Institutet för hälsa och välfärd THL

Högskolestuderande behöver stöd – forskare oroar sig för förekomsten av ångest- och depressionssymtom

Dela

Enligt färska forskningsresultat har var tredje högskolestuderande symtom på ångest och depression. I förhållande till totala vuxna befolkningen förekom det mer psykiska symtom och påfrestning hos de studerande. Undersökningen om högskolestuderandes hälsa och välbefinnande (KOTT) genomfördes i februari-mars 2021 i samarbete mellan THL och FPA.

Symtom på ångest och depression är vanliga bland högskolestuderande.
Symtom på ångest och depression är vanliga bland högskolestuderande.

Enligt undersökningen mår kvinnliga studerande vid universitet och på yrkeshögskolor allra sämst. 40 procent av kvinnorna berättade om ångest- och depressionssymtom.

Både konstaterad depression och konstaterad ångeststörning vanligare hos kvinnliga studerande än hos män. Risken för kvinnor att insjukna i ätstörningar var tre gånger större än för männen.  

"Vid långvarig och betydande ångest och depression ska vårdbehovet bedömas. Orsaken till symtomen kan vara psykiska problem som kräver vård. Samtidigt måste man påverka orsakerna till problemen som orsakar symtom", berättar forskningsprofessor Jaana Suvisaari vid THL.

"Undervisningspersonalens kontakter med de studerande är nödvändiga. Möten ansikte mot ansikte är särskilt viktiga för studerande vars påfrestning beror på studiesvårigheter som orsakas av distansundervisning", tillägger Suvisaari.

Motion, tillräcklig sömn och sociala kontakter främjar återhämtningen

Under coronaepidemin och de nationella begränsningsåtgärderna våren 2021 var möjligheterna till sociala kontakter små. Var fjärde kvinnlig och var tredje manlig studerande berättade att hon eller han inte kände sig tillhöra någon grupp med anknytning till studierna.

"Distansstudierna har minskat avsevärt gemenskapen. Bland särskilt de unga högskolestuderande försvåras studierna av bristen på stöd från studiegruppen. Det är viktigt att de studerande får stöd från högskolorna och får delta i studentorganisationernas och andra samfunds verksamhet. Det är lika viktigt att hålla fast vid hälsosamma levnadsvanor", konstaterar Suvi Parikka som är utvecklingschef vid THL.

Enligt resultaten kan redan lite motion främja återhämtningen. Det är bra att nästan hälften av de högskolestuderandena rörde sig enligt rekommendationen om hälsomotion under coronaepidemin. Var tredje studerande som motionerade upplevde ångest och depression. Hälften av de studerande som inte rörde sig regelbundet berättade om samma symtom.

Var fjärde studerande berättade om trötthet dagtid. Av dem upplevde två av tre symtom på ångest och depression. Var tionde studerande berättade att sömnen blir för kort på grund av användningen av internet.

Undersökning av högskolestuderandes hälsa och välbefinnande 2021

  • För undersökningen bjöd man in cirka 12 000 slumpmässigt utvalda grundexamensstuderande i åldern 18–34 år från yrkeshögskolor och universitet.
  • Enkäten besvarades av 6 258 studerande. Svarsaktiviteten var 53 procent.
  • Enkätens ämnesområden var studerandenas hälsa, levnadsvanor, upplevt välbefinnande, sociala relationer, studieförmåga samt behov och användning av hälso- och sjukvårdstjänster.
  • Webbenkäten genomfördes i februari-mars 2021 under coronaepidemins tredje våg.
  • Undersökningen upprepas med fyra års mellanrum.

Nyckelord

Kontakter

Suvi Parikka
utvecklingschef
THL
tfn 029 524 7959
fornamn.efternamn@thl.fi

Jaana Suvisaari
forskningsprofessor
THL
tfn 029 524 8539
fornamn.efternamn@thl.fi

Timo Hujanen
specialforskare
FPA
tfn 020 63 41931
fornamn.efternamn@fpa.fi

Bilder

Symtom på ångest och depression är vanliga bland högskolestuderande.
Symtom på ångest och depression är vanliga bland högskolestuderande.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

För personer som inleder sin militärtjänst i januari lönar det sig att ta det avgiftsfria influensavaccinet innan tjänstgöringen inleds13.12.2021 10:02:12 EET | Tiedote

Influensan är en allvarlig sjukdom som kan förorsaka farliga följdsjukdomar. De personer som inleder sin militärtjänst i januari är berättigade till avgiftsfri influensavaccination på samma sätt som andra som hör till målgrupperna för influensavaccination. Information om tidsreservering för vaccinationen hittar man på den egna kommunens webbsidor. Det lönar sig att ta influensavaccinet redan innan militärtjänsten inleds. ”Influensan sprider sig lätt i miljöer där man bor tätt tillsamman och även friska vuxna kan få kraftiga symtom av influensan. Tillfrisknandet kan ta tid och man kan dessutom få en följdsjukdom som t.ex. lunginflammation eller hjärtmuskelinflammation. Influensavaccinet skyddar både dig själv och andra och hindrar att viruset sprids” säger THL:s sakkunnigläkare Anna Scherleitner. Vaccinet kan också fås då militärtjänsten inleds Om den som inleder sin militärtjänst inte vaccinerats mot influensa under hösten kan vaccinet ges då tjänstgöringen inleds. Vaccinet som getts i

Ett fall av omikronvarianten har konstaterats i Finland2.12.2021 16:14:57 EET | Tiedote

Omikronvirusvarianten har konstaterats hos en person i Finland. Coronavirussmittor har redan konstaterats också hos andra som hör till personens sällskap. Det är inte ännu bekräftat om deras smittor orsakats av varianten. Sällskapet har kommit hem från Sverige. De regionala myndigheterna kartlägger exponerade personer och vidtar bekämpningsåtgärder i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Norra Savolax sjukvårdsdistrikt. Skyddsåtgärderna gäller även virusvarianter Spridningen av omikronvirusvarianten kan bekämpas på samma sätt som andra varianter av coronaviruset: se till att ditt vaccinationsskydd är i enlighet med rekommendationerna, var noggrann med hand- och ansiktsmaskhygienen och säkerhetsavstånd. Om du får symptom, stanna hemma och gå vid behov på coronatest. Det är mycket vanligt att virusvarianter uppstår och det hör till virusets normala kretslopp. Varianterna kan sprida sig och utkonkurrera tidigare cirkulerande virus stammar elle

Rapport: Hetta kan orsaka en stor mängd allvarliga hälsorisker inom en kort tid – i Finland bör beredskap för värmeböljor utvecklas24.11.2021 05:00:00 EET | Tiedote

I Finland bör man förebygga hälsoriskerna av hetta bättre än man gör nu samt öka samhällets metoder för förberedelse inför värmeböljor. Detta framkommer i en rapport som Institutet för hälsa och välfärd (THL) just har publicerat, där effekterna av hetta och nuläget för beredskapen granskas samt rekommendationer ges angående hur beredskapen kan förbättras. Enligt rapporten är det centrala problemet att den nationella styrningen av den regionala och lokala beredskapen är splittrad och ganska knapp samt att de varningar om värmebölja som Meteorologiska institutet publicerar inte leder till i förväg planerade myndighetsåtgärder. En värmebölja kan orsaka flera hundra dödsfall i Finland Enligt en undersökning som THL publicerat tidigare ökar dödligheten bland befolkningen i Finland med i genomsnitt 10 procent under värmeböljor som varar fyra dygn eller längre. Behovet av sjukhusvård ökar också. En utdragen värmebölja som varar några veckor kan orsaka flera hundra dödsfall i Finland. Risken f

Coronapandemin har minskat konsumtionen av antibiotika i Finland - det finns dock avsevärda skillnader mellan sjukvårdsdistrikten18.11.2021 10:17:11 EET | Tiedote

Coronapandemin har minskat konsumtionen av antibiotika i Finland. Motsvarande fenomen kan även observeras i flera andra europeiska länder. Åren 2019–2020 sjönk den totala konsumtionen av bakterieläkemedel i EU/EES-länderna med 16,6 procent och i Finland med 19,3 procent. Detta framgår av färska uppföljningsrapporter om konsumtionen av antimikrobiella läkemedel som publicerades den 18 november på den europeiska antibiotikadagen. "Under coronatiden har konsumtionen av antibiotika på sjukhusen påverkats bland annat av svårigheter i tillgången till primärvårdstjänster, inställda icke-brådskande operationer samt färre vårdperioder på sjukhus för patienter med kroniska sjukdomar", säger THL:s forskare Katja Koukkari. Undvikande av sociala kontakter, främjande av handhygienen, hostetikett och resebegränsningarna har minskat förekomsten av alla luftvägsinfektioner och tarminfektioner. Det förklarar den minskade konsumtionen av antibiotika inom öppenvården. Konsumtionen varierar i olika sjukvår

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum