Suomen riistakeskus – Pohjois-Häme

Hirvieläinten pyyntiluvat myönnetty Pohjois-Hämeeseen

Jaa

Suomen riistakeskuksen Pohjois-Hämeen toimialueelle on myönnetty tulevan syksyn metsästyskaudelle hirven pyyntilupia 1521 kpl ja valkohäntäpeuran pyyntilupia 5200 kpl. Sekä hirven että valkohäntäpeuran pyyntilupamäärät pienentyivät hieman kantojen pienentymisestä johtuen.

Luonnonvarakeskuksen keväällä antaman arvion mukaan Pohjois-Hämeen hirvikanta on pienentyi noin 10 % edelliseen vuoteen nähden, ja oli kaikilla hirvitalousalueilla tavoitteeksi asetetulla tasolla. Kannan pienentymisen myötä myös hirven pyyntilupamäärä on viime vuotta pienempi. Tulevan syksyn metsästyksellä tavoitellaan hirvikannan vakiintumista tavoitetasolle.

Valkohäntäpeurakantaa on viime vuosina metsästetty tehostetusti Pohjois-Hämeen lounaisissa osissa Jalannin, Lempäälän seudun, Sääksmäen-Valkeakosken ja Nokian seudun riistanhoitoyhdistysten alueilla. Viime kauden metsästyksen arvioidaan pienentäneen kantaa, mutta kannan leikkaaminen asetettujen tavoitteiden mukaiseksi edellyttää edelleen voimakasta metsästystä tulevalla metsästyskaudella.

Hirven ja valkohäntäpeuran metsästyskausi alkaa 1.9. vahtimismetsästyksellä. Valkohäntäpeuraa voidaan metsästää täysimittaisesti 24.9.2022 alkaen ja hirveä 8.10.2022 alkaen.

Paikalliset lisätiedot riistanhoitoyhdistysten toiminnanohjaajilta https://riista.fi/riistahallinto/yhteystiedot/yhteystietohaku/

Taulukko: Vuonna 2022 myönnetyt hirvieläinten pyyntiluvat riistanhoitoyhdistyksittäin. Vertailutietona mukana vastaavat määrät vuoden 2021 osalta.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Marko MikkolaErikoissuunnittelijaSuomen riistakeskus, Pohjois-Häme

Puh:029 431 2282

Liitteet

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Suomen riistakeskus – Pohjois-HämeSuomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.