Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Helsingfors stads gymnasier och yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto tar emot cirka 4 800 nya studerande

Dela

Namnen på de nya studerande som antagits till Helsingfors stads gymnasier och yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto offentliggörs i dag i läroanstalterna och på deras webbplatser. Vid vårens gemensamma ansökan fick sammanlagt 2 680 sökande en studieplats i stadens 14 gymnasier, medan 2 126 ungdomar fick en studieplats i yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto, där det ännu finns lediga studieplatser.

Stadens gymnasier och yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto publicerar namnen på de nya studerande som antagits i samband med den gemensamma ansökningen på sina webbplatser efter hand som uppgifterna fås från Studieinfo-systemet. På namnlistorna finns bara de sökande som har gett sitt tillstånd till att deras namn publiceras. De antagna får ett brev med närmare anvisningar om hur de ska bekräfta att de tar emot studieplatsen.

Sammanlagt finns det 5 577 nybörjarplatser i stadens gymnasier och i yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto. Antalet förstahandssökande till dessa platser var 5 679 vid vårens gemensamma ansökan. Alla sökande fick inte den studieplats de ville ha i första hand, men många fick ändå en studieplats bland de alternativ som de har placerat som önskemål 2–5.

 

Det lägsta medeltalet för antagning till stadens gymnasier är 7,42 och 7,75

Studieplats i stadens gymnasier fick 2 680 ungdomar. Antalet förstahandssökande var 3 347. Till de finska gymnasierna sökte 2 866 och till de svenska 481.

”Stadens gymnasier är fortfarande populära. Alla har antingen ett riksomfattande särskilt uppdrag eller någon annan form av betoning. Gymnasierna med särskilt uppdrag har också många sökanden som inte är från Nyland”, konstaterar Mervi Willman, chef för gymnasieutbildningen.

I år var det lägsta medeltalet för antagning till stadens finska gymnasier 7,42 (7,33 år 2018). Vid de svenska gymnasierna gick gränsen vid 7,75 (7,25 år 2018). Det lägsta medeltalet för antagning till ett gymnasium i Helsingfors varierar från år till år beroende på antalet sökande, de sökandes medeltal och antalet nybörjarplatser i gymnasierna.

Stadens gymnasier är Alppilan lukio, Brändö gymnasium, Etu-Töölön lukio, Gymnasiet Lärkan, Helsingin kielilukio, Helsingin kuvataidelukio, Helsingin luonnontiedelukio, Helsingin medialukio, Kallion lukio, Mäkelänrinteen lukio, Ressun lukio, Sibelius-lukio, Tölö gymnasium och Vuosaaren lukio.

Gymnasiernas webbplatser

 

Största delen av studieplatserna vid yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto fylldes

Studieplats vid yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto fick 2 126ungdomar. Antalet förstahandssökande var 2 332.

Tandteknik, läkemedelsbranschen, social- och hälsovårdsbranschen, turismbranschen och livsmedelsbranschen var fortsättningsvis populärast bland de sökande. Också säkerhetsbranschen samt hår- och skönhetsbranschen intresserade de sökande i år igen.

Många sökte också till kompetensområdena hemarbetsservice (hemvårdare) och lokalvård (lokalvårdare) med sikte på grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen. Det var första gången man kunde söka till dessa kompetensområden i samband med den gemensamma ansökningen.

 

Lediga studieplatser via den kontinuerliga ansökningen

De som inte fick en studieplats i samband med den gemensamma ansökningen kan söka till yrkesinstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto via den kontinuerliga ansökningen. I sommar ordnas handledningsdagar för den kontinuerliga ansökningen 18−19.6, 25−26.6 och 30−31.7. Man anmäler sig som sökande genom att delta i den handlednings- och ansökningsdag som ordnas på verksamhetsstället på Hattulavägen. I juni och juli söker man i första hand till de utbildningar inom vilka det ännu finns lediga nybörjarplatser och som börjar i augusti.

 

Mer information om kontinuerlig ansökan finns på Stadin ammatti- ja aikuisopistos webbsida och facebooksida och kan dessutom fås från ansökningsbyråerna.        

 

Ansökan till förberedande utbildningar på gång

De ungdomar som inte fått en studieplats kan söka till utbildningar som förbereder för yrkesinriktade och gymnasiestudier. Ansökningstiden för dem går ut den 23 juli kl. 15.00. Utbildningarna börjar i augusti. I Helsingfors kan man söka till utbildning som handleder för yrkesutbildning (Valma), utbildning som förbereder invandrare för gymnasiet (Luva) och påbyggnadsundervisning efter den grundläggande utbildningen (tian).

Ansökan till alla förberedande utbildningar sker på adressen https://studieinfo.fi/wp/sv/. Till verkstäder för unga, vuxengymnasiet Helsingin aikuislukio, läroavtalsutbildningar och öppna studier vid yrkesinstitutet Stadin ammatti- aikuisopisto kan man söka kontinuerligt. De unga kan få hjälp och råd av studiehandledaren vid sin egen skola, ansökningsbyrån vid Stadin ammatti- ja aikuisopisto och Navigatorn (Ohjaamo).

 

Mer information

Chefen för den fria bildningen och gymnasieutbildningen Moa Thors (de svenska gymnasierna), tfn 09 310 70077

Chefen för gymnasieutbildningen Mervi Willman (de finska gymnasierna), tfn 09 310 86342

Rektor Maria Sarkkinen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tfn 09 31023149

Biträdande rektor Annukka Sorjonen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, tfn 09 310 84800

E-postadresser bildas enligt modellen fornamn.efternamn@hel.fi

Kontakter

Dokument

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki

09 310 44986https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi

Sektorn för fostran och utbildning ansvarar för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, den finska yrkesutbildningen och den fria bildningen i Helsingfors. Sektorn består av fyra servicehelheter: småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasie- och yreksutbildning och fritt bildningsarbete samt svenska tjänster. Till sektorn hör dessutom förvaltningsenheter.

Följ Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Helsingin varhaiskasvatukseen tarvitaan lisää työntekijöitä17.6.2019 08:36:53 EESTTiedote

Varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuus on jo pitkään ollut haastavaa sekä suomen- että ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimiston ammattibarometrin (3/2019) mukaan varhaiskasvatuksen opettajan tehtävä on ammattipulanimikkeiden kärjessä. Koko maassa varhaiskasvatuksen opettajan tehtävä on ammattibarometrissä sijalla viisi. Helsingissä henkilöstön saatavuuden parantamiseksi on kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla tehty paljon eri toimenpiteitä kuten tehostettu rekrytointia, edistetty koulutusta ja uudistettu sijaistoimintaa. Tästä huolimatta henkilöstöä on ollut vaikea saada. ”Tämän hetken arvion mukaan näyttää siltä, että ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstötilanne on paikoin kriittinen ja meillä on vaikeuksia saada riittävästi tarvittavaa henkilöstöä. Selvitämme parhaillaan Aluehallintovirastolta yhden ruotsinkielisen päiväkodin tilanteeseen liittyen voiko päiväkotiin palkata henkilöstöpulan vuoksi tilapäisesti myös suomenkielistä henk

Inom Helsingfors småbarnspedagogik behövs fler arbetstagare17.6.2019 08:34:30 EESTTiedote

Tillgången på personal inom småbarnspedagogiken har varit en utmaning en längre tid både inom den finsk- och svenskspråkiga småbarnspedagogiken. Enligt Nylands arbets- och näringsbyrås yrkesbarometer (3/2019) toppar lärare inom småbarnspedagogik listan över de yrken inom vilka det råder brist på sökande. I hela landet ligger lärare inom småbarnspedagogik på plats fem i yrkesbarometern. I Helsingfors har en lång rad åtgärder vidtagits inom fostrans- och utbildningssektorn i syfte att förbättra tillgången på personal, bl.a. har rekryteringen effektiverats ytterligare, utbildningsfrämjande åtgärder vidtagits, vikarieverksamheten förnyats. Trots det har det varit svårt att få personal. ”Enligt en bedömning i nuläget ser det ut som att personalsituationen inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken är ställvis kritisk. Vi har svårigheter att få tillräckligt med personal. Med anledning av situationen i ett svenskspråkigt daghem utreder vi som bäst i samråd med regionförvaltningsverket om ock

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum