Helsingin yliopisto

Historian och den kreativa processen vaknar till liv i Finna Klassrum

Dela

Överraskande, bekant men främmande, och ställvis rörande. Materialpaketen i Finna Klassrum ger inspiration och nya perspektiv till lärare och alla som är intresserade av att lära sig. I de nya materialpaketen riktas blicken mot bland annat design, olympiska spelen i Helsingfors och förändringar i resandet.

Vasen Helminauha. Gunnel Nyman, Notsjö glasbruk, 1947. Helsingfors Stadsmuseum, CC BY 4.0. https://bit.ly/3bRZQqm.
Vasen Helminauha. Gunnel Nyman, Notsjö glasbruk, 1947. Helsingfors Stadsmuseum, CC BY 4.0. https://bit.ly/3bRZQqm.

Med hjälp av materialpaketen kan museernas sakkunskap och kunnande utnyttjas också på nätet. Designmuseets materialpaket Gunnel Nyman – Från skiss till glasföremål granskar glaskonsten som åter har blivit populär. Gunnel Nymans nyligen publicerade arkiv belyser den internationellt berömda formgivarens kreativa process genom jämförelse mellan skisser och färdiga föremål.

”Gunnel Nymans arbetssätt kommer tydligt fram i skissamlingen. Jag blev förvånad över hur mycket det färdiga arbetet skiljer sig från den ursprungliga planen. Formgivningen börjar med små skisser som bearbetas åt olika håll, och tillverkningsmaterialet kan också bytas under planeringsprocessen”, säger Susanna Thiel, intendent på Designmuseet.

Materialpaketet följer Finnas grundtanke, det vill säga att material från olika aktörer samlas på en och samma adress. Skisserna hör till Designmuseets samling och de färdiga verken till andra museers samlingar. Genom att klicka på ”anteckningar” på skissbilden hittar användaren mer information och en länk till det färdiga föremålet.

”Vi hoppas på att genomförandet inspirerar användare att studera och kombinera de omfattande materialsamlingarna i Finna på nya sätt”, konstaterar Susanna Thiel.

Upplev historia och kulturarv genom de nya materialpaketen:

Gunnel Nyman – Från skiss till glasföremål

Gunnel Nyman var en formgivare som ägnade sig åt sitt arbete, och hennes verk antog ofta sin slutgiltiga form först som resultat av samarbete med glasblåsare. Formgivaren, som arbetade hos bland annat Iittala i flera år, var intresserad av misstag och till exempel det ögonblick då den mjuka glasmassan stelnar och ljuset skapar reflektioner i glaset. I materialpaketet får man granska skisser och deras väg till färdiga föremål genom anteckningar.

Ta del av materialpaketet >>

Edith Södergran – skoltid och flerspråkighet

Edith Södergran är Finlands internationellt mest kända poet. Dikternas fria form och radikala innehåll gjorde henne till en av nordens tidigaste och viktigaste modernister. Materialpaketet från Svenska litteratursällskapet i Finland presenterar poetens liv, arbete och livsmiljö. Förutom poesi behandlas i materialpaketet flerspråkighet, utbildning samt hur framsteg i medicin och samhället inverkar på människolivet.

Ta del av materialpaketet >>

Helsingfors olympiska spel 1952

Idrottsmuseets föremål leder eleverna mot 1952 års olympiska spel i Helsingfors. Då hade Finland ett enastående tillfälle att visa sig tillhöra västvärlden och uppträda som en neutral mötesplats för den av kalla kriget delade världen. Föremålen som samlats till paketet har valts så att vart och ett av dem berättar om ett fenomen som ansluter sig till spelen eller tidsperioden. I Finland utfördes till exempel upplysningsarbete för att främja goda vanor, och i materialpaketet kan man bekanta sig med bland annat en broschyr som VR delade ut till passagerare med råd om snygghet, fridsamhet och hjälpsamhet.

Ta del av materialpaketet >>

Herrgårdsliv på 1900-talet

Håkansböle herrgårdsområde ägdes av släkten Sanmark i över hundra år. Det finns bevarat en hel del föremål och fotografier av familjen Sanmark och gårdens anställda som skildrar herrgårdslivet. Med hjälp av materialpaketet kan man studera de förändringar som ägde rum i början av 1900-talet och ståndssamhällets upplösning genom att använda en familjs historia som exempel. Håkansböle herrgårdsområde i Vanda är en byggd kulturmiljö av riksomfattande betydelse. Materialpaketet som sammanställts av Vanda stadsmuseum kan användas i lågstadie- och högstadieundervisningen.

Ta del av materialpaketet >> 

På den industrialiserande stadens gator

Helsingfors började industrialiseras och utvecklas till en europeisk storstad från och med 1870-talet, och flyttrörelsen från landsbygden till staden började komma igång. Industrialiseringen gav upphov till nya yrken, och kvinnorna började komma in i arbetslivet. Materialpaketet På den industrialiserande stadens gator, som sammanställts av Helsingfors stadsmuseum, belyser konsekvenser av stadens utveckling och förändringar i livsmiljön med hjälp av samtidsfotografier. Paketet kan användas till exempel i undervisning i historia, geografi och samhällslära.

Ta del av materialpaketet >>

Tidningarna berättar om Savolax

Det första man gör på morgonen är ofta att läsa tidningen, antingen en digital version på smartenhetens skärm eller den traditionella papperstidningen vid köksbordet. Tidningar har mycket att berätta om omvärlden och samhället där de uppstod. De ger oss en inblick i sin tids språk, kultur, världsbild och historieuppfattning. Materialpaketet som sammanställts av Nationalbiblioteket innehåller tidningstexter och färdiga idéer till uppgifter, som kan användas till exempel i undervisning i historia och modersmål.

Helheten har sammanställts i projektet Digitaalinen avoin muisti (Digitalt öppet minne) som finansierats ur Europeiska regionala utvecklingsfondens program Hävkraft från EU 2014–2020.  

Ta del av materialpaketet >> 

Resandets reform

Pandemier, klimatförändringar och beaktandet av hållbar utveckling tvingar oss att fundera noggrannare på resandet. Om vi förstår resandets historia, är det också lättare att begrunda olika framtidsalternativ. Denna helhet är sammanställd av Forum Marinum, Finlands Flygmuseum och Finlands Järnvägsmuseum och berättar om resandet under förra århundradet. Materialpaketet möjliggör mångvetenskaplig inlärning och belyser på ett intressant sätt olika fenomen i anslutning till resandet.

Ta del av materialpaketet >>

DFFF:s valaffischer

I materialpaketet som sammanställts av Folkets Arkiv granskas Demokratiska Förbundet för Finlands Folks (DFFF) valaffischer från 1940- och 50-talen. Med hjälp av affischerna kan eleverna bekanta sig med partiets politik, det efterkrigstida finländska samhället, det nya partiets uppgång bland arbetarbefolkningen samt extremvänsterns visuella och verbala uttryck. Affischerna lämpar sig väl för undervisning i historia, och deras bildspråk kan också studeras i undervisning i bildkonst.

Ta del av materialpaketet >>

Nyckelord

Kontakter

Taru Kuhalampi
Planerare, Nationalbiblioteket
Tel. 0294 144 376
taru.kuhalampi@helsinki.fi

Bilder

Vasen Helminauha. Gunnel Nyman, Notsjö glasbruk, 1947. Helsingfors Stadsmuseum, CC BY 4.0. https://bit.ly/3bRZQqm.
Vasen Helminauha. Gunnel Nyman, Notsjö glasbruk, 1947. Helsingfors Stadsmuseum, CC BY 4.0. https://bit.ly/3bRZQqm.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Nationalbiblioteket svarar för förvaringen, bevarandet och tillhandahållandet av vårt nationella kulturarv. Biblioteket är ett forskningsbibliotek med särskild fokus på områdena humaniora och samhällsvetenskap och en betydande tillhandahållare av kulturarvsdata. 

Nationalbiblioteket hör till Helsingfors universitet, ett internationellt vetenskapssamhälle med över 40 000 studerande och anställda. Helsingfors universitet grundades 1640 och är idag ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet.

Följ Helsingin yliopisto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin yliopisto

Forskning: Marknadsföringen av ohälsosamma livsmedel till barn och unga bör begränsas16.9.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Projektet Marknadsföring av ohälsosamma livsmedel till barn och ungdomar (EPELI) kartlade marknadsföringen av ohälsosamma livsmedel till barn och unga och lösningar på deras negativa effekter. Dagens avslutande seminarium presenterade resultaten av studien och slutsatser. Enligt studien behövs strängare och mer restriktiva marknadsföringsregler för att skydda unga människor, särskilt de i åldern 13-17 år.

Tutkimus: Lapsille ja nuorille suunnattua epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia pitäisi rajoittaa16.9.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointi lapsille ja nuorille (EPELI) -hankkeessa kartoitettiin lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa epäterveellisten elintarvikkeiden markkinointia sekä ratkaisuja sen aiheuttamiin haittavaikutuksiin. Tänään pidetyssä päätösseminaarissa esiteltiin tutkimuksen tuloksia ja johtopäätökset. Tutkimuksen mukaan nykyistä tiukempaa ja rajoittavampaa markkinoinnin sääntelyä tarvitaan suojelemaan etenkin 13–17 -vuotiaita nuoria

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum