Lapin ELY-keskusLapin ELY-keskus

Helmi-elinympäristöohjelman maastotyöt ovat alkaneet Lapissa perinnebiotoopeilla ja lintuvesillä

Jaa

Lapin ELY-keskus jatkaa inventointeja, hoidon ja kunnostuksen suunnittelua sekä hoidon järjestämistä. Helmi-ohjelmassa inventoidaan arvokkaita elinympäristöjä, jotta säilyneet kohteet löydetään ja niille voidaan suunnitella kunnostusta ja hoitoa. Lapin ELY-keskus etsii myös tekijöitä kohteiden kunnostukseen ja hoitoon. Toimenpiteisiin voi saada uutta luonnonsuojelulain mukaista tukea, jota haetaan alueellisesta ELY-keskuksesta.

Lammas syö koivunlehtiä puusta. Kuva Kristiina Hoikka, Lapin ELY-keskus.
Lammas syö koivunlehtiä puusta. Kuva Kristiina Hoikka, Lapin ELY-keskus.

Elinympäristöjen tila Suomessa on yleisesti heikentynyt viime vuosikymmenien aikana. Lintuvesien ja perinnebiotooppien inventointi, kunnostaminen ja hoito ovat välttämättömiä toimenpiteitä heikentymisen pysäyttämiseksi ja lajiston turvaamiseksi. Näin voidaan turvata uhanalaistuneitten elinympäristöjen laatua ja vahvistaa niitä käyttäville lajeille tärkeiden alueiden verkostoa.

Perinteisten hoitotapojen synnyttämät elinympäristöt

Perinnebiotooppeja inventoidaan lähes kaikissa Lapin kunnissa. Kunnostukset ja laidunnus ovat alkaneet Utsjoen Pappilan niityillä, Pelkosenniemen Keminsaarilla ja Kairalassa, Rovaniemen Viirin kylällä sekä Simossa Pahnilan museolla ja Vihtarinojansuun merenrantaniityllä. Kunnostustöihin ja laidunnukseen etsitään tekijöitä Tornion Kainuunkylän saarille, Kittilän Karjanrantaan, Rovaniemen Koivusaareen ja Keminmaan kirkoille.

Perinnebiotooppi-inventoinnissa päivitetään tiedot kohteiden rajoista, hoito- ja laidunnushistoriasta sekä alueen nykyisestä käytöstä, joista maanomistajalla tai kohteen hoitajalla on arvokasta tietoa. Maanomistaja voi olla paikalla inventointien aikana. Inventointi ei velvoita maaomistajaa sitoutumaan alueen hoitoon. Tietoja voidaan hyödyntää ympäristösopimuksien hakemisessa tai alueiden suunnittelussa ja kehittämisessä.

Perinteisten hoitotapojen väistyttyä niiden myötä syntyneet ympäristöt, niityt ja laitumet, ovat harvinaistuneet nopeasti. Samalla on kadonnut suuria alueita monille lajeille tärkeitä elinympäristöjä, mikä johtaa lajien uhanalaistumiseen. Perinnebiotoopit säilyvät avoimina ja ylläpitävät monipuolista lajistoa vain säännöllisen laidunnuksen ja niiton ansioista. Kasvillisuus pysyy matalana, kun maisemaa hoidetaan. Samalla säilyvät maiseman historia, siihen liittyvät muistot ja perinteiset hoitotavat.

Lintuvedet ja -kosteikot ovat arvokkaita pesimäalueita ja levähdys- ja ruokailupaikkoja

Lintuvesien kunnostukset aloitetaan suunnittelulla. Tänä vuonna ei tehdä varsinaisia kunnostustoimenpiteitä. Kunnostussuunnitelmia tehdään kesän aikana ainakin Ylitorniolla, Muoniossa ja Pellossa. Hoitotoimenpiteiden ja raivausten suunnittelu on käynnistynyt Pajukari-Uksei-Alkunkarinlahden Natura-alueella Ylitorniolla. Kainuunkylän saarilla Ylitorniolla suunnitellaan linnuille arvokkaiden alueiden raivauksia. Muonionjärvi-Utkujoen Natura-alueella suunnitellaan tulvaniittyjen hoitoa Rukomasaareen. Pellonjärvellä suunnitellaan rantojen raivauksia.

Lintuvesillä kohteen nykytila ja pesimä- ja muuttolinnuston laskennat ovat tärkeitä pohjatietoja kunnostusten ja hoidon suunnittelussa. Tänä kesänä vesi- ja kosteikkolintuselvityksiä tehdään viidellä Natura-alueella Ylitornion, Muonion ja Inarin kunnissa. Lisäksi käydään tarkastamassa useita järviä mahdollisten hoitotarpeiden havaitsemiseksi ja järvien nykytilan selvittämiseksi.

Uhanalaisia ja taantuneita vesi- ja rantalintukantoja voidaan vahvistaa kunnostamalla. Toimenpiteinä ovat esimerkiksi vesistöjen sekä niitty- ja luhtarantojen kunnostus kuten myös jatkuva hoito laiduntamalla tai niittämällä. Tämän lisäksi voidaan raivata lintusaaria ja poistaa linnustolle haitallisia vieraslajeja kuten supikoiraa ja minkkiä. Lisäksi linnuille voidaan luoda pesimäpaikkoja.

Helmi-ohjelmassa on työtä tehtäväksi ja kohteita löydettäväksi

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen Helmi-ohjelmasta vuoteen 2030 saakka. Ohjelmassa on 40 toimenpidettä perinnebiotooppien, soiden, metsien, lintuvesien ja kosteikkojen ennallistamisen, kunnostuksen, hoidon ja suojelun vauhdittamiseksi. Toimenpiteiden toteuttamisesta ovat vastuussa ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö. Yksityiset voivat hakea luonnonsuojelulain mukaista tukea alueellisesta ELY-keskuksesta ja hankehaku kunnille ja järjestöille aukeaa syksyllä. Kaikki toimet perustuvat maanomistajan vapaaehtoisuuteen.

Jos olet lähivuosina kiinnostunut toteuttamaan perinnebiotooppien kunnostus- tai hoitotoimia, kuten puuston tai pensaikon raivauksia, aitojen pystyttämistä, niittoja tai laidunnusta ole yhteydessä alueelliseen ELY-keskukseesi. Haemme yhteistyökumppaneiksi maanomistajia, yrityksiä, yhdistyksiä ja laiduneläinten omistajia. Kohteiden laiduntajiksi etsitään nautoja, lampaita ja hevosia. Eläinten omistajat voivat ilmoittaa eläimensä myös suoraan Laidunpankki-palveluun tarjoamaan laidunnuspalveluja (www.laidunpankki.fi).

Ilmoita meille perinnebiotooppeja, jotka ovat olleet perinteisessä hoidossa, niitettynä tai laidunnettuna eikä niiden tilaa ole muutettu istutuksin, maanmuokkauksin, lannoittamalla tai muilla rehevöittävillä tavoilla.

Seuraa Lapin ELY-keskuksen twitteriä @Lapin_ELY, Instagramia @lapinelykeskus ja #HelmiOhjelma -asiasanaa, ja pysyt kärryillä missä Helmi-ohjelmassa mennään myös eri puolilla Suomea.

Hyvää Helmi-kesää!

Helmi-ohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa heikentyneiden elinympäristöjen tilaa. Lähes puolet Suomen luontotyypeistä ja 12 prosenttia Suomen lajeista on uhanalaisia. Suurin syy tähän on elinympäristöjen väheneminen ja laadullinen heikkeneminen. Luonnon köyhtymisen pysäyttäminen edellyttää nopeita ja kattavia toimia. Helmi-ohjelmassa teemme konkreettisia suojelu- ja hoitotöitä luonnon monimuotoisuuden hyväksi.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja Lapin ELY-keskuksesta:

Lintuvedet ja kosteikot, Pihla Penttilä, 0295 037 102
Helmi-ohjelma, perinnebiotoopit, Kristiina Hoikka, 0295 037 014
Kunta-Helmi ja perinnebiotoopit, Marjut Kokko, 0295 037 380

Sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuvat

Lammas syö koivunlehtiä puusta. Kuva Kristiina Hoikka, Lapin ELY-keskus.
Lammas syö koivunlehtiä puusta. Kuva Kristiina Hoikka, Lapin ELY-keskus.
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Lapin ELY-keskus
Lapin ELY-keskus
Rovaniemi: Hallituskatu 3 B (valtion virastotalo)
Kemi: Valtakatu 28

0295 037 000http://www.ely-keskus.fi/lappi

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Lapin ELY-keskus

Sinilevää havaittu heinäkuussa myös Lapissa22.7.2021 15:28:33 EEST | Tiedote

Sinileväsamentumia on havaittu heinäkuussa myös Lapissa. Havainnot keskittyvät Etelä- ja Keski-Lapin järviin. Pintavedet lämpenivät kesä-heinäkuun vaihteessa monin paikoin yli 20 ºC:seen, mikä on edesauttanut sinileväesiintymien kehittymistä tyynien poutajaksojen aikana. Valtakunnallisessa leväseurannassa tehdyt havainnot ja Lapin ELY-keskukselle ilmoitetut yleisöhavainnot ovat kuitenkin pääosin koskeneet vähäisiä määriä sinilevää.

Etätyöntekijä yhdistää työn ja rakkauden Lappiin5.7.2021 00:00:00 EEST | Tiedote

Kesän ja syksyn aikana esitellään erilaisia Lapissa etätöitä tekeviä henkilöitä osana Lapin liiton ja Lapin ELY-keskuksen somekampanjaa. Nämä työntekijät ovat halunneet omalla esimerkillään tuoda esiin etätyön tarjoamat mahdollisuudet ja ne tekijät, jotka ovat vetäneet heidät juuri Lappiin työskentelemään paikkariippumattomasti. Kaikkia heitä yhdistää rakkaus Lappiin sekä omaan työhönsä. Etätyö on keino yhdistää nämä tekijät.

Rovaniemen Koivusaareen etsitään lampaita laiduntamaan valtakunnallisesti arvokasta perinnemaisemaa1.7.2021 16:10:48 EEST | Tiedote

Lapin ELY-keskus ja Rovaniemen kaupunki etsivät Koivusaareen uutta hoitajaa Helmi-elinympäristöohjelmassa. Keskeisellä paikalla Rovaniemellä, laajassa Ounas- ja Kemijoen risteyksessä, sijaitsee upea ja rehevä Koivusaari. Se on yksi Ounasjokisuiston pienistä saarista, joiden rannat tarjoavat suojaa pesiville ja muuttomatkalla oleville linnuille. Saarella on luontopolku ja lintutorni. Saari on siis hieno käyntikohde lintujen mutta myös tulvaniittyjen ja -metsien sekä lampaiden ansiosta. Koivusaaren hoito on tärkeää maiseman, kulttuuriperinnön ja lajiston vuoksi, minkä vuoksi se on yksi Helmi-elinympäristöohjelman tukea saavista kohteista. Alueelle etsitään uutta hoitajaa, jolle hoidosta aiheutuvat kustannukset korvataan kokonaisuudessaan luonnonsuojelulain tuella. Kiinnostuneet laiduneläinten omistajat voivat olla yhteydessä Lapin ELY-keskukseen.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme