Mielenterveyspooli

Höga avgifter i vården slår hårt mot dem som redan har det svårt

Dela

Den nya lagen om kundavgifter som är under beredning i riksdagen löser inte ojämlikheten i tillgång till sjuk- och hälsovård. I regeringens lagförslag hopar sig kundavgifterna hos de allra sjukaste klienterna med täta besök på grund av långvariga psykiska eller fysiska symptom.

Enligt lagförslaget skulle man slopa årsavgiften på hälsovårdscentralerna som nu är högst 41,20 euro per år och istället införa en möjlighet debitera för varje besök. De föreslagna tre olika takbeloppen inom social- och hälsovården utgör så mycket som 1600 euro i året.

Den höga avgiften drabbar de av hälsovårdscentralernas kunder som använder vårdtjänsterna mest. De flesta av dem har låga inkomster. För ungefär 55 000 finländska småinkomsttagare utgjorde klientavgifterna och självrisken för mediciner och resekostnader mera än 40% av personens nettoårsinkomst år 2015.  

Enligt förslaget är öppenvården avgiftsfri, men landskapet kan uppbära avgifter för mentalvård och rehabilitering på sjukhus. I den nya lagen om kundavgifter bör man gå in för avgiftsfri mentalvård och rehabilitering även på sjukhus.

Avgiftsfrihet stöder vårdsökandet hos personer med missbruk eller annan psykisk ohälsa och förhindrar att problemen fördjupas på grund av svag ekonomi. Kundavgifterna står i strid med målsättningarna att minska tröskeln att söka mental- och missbrukarvård och att minska ojämlikheten i hälsa och dödlighet i Finland. De minskade intäkterna från kundavgifterna kan man täcka genom att förebygga fördjupade problem och behov av sjukhusvård med förbättrade lågtröskeltjänster för personer med psykisk ohälsa.

Centralförbundet för mental hälsa rf, FinFami – Anhörigas stöd för mentalvården centralförbundet rf, Föreningen för Mental Hälsa i Finland, KoKoA - Föreningen för Utbildade Erfarenhetsexperter rf, Nyyti rf, Psykosociala Förbundet rf och Suomen Klubitalot ry kräver en noggrannare bedömning av lagförslagets välfärdskonsekvenser och att kundavgifterna för dem som redan är i en svår situation avskaffas.

Kontakter

Projectchef
Alviina Alametsä
+358 40 8286 553
alviina.alametsa@mielenterveysseura.fi

Om

Mielenterveyspooli
Maistraatinportti 4 A
00240 Helsinki

+358 40 828 6553http://www.mielenterveyspooli.fi

Mielenterveyspoolin muodostavat 32 suomalaista mielenterveysjärjestöä. Poolin tavoitteena on edistää kansalaisten mielenterveyttä ja kohentaa mielenterveyspalveluja tarvitsevien asiakkaiden ja heidän omaistensa asemaa, palvelujen laatua ja henkilöstön työolosuhteita sekä vaikuttaa yhteiskunnassa kansalaisten henkisen hyvinvoinnin parantamiseksi.

Hankkeessa tavoitellaan väestön mielenterveyttä edistävää yhteiskuntapolitiikkaa, mielenterveysongelmien stigmaa vähentävää julkista keskustelua ja mielenterveysvaikutusten arvioimista kaikilla päätöksenteon tasoilla.

Följ Mielenterveyspooli

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Mielenterveyspooli

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum