Institutet för hälsa och välfärd THL

Högskolestuderande behöver stöd – forskare oroar sig för förekomsten av ångest- och depressionssymtom

Dela

Enligt färska forskningsresultat har var tredje högskolestuderande symtom på ångest och depression. I förhållande till totala vuxna befolkningen förekom det mer psykiska symtom och påfrestning hos de studerande. Undersökningen om högskolestuderandes hälsa och välbefinnande (KOTT) genomfördes i februari-mars 2021 i samarbete mellan THL och FPA.

Symtom på ångest och depression är vanliga bland högskolestuderande.
Symtom på ångest och depression är vanliga bland högskolestuderande.

Enligt undersökningen mår kvinnliga studerande vid universitet och på yrkeshögskolor allra sämst. 40 procent av kvinnorna berättade om ångest- och depressionssymtom.

Både konstaterad depression och konstaterad ångeststörning vanligare hos kvinnliga studerande än hos män. Risken för kvinnor att insjukna i ätstörningar var tre gånger större än för männen.  

"Vid långvarig och betydande ångest och depression ska vårdbehovet bedömas. Orsaken till symtomen kan vara psykiska problem som kräver vård. Samtidigt måste man påverka orsakerna till problemen som orsakar symtom", berättar forskningsprofessor Jaana Suvisaari vid THL.

"Undervisningspersonalens kontakter med de studerande är nödvändiga. Möten ansikte mot ansikte är särskilt viktiga för studerande vars påfrestning beror på studiesvårigheter som orsakas av distansundervisning", tillägger Suvisaari.

Motion, tillräcklig sömn och sociala kontakter främjar återhämtningen

Under coronaepidemin och de nationella begränsningsåtgärderna våren 2021 var möjligheterna till sociala kontakter små. Var fjärde kvinnlig och var tredje manlig studerande berättade att hon eller han inte kände sig tillhöra någon grupp med anknytning till studierna.

"Distansstudierna har minskat avsevärt gemenskapen. Bland särskilt de unga högskolestuderande försvåras studierna av bristen på stöd från studiegruppen. Det är viktigt att de studerande får stöd från högskolorna och får delta i studentorganisationernas och andra samfunds verksamhet. Det är lika viktigt att hålla fast vid hälsosamma levnadsvanor", konstaterar Suvi Parikka som är utvecklingschef vid THL.

Enligt resultaten kan redan lite motion främja återhämtningen. Det är bra att nästan hälften av de högskolestuderandena rörde sig enligt rekommendationen om hälsomotion under coronaepidemin. Var tredje studerande som motionerade upplevde ångest och depression. Hälften av de studerande som inte rörde sig regelbundet berättade om samma symtom.

Var fjärde studerande berättade om trötthet dagtid. Av dem upplevde två av tre symtom på ångest och depression. Var tionde studerande berättade att sömnen blir för kort på grund av användningen av internet.

Undersökning av högskolestuderandes hälsa och välbefinnande 2021

  • För undersökningen bjöd man in cirka 12 000 slumpmässigt utvalda grundexamensstuderande i åldern 18–34 år från yrkeshögskolor och universitet.
  • Enkäten besvarades av 6 258 studerande. Svarsaktiviteten var 53 procent.
  • Enkätens ämnesområden var studerandenas hälsa, levnadsvanor, upplevt välbefinnande, sociala relationer, studieförmåga samt behov och användning av hälso- och sjukvårdstjänster.
  • Webbenkäten genomfördes i februari-mars 2021 under coronaepidemins tredje våg.
  • Undersökningen upprepas med fyra års mellanrum.

Nyckelord

Kontakter

Suvi Parikka
utvecklingschef
THL
tfn 029 524 7959
fornamn.efternamn@thl.fi

Jaana Suvisaari
forskningsprofessor
THL
tfn 029 524 8539
fornamn.efternamn@thl.fi

Timo Hujanen
specialforskare
FPA
tfn 020 63 41931
fornamn.efternamn@fpa.fi

Bilder

Symtom på ångest och depression är vanliga bland högskolestuderande.
Symtom på ångest och depression är vanliga bland högskolestuderande.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Mammans starka anknytningsrelation till barnet och stödet från det sociala nätverket har en mycket positiv inverkan på småbarnsutvecklingen26.7.2022 12:54:24 EEST | Tiedote

En färsk uppföljningsundersökning av THL visar att mammans starka anknytningsrelation till barnet och stödet från det sociala nätverket har en mycket positiv inverkan på småbarns psykosociala välfärd. En tvåårings psykosociala välfärd innebär till exempel en sådan trygghetskänsla att barnet kan rikta sig nyfiket till omvärlden och uppleva framgång och glädje av det. Detta tjänar barnets åldersenliga strävan efter självständighet samt utvecklingen av ett balanserat känsloliv och ett gott beteende. Mammornas negativa förväntningar under slutet av graviditeten på sin egen förmåga att ta hand om sitt barn och en svagare anknytning till barnet vid 3–8 månaders ålder återspeglades i en svagare psykosocial utveckling hos barnet ännu vid två års ålder. Barnets beteende signalerar då misstro mot att barnets behov tillgodoses och att barnet i vilken situation som helst kan förlita sig på föräldern. Uppföljningsundersökningen bekräftar det redan tidigare observerade sambandet mellan den starka an

Coronaåtgärderna i anslutning till resor upphör vid Finlands gränser – inget test eller intyg är obligatoriskt från och med den 1 juli30.6.2022 10:29:57 EEST | Tiedote

Hälsosäkerhetsåtgärderna i anslutning till coronapandemin vid Finlands gränsövergångsställen upphör. Från och med fredagen den 1 juli behöver resenärer inte längre visa upp intyg över coronavaccinationer eller insjuknande vid inresa i landet eller ta några coronatest. Avslutandet av hälsosäkerhetsåtgärderna i anslutning till coronaviruset gäller både Finlands inre och yttre gränser. Den inre gränsen avser gränsen mellan Finland och EU- eller Schengenområdet och den yttre gränsen avser gränsen mellan Finland och ett område utanför EU- eller Schengenområdet. Hälsovårdsåtgärderna vid de inre gränserna grundade sig på paragraferna i lagen om smittsamma sjukdomar, som upphör att gälla den 30 juni. Paragrafernas giltighetstid förlängs inte längre, eftersom de inte längre har någon betydelse för förebyggandet av coronapandemin. Även coronabegränsningarna vid de yttre gränserna upphör. De yttre gränserna omfattas dock av sedvanliga inresebegränsningar, som bör kollas upp på gränsbevakningsväse

Svår värmebölja förutspås för de kommande dagarna – hetta är en hälsorisk särskilt för äldre och personer med kroniska sjukdomar23.6.2022 05:45:00 EEST | Tiedote

Man förutspår kraftig värmebölja under de kommande dagarna. Hett väder och värmeböljor kan orsaka allvarliga hälsoskador i synnerhet för äldre personer och personer som lider av kroniska sjukdomar. Även spädbarn och små barn, gravida samt personer som arbetar och idrottar under varma förhållanden utsätts för hettans skadliga effekter. Under heta dagar är det bäst att undvika gassande sol och varma platser, samt onödig fysisk ansträngning. För att undvika vätske- och saltbrist på grund av svettning ska man dricka tillräckligt med vatten och även komma ihåg att äta. Förutom att ta sig ett dopp är även svala duschar och kalla omslag goda metoder för att svalka sig. Det lönar sig också att klä sig lätt. Kom dock ihåg att skydda dig mot solens UV-strålning. Det är bra att undvika alkohol vid hetta, eftersom det torkar ut kroppen. Om du dricker alkohol lönar det sig att dricka måttligt och hålla sig till svagare drycker samt komma ihåg att även dricka vatten. Håll det svalt inomhus För att f

Forskning: Oren vedförbränning kan försämra närområdets luftkvalitet märkbart - se tips för uppvärmningen av din eldstad22.6.2022 02:00:00 EEST | Tiedote

Genom att bränna ved orent, alltså ineffektivt, kan enskilda hushåll försämra luftkvaliteten i sitt eget närområde visar en färsk undersökning som Institutet för hälsa och välfärd (THL) har gjort. THL utredde den tidsmässiga och regionala variationen i luftföroreningarna under vintersäsongen 2020–2021. Utredningen genomfördes i Kuopio på ett småhusdominerat område. Mätningarna genomfördes under olika veckodagar och tider med hjälp av en skjutbar mätningsvagn. "Vi uppmätte även mycket höga halter av luftföroreningar, som i allmänhet var kortvariga. Men särskilt under kalla kvällar med lite blåst var halterna höga hela kvällen. Utsläppen från till och med enskilda hus försämrade väsentligt närområdets luftkvalitet i dessa situationer", berättar Tarja Yli-Tuomi, specialforskare vid THL. Även om resultaten av undersökningen gäller vintersäsongen orsakar vedförbränningen utsläpp och hälsoolägenheter även under andra årstider, särskilt i tätt bebyggda områden och vid lugnt väder. Nästan lika

Coronapandemin minskade framför allt andra luftvägsinfektioner i fjol – antalet fästingburna hjärninflammationer ökade tydligt21.6.2022 02:00:00 EEST | Tiedote

År 2021 påverkade coronaviruspandemin fortfarande förekomsten av flera andra smittsamma sjukdomar. Man konstaterade i synnerhet färre andra luftvägsinfektioner än normalt. Uppgifterna framgår av information i THL:s register över smittsamma sjukdomar. År 2021 konstaterade man till exempel betydligt färre laboratoriebekräftade fall av lungklamydia och mykoplasma än tidigare. Vanligtvis orsakar dessa bakterier symtom av luftvägsinfektion. Rhinovirus förekom liksom året innan, men den typiska vår- och hösttoppen observerades inte. Influensainfektioner förekommer vanligen särskilt i november–december och på vårvintern. Under influensasäsongen 2020–2021 hade Finland ingen influensaepidemi, utan endast enstaka influensafynd blev anmälda till registret över smittsamma sjukdomar. Hösten 2021 gjorde man också endast enstaka anmälningar, men i december fanns det redan flera fynd. "Under coronapandemin hade diagnostiken av luftvägsinfektioner huvudsakligen blivit koncentrerat på coronaviruset. Det

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum