nyckelord

Kontakter

Föredragande Heikki Kemppinen, tfn 02956 40062, heikki.kemppinen(at)oikeus.fi

Avgörandet (28.12.2021, R2020/17), som inte offentliggjorts som prejudikat, kan beställas hos högsta domstolens kommunikationstjänster, viestinta.kko(at)oikeus.fi, tfn 02956 40060.

Om

Korkein oikeus / Högsta domstolen
Korkein oikeus / Högsta domstolen
PL/PB 301
00171 Helsinki / Helsingfors

02956 40000http://www.korkeinoikeus.fi

Högsta domstolen utövar den högsta domsmakten i tviste- och brottmål samt övervakar rättsskipningen inom sitt behörighetsområde. Högsta domstolens viktigaste uppgift är att ge prejudikat.

Följ Korkein oikeus / Högsta domstolen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Korkein oikeus / Högsta domstolen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum