Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimialaHelsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Helsinki Education Week bjuder på över hundra evenemang online – välkomna till den virtuella inlärningsfesten!

Dela

Helsinki Education Week ordnas i år som en serie online-evenemang den 2–6 november. Evenemangsveckan bjuder på ett mångsidigt program, bland annat workshoppar, föreläsningar, diskussioner, utbytande av erfarenheter och nätverkande. Det virtuella genomförandet möjliggör deltagande från hela Finland och världen.

Årets tema Nyskapande lärande förverkligas och synliggörs på en mängd olika sätt under evenemangsveckan. Programmet betonar samarbete, välbefinnande och e-lärande. Programmet riktar sig till flera olika målgrupper: lärare och annan personal inom fostran och utbildning, barn- och elevgrupper, studerande och vårdnadshavare – det vill säga alla som intresserar sig för inlärning och utvecklandet av den. Alla evenemang är avgiftsfria.

”Vid Helsinki Education Week vill vi dela erfarenheter av kreativa lösningar och innovativa arbetssätt som kan utnyttjas både nu och i framtiden. Veckans program återspeglar hur personalen inom fostran och utbildning har format arbetssätt och lärande enligt omständigheterna. Trots exceptionella omständigheter vill vi samlas virtuellt för att lära oss av varandra och tillsammans blicka tillitsfullt mot framtiden,” säger Liisa Pohjolainen, sektorchef för fostran och utbildning i Helsingfors.

Bekanta dig programmet och välj de mest intressanta evenemangen!

Programmet för evenemangsveckan har publicerats och finns tillgängligt på Helsinki Education Weeks webbplats. Veckans evenemang delas in i fyra olika kategorier:

Hands On-evenemangen består av olika workshoppar och aktiviteter, allt från virtuella museibesök till gemensamma origami-verkstäder.

Dialogue-diskussionsmötena handlar om att utbyta erfarenheter om bland annat språkinlärning och hållbar utveckling.

Network-evenemangen bjuder på möjligheter att nätverka med finländska och internationella utbildningsorganisationer, eller att lära sig mera om till exempel yrkes- och vuxeninstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopistos verksamhet.

Explore-evenemangen utforskar pedagogiska innovationer och lärmiljöer. Under evenemangen kan man till exempel bekanta sig med elever och studerande från hela världen, verktyg för bedömning eller gestaltning inom konstämnen.

Se hela programmet på: www.helsinkieducationweek.com

Det internationella samarbetet kulminerar med publicerandet av pedagogiska innovationer

Helsinki Education Week sammanfaller med det tre dagar långa evenemanget HundrED Innovation Summit. I år genomförs evenemanget virtuellt och är öppet för alla – över 1000 utbildningsintresserade personer från världen över har till dags dato anmält sig. Som en del av Innovation Summit-evenemanget publicerar HundrED 100 pedagogiska innovationer för utvecklandet av utbildning år 2021.

”Innovatörer från HundrED:s internationella nätverk ordnar mer än 20 evenemang under Helsinki Education Week. Det har varit trevligt att se hur tidigare års samarbete har både fördjupats och utvidgats”, säger Saku Tuominen, grundare och kreativ chef för HundrED.

År 2020 ordnas Helsinki Education Week för tredje gången. Till skillnad från tidigare år ordnas programmet nu helt och hållet online. Över 160 förslag på evenemang lämnades in till evenemangsveckan. Av dem valdes över 100 till programmet. Helsinki Education Week arrangeras av fostrans- och utbildningssektorn i Helsingfors i samarbete med HundrED.

Liisa Pohjolainen, sektorchef för fostran och utbildning, liisa.pohjolainen@hel.fi, tel. 09 310 86200

Saku Tuominen, HundrED, grundare och kreativ chef, saku@hundred.org, tel. 0400 605 804

Ytterligare information:

Marjo Kyllönen, chef för utvecklingstjänster, marjo.kyllonen@hel.fi, tel. 09 310 86208

Lasse Leponiemi, HundrED, verkställande direktör, lasse@hundred.org, tel. 040 7711 123

Bilder

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki

09 310 44986https://www.hel.fi/kasvatuksen-ja-koulutuksen-toimiala/fi

Sektorn för fostran och utbildning ansvarar för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, den finska yrkesutbildningen och den fria bildningen i Helsingfors. Sektorn består av fyra servicehelheter: småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, gymnasie- och yreksutbildning och fritt bildningsarbete samt svenska tjänster. Till sektorn hör dessutom förvaltningsenheter.

Följ Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 4.5.202130.4.2021 12:20:42 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokous pidetään tiistaina 4. toukokuuta klo 16.00. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Lautakunnan kokouksen esityslistalla on muun muassa selvitys kasvatuksen ja koulutuksen toimialan vuosien 2019–2021 osallisuussuunnitelman toteutumisesta. Lautakunnan kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 13.4.20219.4.2021 11:18:13 EEST | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokous pidetään tiistaina 13. huhtikuuta klo 16.00. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Lautakunnan kokouksen esityslistalla on muun muassa päiväkoti Tunturin hankesuunnitelma sekä toimialan vuoden 2021 talousarvion ensimmäinen toteutumisennuste. Toimialalle arvioidaan kertyvän tuloja 16,5 miljoonaa eli 28% enemmän kuin talousarviossa. Lisätulot kertyvät kaupungin saamista käyttötarkoitussidonnaisista valtionavustuksista sekä muusta ulkopuolisesta rahoituksesta, joita ei ole pystytty huomioimaan talousarviossa. Ulkopuolista rahoitusta on yhteensä 26 miljoonaa euroa. Valtionavustusten osuus on 19 miljoonaa euroa. Korona-pandemian aiheuttamat arvioidut tulonmenetykset ovat noin 1,8 miljoonaa euroa. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutokset pienentävät tuloja 4 miljoonalla eurolla. Menoja ennakoidaan kertyvän noin 31,8 miljoonaa euroa eli 2,5% yli talousarvion. Menoylitys johtuu suurimmaksi osaksi kau

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum