Korkein hallinto-oikeus

HFD förbjuder verkställigheten av afghanska asylsökandes avvisningsbeslut

Dela

Högsta förvaltningsdomstolen har idag interimistiskt förbjudit avvisningen av 12 afghanska asylsökande till Afghanistan.

HFD behandlar i skyndsam ordning även de övriga verkställighetsförbuden som gäller afghanska asylsökandes avvisningsbeslut.

I högsta förvaltningsdomstolen är cirka 90 afghanska asylsökandes besvärstillståndsansökningar anhängiga. Besluten om besvärstillstånd ges skilt senare.

Kontakter

Om

Korkein hallinto-oikeus
Korkein hallinto-oikeus
Paasivuorenkatu 3 / Paasivuorigatan 3
00530 Helsinki / Helsingfors

029 56 40200http://www.kho.fi

Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). De flesta ärenden högsta förvaltningsdomstolen avgör är besvär över förvaltningsdomstolsbeslut. Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas. www.hfd.fi

Följ Korkein hallinto-oikeus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Korkein hallinto-oikeus

HFD: Det hade inte skett fel i förfarandet vid försäkringsdomstolen i ärendet gällande tillskottspremie23.6.2021 09:55:05 EEST | Tiedote

Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len har med sitt års­boks­be­slut gi­vet idag av­gjort an­sö­kan om åter­bry­tan­de av för­säk­rings­dom­sto­lens be­slut gäl­lan­de till­skottspre­mie. Frå­gan gäll­de pre­mi­er som en för­säk­rings­kas­sa som för­satts i lik­vi­da­tion ta­git ut av sina de­lä­ga­re år 2016.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum