Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Helmi-elinympäristöohjelmassa suunnitteilla lintuvesikunnostukseen liittyviä ruoppauksia Evijärven Jokisuunlahdella

Jaa

Ympäristöministeriön käynnistämä Helmi-elinympäristöohjelma vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta tarttumalla Suomen luonnon köyhtymisen merkittävimpiin suoriin syihin: elinympäristöjen vähenemiseen ja niiden laadun heikkenemiseen. Helmi-ohjelmassa suojellaan ja ennallistetaan soita, kunnostetaan lintuvesiä, hoidetaan perinnebiotooppeja ja tehdään toimenpiteitä ranta-, vesi- ja metsäluonnon tilan parantamiseksi. Toimet kohdistuvat lintuvesikunnostusten osalta Natura 2000 -verkoston kohteisiin. Tässä tapauksessa kunnostustoimien kohteena on Evijärven kaakkoisosassa Välijoen laskukohdassa sijaitseva Jokisuunlahden ja Valmosannevan Natura 2000 -alue.

Lintuvesien kunnostaminen on välttämätöntä useiden uhanalaisten ranta- ja vesilintujemme suojelemiseksi. Puolet Suomen kosteikkojen vesilinnuista on uhanalaisia, paljolti kosteikkojen rehevöitymisen ja umpeenkasvun seurauksena. Jokisuunlahti on ollut ja on edelleenkin erittäin merkittävä sisämaan lintuvesikohde, jonka linnustollisia arvoja vakava umpeenkasvu on heikentänyt ainakin 1990-luvulta saakka. Tärkeimpänä toimenpiteenä Jokisuunlahdella on avovesialueiden muodostaminen ja ylläpitäminen avoimina niittämällä, mitä nyt suunnitteilla olevilla ruoppauksilla tuetaan. Niittoa jatketaan tarpeen mukaan useita vuosia toistaen se myös loppukesällä 2021. Lisäksi alueella on tarkoitus aloittaa vesilintujen pesintöjä uhkaavien vieraspetojen - supikoiran ja minkin - tehopyynti. Tavoitteena on monipuolisen kunnostustoimien keinovalikoiman avulla palauttaa Jokisuunlahti entiseen linnustolliseen loistoonsa, mikä voisi tarkoittaa mm. puna- ja tukkasotkan paluuta takaisin alueen pesimälajistoon sekä alueella pesivien mustatiirojen ja nokikanojen parimäärien kasvua. Ylipäätään haluamme toimenpiteillä parantaa kaikkien vesialueesta riippuvaisten lintulajien elinolosuhteita.

Vesilain mukainen lupahakemus lintuvesikunnostukseen liittyvien ruoppausten suorittamiseksi Jokisuussa on jätetty Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston käsittelyyn 30.12.2020. Hakemukseen sisältyy ruoppauksia kahdessa erillisessä paikassa. Ruoppausalueiden pinta-ala on yhteensä 0,76 hehtaaria ja massamäärä 2 200 m3, eli kovin mittavista alueista ei ole kyse. Ruoppausten toteuttaminen lienee mahdollista aikaisintaan loppuvuodesta 2021, kuitenkin todennäköisemmin vasta vuoden 2022 aikana. Ruoppausten ei arvioida heikentävän järven vedenlaatua tai vaikuttavan laajamittaisemmin virtauksiin järvellä. Vedenlaatua tarkkaillaan ruoppausten aikana ja niiden jälkeen. Linnuston kehitystä ja jo tehtyjen toimenpiteiden purevuutta siihen seurataan seuraavan kerran tämän vuoden touko-kesäkuussa.

Ruoppausalueet sekä toimenpiteiden kuvaukset (kts. kuvat):

  • Jokisaaren pohjoispuolelle sijoittuva ruoppausalue (alue 1) on uomamainen ja sillä pyritään lisäämään veden virtausta Välijoesta lahden itäosaan niittämällä muodostetuille alueille. Tämän alueen pinta-ala on noin 0,2 hehtaaria ja massojen määrä korkeintaan 1 200 m3.
  • Ruoppausalue 2 liittyy välittömästi Välijoen länsipuolella sijaitsevan pitkänomaisen, ruoppausmassoista aikoinaan muodostetun saaren kunnostamiseksi lintujen pesimäsaareksi. Kunnostus pesimäsaareksi tarkoittaa ensivaiheessa puuston poistoa. Toimenpidealueen pinta-ala on korkeintaan 0,56 hehtaaria ja massojen määrä korkeintaan 1 000 m3. Kyse on enimmäkseen järviruo’on ja -kaislan juurakoiden poistamisesta.

Yhteyshenkilöt

Lintuvesikoordinaattori Olli Autio
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
puh. 0295 027 775
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Kuvat

Lataa
Lataa
Kuvan oikeassa reunassa on Välijoki, jonka virtaamaa levitetään punaisten nuolten mukaisesti 8 m leveäksi kaivettavalla uomalla kuvan vasemmassa reunassa näkyvälle niittämällä avoinna pidettävälle alueelle (ruoppausalue 1).
Kuvan oikeassa reunassa on Välijoki, jonka virtaamaa levitetään punaisten nuolten mukaisesti 8 m leveäksi kaivettavalla uomalla kuvan vasemmassa reunassa näkyvälle niittämällä avoinna pidettävälle alueelle (ruoppausalue 1).
Lataa
Kuvan keskellä on osa lintujen pesimäsaareksi kunnostettavasta ns. Maaholman ruoppausmassasaa-resta, jonka kuvassa näkyvälle edustalle haettiin lupaa vesikasvien juuriston poistoon tähtäävän ruoppauksen suorittamiseksi (ruoppausalue 2).
Kuvan keskellä on osa lintujen pesimäsaareksi kunnostettavasta ns. Maaholman ruoppausmassasaa-resta, jonka kuvassa näkyvälle edustalle haettiin lupaa vesikasvien juuriston poistoon tähtäävän ruoppauksen suorittamiseksi (ruoppausalue 2).
Lataa

Tietoja julkaisijasta

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15

0295 027 500http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.

ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset

NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.

NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten

Kravis leder till att vattenståndet stiger i Esse å (Landskapen i Österbotten)13.1.2021 15:30:07 EETTiedote

Det kalla och blåsiga vädret under de senaste dagarna har gjort att det har börjat bildas mer kravis vid forsarna i Esse å. Ovanför forsarna där det har bildats kravis har vattenståndet stigit på många ställen. För att underlätta situationen har avtappningen från sjöarna Lappajärvi och Evijärvi i övre loppet av ån fortsättningsvis minskats. Vid några av forsarna hotar vattnet att stiga så pass högt att det kan orsaka olägenheter och det är möjligt situationen måste åtgärdas genom att ta bort en del av kravisen med grävmaskin. Kravisläget följs upp med hjälp av viltkameror som installerats vid ån samt genom fältbesök längs ån.

Ähtävänjoella hyyteet nostavat vesipintoja (Pohjalaismaakunnat)13.1.2021 15:30:06 EETTiedote

Viime päivien pakkaset ja kova tuuli ovat lisänneet hyyteen muodostumista Ähtävänjoen koskissa. Hyytävien koskien yläpuolisesti vedenpinnat ovat nousseet monin paikoin. Juoksutusta yläpuolisista Lappajärvestä ja Evijärvestä on edelleen pienennetty hyydetilanteen helpottamiseksi. Muutamissa koskissa vesi uhkaa nousta haitallisen korkealle ja tilannetta voidaan joutua helpottamaan kaivinkoneen avulla. Hyydetilannetta seurataan joelle asennettujen riistakameroiden ja joella tehtävien maastokierrosten avulla.

Inom ramen för Helmi-programmet planeras muddringar i anslutning till restaureringen av fågelvattnen i Jokisuunlahti i Evijärvi12.1.2021 13:33:55 EETTiedote

Miljöministeriets livsmiljöprogram Helmi stärker den biologiska mångfalden i Finland genom att gripa tag i de största orsakerna till att naturen utarmas i Finland, dvs. livsmiljöerna minskar och deras kvalitet blir sämre. I Helmi-programmet skyddas och restaureras myrar, restaureras fågelvatten och sköts vårdbiotoper och vidtas åtgärder för att förbättra tillståndet i strand-, vatten- och skogsnaturen. I fråga om restaureringar av fågelvattnen riktas åtgärderna till objekt som ingår i nätverket Natura 2000. Objekten för restaureringsåtgärderna är i detta fall Natura 2000-området Jokisuunlahti och Valmosanneva i Evijärvis sydöstra del i området där Välijoki mynnar ut.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme