Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Helsingin kaupunginhallitus keskusteli valinnanvapauslakiluonnoksesta

Jaa

Kaupunginhallitus käsitteli 4.12. kokouksessaan periaatepäätöstä lausunnoksi sosiaali- ja terveysministeriölle. Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää Kivinokan vanhan metsäalueen suojelua osana Luontolahjani 100-vuotiaalle -kampanjaa.

Helsingin kaupunginhallitus toteaa lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle, että ehdotettuun valinnanvapauslakiin perustuva monituottajamalli ei välttämättä paranna palvelujen saatavuutta edes suurimmissa maakunnissa ja saattaa heikentää paljon palveluja tarvitsevien hoidon laatua. Kaupunginhallitus toteaa myös, että esitys ei huomioi rakenteellista eikä ennaltaehkäisevää sosiaali- ja terveyspolitiikkaa tai edistä asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia omiin palveluihin.

Kaupunginhallitukselle esitettyyn lausuntoehdotukseen hyväksyttiin Sanna Vesikansan, Paavo Arhinmäen ja Tomi Servanderin muutokset:

Sanna Vesikansan esittämä muutos:
"Kysymys 6 vastaus muutetaan muotoon: "Maakuntien velvoitteet ovat laajat ja osittain ristiriitaiset. Lakiesityksen mukainen valtion ohjaus on vahvaa ja maakuntien mahdollisuus päättää itse tuotantotavoista on melko vähäistä. Maakunta pystyy ohjaamaan toimintaa vain hyväksymis-, sopimus- ja rahoitusohjauksen kautta. Näistä ohjauskeinoista maakunnilla on vain rajoitetusti kokemusta. Ilman omaa verotusoikeutta maakuntien mahdollisuus ohjata kokonaisuutta on rajallinen, minkä vuoksi maakunnan edellytyksiä järjestämisvastuun toteuttamiseen on arvioitava valinnanvapauslainsäädännön lisäksi myös järjestämislain näkökulmasta."

Paavo Arhinmäen esittämä muutos:
Kysymys 9a Muutetaan vastausvaihtoehto muotoon C, ei pääosin.
"Muutetaan perusteluteksti muotoon: ” Uudistettu säädös antaa maakunnalle hiukan aiempaa versiota paremmat mahdollisuudet palveluiden turvaamiseen. Markkinamallinen valinnanvapaus muodostaa kuitenkin maakunnalle pysyväisluontoisen riskin, koska järjestäjän on pystyttävä reagoimaan muuttuviin tilanteisiin. Lakiesitys ei kavenna alueellista ja väestöryhmien välistä eriarvoisuutta. Palveluiden yhdenvertaisen saatavuuden edellytyksenä on riittävä sosiaali- ja terveysalan koulutus sekä palvelutarjonta myös kasvukeskusten ulkopuolella. Viime kädessä liikelaitoksen vastuulla on tuottaa lakisääteiset palvelut yhdenvertaisesti.”

Tomi Sevanderin esittämä muutos:
Lisätään osioon 21.  Yksilöidyt muutosehdotukset lakiluonnokseen, kappaleen 192 jälkeen uusi kappale :"Valinnanvapauslakiehdotuksen 58 §:ssä säädetään palveluntuottajan velvollisuudesta tilinpäätös- ja verotustietojen antamiseen. Mainitun pykälän perusteluluonnosten mukaan tarkoitus on lisätä avoimuutta ja antaa mahdollisuudet seurata yritysten yhteiskuntavastuun toteutumista. Säännöksen soveltamisalaa ovat lähinnä suuryrityksiksi luonnehdittavat yritykset. Sen tarkoitus on myös ehkäistä aggressiivista verosuunnittelua ja veronkiertoa. Toiminta kohdistuu sosiaali- ja terveyspalveluihin julkisen hallintotehtävän yhteiskunnallisen intressien perusteella.Pykälän tarkoitus on hyväksyttävä ja tarkoituksenmukainen. Sen 3 momentin 5 kohdassa ehdotetaan kertyneiden voittovarojen ilmoittamisesta. Pykälän tarkoitusta palvelee paremmin velvollisuus ilmoittaa kirjanpidollinen tulos ennen veroja ja tuloslaskelman tuloverot. Tällöin yrityksen tuloverot voidaan suhteuttaa kirjanpidolliseen tulokseen ennen veroja. Näin laskettu prosentuaalinen efektiivinen veroaste kertoo lukijalle merkittävästi enemmän kuin pelkät euromäärät ja sidosryhmät voivat verrata tätä kyseisen maan lakisääteiseen yhteisöveroasteeseen ja näin arvioida yrityksen toimintaa verotuksen näkökulmasta."

Tomi Sevanderin esittämä muutos:
Lisätään lausunnon loppuun kappaleen 195 jälkeen uusi kappale: "Edellä esitetyn perusteella kaupunginhallitus ehdottaa, ettälausunnossa esitettyä valinnanvapauslakiehdotusta ei viedä eteenpäin.  Valinnanvapautta voidaan haluttaessa toteuttaa nykyisen lainsäädännön  pohjalta kehittäen sitä paremman sosiaalipalvelujen ja  terveyspalvelujen sekä peruspalvelujen ja erikoispalvelujenintegraation suuntaan sekä tarvittaessa valmistella lainsäädäntöä  uudelleen. Näin suuressa kokonaisuudistuksessa tulisi joka tapauksessa  edetä vaiheittain ja siirtää ensin järjestämisvastuu maakunnille."

Koska sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistuksesta ja siihen liittyvästä valinnanvapauslainsäädännöstä annettavien lausuntojen linjaukset ovat periaatteellisia, kaupunginhallitus esittääkin, että kaupunginvaltuusto käsittelee asian periaatepäätöksenä.  Lausunto tulee käsittelyyn kaupunginvaltuuston kokoukseen 13.12.2017.  

Kivinokan metsää suojellaan

Kaupunginhallitus päätti Kivinokan vanhan metsän perustamisesta luonnonsuojelualueeksi osana Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaa.

Tavoitteena on suojella Kivinokasta noin 13 hehtaarin laajuinen luonnonmetsä, jolle ovat luonteenomaisia vanhat kuusikot. Näin Helsinki osallistuu ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön aloittamaan Luontolahjani 100-vuotiaalle -kampanjaan.

Kaikki kaupunginhallituksen 4.12. kokouksen päätökset ovat luettavissa päätöstiedotteet-sivulla.

Maisa Hopeakunnas
tiedottaja
Helsingin aupunginkanslia
puh. 040 509 6410
maisa.hopeakunnas@hel.fi

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia
Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

PL 1,00099 Helsingin kaupunki

09 310 1641https://www.hel.fi

Helsingin kaupunginkanslia on kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen suunnittelu-, valmistelu- ja toimeenpanoelin.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme tältä julkaisijalta, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia

Helsinki on asiantuntijoiden kaupunki15.12.2017 09:57Tiedote

Helsingin työpaikkojen ammattirakenteelle on ominaista erityisasiantuntija- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevien korkea osuus. Heitä on noin puolet kaikista Helsingin työpaikoista. Lukumääräisesti pääkaupungin suurimpia työllistäjiä ovat kuitenkin palvelualat, joiden asiakaskunta koostuu pääasiassa oman alueen asukkaista ja kaupungissa työssäkäyvistä. Helsingin erikoisuus muuhun Suomeen verrattuna ovat pitkälle erikoistuneet palvelualat, jotka useasti liittyvät informaatiosektoriin. Näitä aloja ovat elokuva- ja tv-toiminta, kustannustoiminta, tietojenkäsittelyalat, mainonta sekä tutkimus ja kehittäminen. Elinkeinoelämän kehityksen ja tehokkuuden kannalta tärkeät rahoitustoiminnan, laki- ja laskentatoimen sekä liikkeenjohdon konsultointipalveluja tarjoavien alojen työpaikat ovat myös voimakkaasti keskittyneet Helsinkiin.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti lausunnosta valinnanvapauslakiehdotukseen13.12.2017 21:30Tiedote

Helsingin kaupunginvaltuusto teki periaatepäätöksen lausunnoksi maan hallituksen esitysluonnoksesta, joka koskee lakia asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Valtuusto päätti lausunnosta pitkän keskustelun ja kahden äänestyksen jälkeen. Valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran esittämä lisäys lausuntoon hyväksyttiin äänin 66-2. Lisäyksen mukaan kaikki tuottajat osallistuvat yhtäläisesti opetuksen ja tutkimuksen kustannuksiin (lausunnon kohdassa 130). Valtuutettu Daniel Sazonovin vastaehdotus hävisi äänestyksessä äänin 59-22.

International House Helsinki -palvelulla vilkas avajaisviikko12.12.2017 10:00Tiedote

Pääkaupunkiseudulle hiljattain muuttaneita kansainvälisiä osaajia ja Uudenmaan alueella toimivia työnantajia palveleva International House Helsinki (IHH) keräsi ensimmäisen toimintaviikkonsa aikana päivittäin noin parisensataa kävijää. Valtaosa asiakkaista on maistraattiin saapuvia väestötietojärjestelmään rekisteröityjiä, jotka voivat nyt samalla käynnillä hyödyntää kaupungin maahanmuuttoneuvonnan, Verohallinnon, Kelan, TE-toimiston ja Eläketurvakeskuksen palveluita.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme