Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Helsingfors provar nya lösningar i kampen mot plastavfall i havet

Dela

Helsingfors stads Östersjöutmaning och stadens affärsverk för byggtjänster Stara genomför i sommar ett samarbete med Clewat Oy där man testar farkosten Cleansweep för att tygla nedskräpningen av havet. Cleansweep är en ny typ av farkost och den testas i sommar 23 juni till 3 juli och 21 juli till 31 juli. Med testerna undersöker man farkostens funktionalitet i stävjande av nedskräpningen av havet.

Farkosten Cleansweep. Bild: Clewat Oy
Farkosten Cleansweep. Bild: Clewat Oy

Mängden skräp i havet ökar ständigt. Ifjol samlade Staras farkost Lippo ungefär 80 kubikmeter skräp vid Helsingfors kust. Största delen av det skräp som människorna producerar härstammar från måltider, drickande och tobaksrökning. Skräpet sprids till havet med dagvatten, åar och älvar och med vinden. Mer än 70 procent av det skräp som hamnar i havet är plast. Plast faller långsamt sönder och är farligt för både människor och djur.

Stara sköter underhållet och rengöringen av Helsingfors havsområden. Under sommaren testar Stara farkosten Cleansweeps effektivitet och funktionalitet under ungefär en månad och jämför resultaten med Staras farkost Lippo. Avsikten är att utveckla och effektivera insamlingen av skräp så att man också avlägsnar plastbitar som är små från havsmiljöer.

Clewat Oy har utvecklat farkosten Cleansweep. Farkostens funktionalitet bygger på att man utnyttja havets strömmar. Med hjälp av bommar samlar farkosten ihop skräp som förs till en mynning, i vilken vattenströmmen justeras, så att olika sorters skräp hamnar i farkostens transportörer, och sorteras i olika behållare. Med hjälp av farkosten Cleansweep är det möjligt att samla plastbitar ur havet som är så små att de mäter endast en halv millimeter.

Nya innovationer för att stävja nedskräpningen av havet

Helsingfors stads Östersjöutmaning, som koordinerar frivilligt skydd av Östersjön, startade på våren de snabba försöken. Avsikten är att finna innovativa lösningar för att stävja nedskräpningen i Helsingfors havsområden. Clewat Oy valdes som deltagare i de snabba försöken, så att man ska kunna undersöka hur mycket plastavfall farkosten Cleansweep samlar in och vad plastavfall består av, särskilt i sådana havsområden där renhållningen är mer utmanande. Under sommaren rör sig farkosten Cleansweep i havsområdena kring Fiskehamnen, Gammelstadsviken och Tölöviken. Förutom Clewat Oy deltar Bloft Design Lab, Green House Effect Oy och Biosatama Oy i de snabba försöken.

Östersjöutmaningen är miljöskyddsverksamhet för Östersjön som Helsingfors och Åbo städer tillsammans koordinerar. I Östersjöutmaningen ingår städernas gemensamma åtgärdsprogram för Östersjön samt utmaningens partnerskapsnätverk. Fler än 300 organisationer är med i Östersjöutmaningens partnerskapsnätverk och alla organisationer som är intresserade av att skydda Östersjön är välkomna med.

Nyckelord

Kontakter

Stara:
Enhetschef Jouko Laakso
tfn. 09 310 39250
jouko.laakso@hel.fi

Besök på farkosten:
Arbetsledare Lassi Ruth
tfn. 09 310 28070
lassi.ruth@hel.fi
Farkosten testas 23.6.−3.7. och 21.7.−31.7.2020.

Östersjöutmaningen:
koordinator Mari Joensuu
tfn 09 310 23830
mari.joensuu@hel.fi

Clewat Oy:
Verkställande direktör Keijo Säilynoja
tfn. 050 422 6105
keijo.sailynoja@clewat.com

Bilder

Farkosten Cleansweep. Bild: Clewat Oy
Farkosten Cleansweep. Bild: Clewat Oy
Ladda ned bild
Farkosten Cleansweep. Bild: Clewat Oy
Farkosten Cleansweep. Bild: Clewat Oy
Ladda ned bild

Om

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki

09 310 2611http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Stadsmiljösektorn sköter tjänsterna kring planeringen, byggandet, underhållet och tillsynen av Helsingfors stadsmiljö. 

Följ Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Uimavesien bakteeripitoisuudet paikoitellen koholla – sinilevät vähentyneet merialueilla3.7.2020 14:32:28 EESTTiedote

Uimavesinäytteet otettiin tällä viikolla itäisen Helsingin pieniltä uimarannoilta sekä saarten uimarannoilta. Viime aikojen runsaat sateet ovat huuhtoneet epäpuhtauksia maanpinnalta uimaveteen. Tämä on todennäköinen syy siihen, että Suomenlinnan ja Uunisaaren rannoilla bakteeripitoisuudet olivat koholla. Näiltä rannoilta on otettu uusintanäytteet, joiden tulokset valmistuvat ensi viikolla. Muiden rantojen tutkitut näytteet olivat hygieeniseltä laadultaan hyviä. Viimeisimmät tutkimustulokset ovat näkyvillä rantojen ilmoitustauluilla.

Helsinki selvittää Eteläsataman lahden alueen maankäytön kehittämisen edellytyksiä1.7.2020 12:18:56 EESTTiedote

Eteläsataman lahti on yksi Helsingin keskeisimmistä historiallisista ranta-alueista ja on osa merellisen Helsingin kansallismaisemaa. Alueen jatkosuunnittelun tueksi on valmistunut kaksi Helsingin kaupungin tilaamaa konsulttiselvitystä. Ne ovat LOCI maisema-arkkitehdit Oy:n ja JKMM arkkitehdit Oy:n laatima ”Eteläsataman lahden maisemallinen tilavaraus- ja periaatesuunnitelma” sekä Ramboll Finland Oy:n laatima ”Eteläsataman lahden alustava teknisten tilavarausten ja toteuttamistavan periaatesuunnitelma”.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum