Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Helsingfors tryggar den lagstadgade småbarnspedagogiken genom att flytta över personal från lekparker till daghem för våren 2023  

Dela

Inom Helsingfors stad flyttar personal från öppen morgon- och eftermiddagsverksamhet i lekparker till daghem för våren 2023. Bakgrunden till det här är det svåra personalläge som man tampats med en längre tid inom småbarnspedagogiken och den mer omfattande arbetskraftsbrist som råder inom ett flertal branscher i samhället. Genom åtgärderna tryggar staden barnens lagstadgade småbarnspedagogik och säkerställer att personalen har arbetsro i barngrupperna.

Personalunderskottet inom småbarnspedagogiken fortsätter att öka. Av den här anledningen är staden tvungen att från och med 9.1.2023 flytta över personal från parker som ordnar öppen verksamhet för barn och familjer till daghem för våren 2023. Genom personalflyttningarna tryggar staden den lagstadgade småbarnspedagogiken.

Så som staden tidigare har berättat har man inom fostrans- och utbildningssektorn vidtagit en rad olika åtgärder för att förbättra tillgången till personal: man har ökat antalet reservpersoner och hjälpen i form av så kallade snabba insatser, höjt lönerna och effektiverat premieringen, systematiskt utvecklat karriärvägarna, skaffandet av behörighet och utbudet av fortbildning, utvecklat introduktionen i arbetet för nya anställda, ökat samarbetet med studerande och läroanstalter samt stärkt pedagogiken, kommunikationen och rekryteringsmarknadsföringen.

Trots alla åtgärder finns det inom både den svenska och finska småbarnspedagogiken i Helsingfors områden och enheter som man inte har kunnat rekrytera tillräckligt med personal till för att uppnå den lagstadgade dimensioneringen.

“Flyttningen av personal är en utväg som vi tar till i ett läge där det helt enkelt inte finns tillräckligt med personal. Vi flyttade över personal redan på hösten 2022 och på daghemmen har man varit mycket tacksam över de kunniga och engagerade medarbetare som man har fått från lekparker. Vi hoppas att barnens rätt till lagstadgad småbarnspedagogik kan tryggas med de här åtgärderna. Tack vare tillskottet på arbetskraft får personalen inom småbarnspedagogiken den arbetsro som den behöver i barngrupperna för en längre period”, säger Satu Järvenkallas, sektorchef för fostrans- och utbildningssektorn.

Under det år som snart har gått började personalunderskottet inom småbarnspedagogiken synas också i andra städer. Utbildningsvolymerna har visserligen varit otillräckliga, men bakgrunden till problemet är också en mer omfattande arbetskraftsbrist. Det rör sig om bland annat ett samhällsfenom där befolkningen i arbetsför ålder minskar, vilket orsakar både i nuläget och i framtiden problem med tillgången till personal – och särskilt då inom olika servicebranscher. 

Lekparker som ordnar öppen verksamhet för barn och familjer stängda under våren

I lekparker runt om i staden tillhandahåller Helsingfors stad öppen morgonverksamhet och dessutom eftermiddagsverksamhet av två olika slag: 1) lagstadgad eftermiddagsverksamhet, som staden är skyldig att ordna enligt lagen om grundläggande utbildning, och 2) öppen eftermiddagsverksamhet, som inte är en lagstadgad skyldighet utan som staden erbjuder som kompletterande service för helsingforsarna.

För att möjliggöra personalflyttningarna stänger Helsingfors för våren 2023 sammanlagt 39 lekparker med morgonverksamhet för barnfamiljer, såsom till exempel klubbar, och eftermiddagsverksamhet för skolelever. Stängningen av 39 lekparker påverkar morgon- och eftermiddagsverksamheten för cirka tusen första- och andraklassare i Helsingfors. Sammanlagt 25 lekparker håller emellertid öppet och ordnar alla lagstadgad eftermiddagsverksamhet. Den här verksamheten berör omkring 1100 barn.

Familjer kan söka till eftermiddagsverksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning för våren 2023. Antalet platser inom den lagreglerade verksamheten understiger beklagligtvis för tillfället behovet. Staden söker aktivt ersättande lösningar för den öppna verksamheten inom den privata sektorn och familjerna får information också om hur de kan söka till dem genast när mer information finns att tillgå.

”Läget är ytterst beklagligt i synnerhet för familjerna och barnen. Vi ville emellertid öppet och i god tid berätta om läget ännu på det här årets sida. Vi vet hur viktiga lekparkerna är för helsingforsarna och vi vill därför se till att de öppnas igen så fort som möjligt. För att uppnå det här målet gör vi allt vi kan som stad. Personalbristen inom småbarnspedagogiken är emellertid i grunden också en del av ett bredare samhällsproblem och lösningarna bör därför sökas nationellt”, säger Järvenkallas.

Lekparker som stängs från och med 9.1.2023:

Södra: Lahnalahti, Ruoholahti

Mellersta: Intia, Kimmo, Lehdokki, Sanna, Vallila, Linja

Västra: Laurinniitty, Munkki, Tullinpuomi, Ulvila, Viiri, Kaunokki, Nuoli, Trumpetti

Norra: Mäkitorppa, Soihtu, Torpparinmäki

Nordöstra: Filpus, Maasälpä, Salpausselkä, Traktori, Unikko, Jalopeura, Kurranummi, Linnunrata, Nurkka, Tapuli

Sydöstra: Hilleri, Puuskakulma, Rudolf, Santahamina, Tuorinniemi

Östra: Kiikku, Kipinäpuisto, Mellunmäki, Haruspuisto, Mustakivi

Dessutom stängs familjehusen Betania, Torpparinmäki, Sahrami, Naapuri, Kajuutta.

För mer information:

Satu Järvenkallas
sektorchef för fostrans- och utbildningssektorn
satu.jarvenkallas@hel.fi
tfn 050 5664391

Nyckelord

Kontakter

Mervi Kopomaa-Weymarn
tfn 040 3344628
mervi.kopomaa-weymarn@hel.fi

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki

09 310 44986https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi

Sektorn för fostran och utbildning ansvarar för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, den finska yrkesutbildningen och den fria bildningen i Helsingfors. Sektorn består av fyra servicehelheter: småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasie- och yreksutbildning och fritt bildningsarbete samt svenska tjänster. Till sektorn hör dessutom förvaltningsenheter.

Följ Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Helsingfors stad delade ut gratis menstruationsprodukter på hösten 2022 – erfarenheterna var goda18.1.2023 15:24:24 EET | Tiedote

Helsingfors stad genomförde ett tre månader långt pilotförsök med utdelning av gratis menstruationsprodukter i fyra stadsdrivna läroanstalter, det vill säga i den finska grundskolan Hiidenkiven peruskoulu (årskurserna 6–9), det finska gymnasiet Sibelius-lukio, Tölö gymnasium och det finska yrkesinstitutet Stadin ammattiopistos enhet vid Filpusvägen. Försöket gick under namnet ”Gratis mens”.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum