Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry

Högskolor och studentorganisationer: Över hundra tusen sökande har viktiga urvalsprov framför sig – kom alltså ihåg att bekämpa coronaviruset

Dela

Genom att agera ansvarsfullt tillsammans kan vi bidra till att epidemisituationen inte förvärras och att sökandena kan koncentrera sig på proven.

Universitetens och yrkeshögskolornas urvalsprov närmar sig. Största delen av universitetens prov ordnas under tiden 24.5.–11.6. och yrkeshögskolornas YH-urvalsprov under tiden 31.5.–9.6.

I vårens andra gemensamma ansökan sökte 157 800 personer till yrkeshögskolorna och universiteten, vilket är 6 100 fler än i fjol. Därmed har alltså så många som över hundra tusen sökande framför sig urvalsprov som är avgörande för deras framtid. För att de sökande ska hållas friska och urvalsproven ska lyckas behövs därför samhörighet och noggranna åtgärder för att bekämpa coronaviruset i hela samhället.

Högskolorna och studentorganisationerna* vädjar tillsammans att alla finländare ska följa de gällande coronarestriktionerna och THL:s allmänna anvisningar om hur man skyddar sig mot coronaviruset.

Agera smart tillsammans

Även om sommaren närmar sig och restriktionerna minskar ber vi er att komma ihåg den stora grupp sökande, för vilka urvalsproven är en mycket viktig stund, konstaterar studentorganisationerna.

Genom att tillsammans agera smart och ansvarsfullt kan vi bidra till att epidemisituationen inte förvärras och att de sökande i lugn och ro kan förbereda sig för proven, betonar Petri Suomala, ordförande för Unifis möten mellan prorektorer för undervisning, och Petri Lempinen, verksamhetsledare för Arene.

Även om proven avläggs under noggranna säkerhetsåtgärder behövs insatser från hela samhället för att antalet coronainfektioner ska minska under våren.

I högskolornas gemensamma ansökan söker man till utbildningar som inleds hösten 2021. Resultaten av den gemensamma ansökan publiceras senast den 9 juli.

Tillsammans skapar vi #tryggaurvalsprov!

* Finlands universitetsrektorers råd UNIFI fr, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf, Finlands studentkårers förbund SYL, Finlands studerandekårers förbund SAMOK, Finlands Gymnasistförbund, Finlands Yrkesstuderandes förbund SAKKI, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU

Nyckelord

Kontakter

Om

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry
Pohjoinen Makasiinikatu 7 A 2
00130 HELSINKI

https://www.unifi.fi

Följ Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry

Aiming for clear and smooth routes to university studies, Finnish universities are collaboratively developing certificate-based admission and entrance examinations22.4.2022 10:00:00 EEST | Press release

The universities will decide on the reform of the scoring model for certificate-based admission in 2023. The new model will be introduced in 2026. The aim is also to increase collaboration related to entrance examinations among universities. Relief for applicants will be provided by a timetable reform aimed at making it unnecessary for those admitted through the certificate-based admission procedure to prepare for entrance examinations from 2025 onwards.

Universiteten utvecklar betygsantagningen och urvalsproven tillsammans – klara och smidiga vägar till universitetsstudier som mål22.4.2022 10:00:00 EEST | Tiedote

Universiteten kommer att fatta beslut om en reform av betygsantagningens poängsättningsmodell 2023. Den nya poängsättningsmodellen börjar användas 2026. Samtidigt vill man också utöka samarbetet kring urvalsprov mellan universiteten. Syftet är att avlasta de sökande, så att de som antas på betygsbasis inte längre ska behöva förbereda sig för urvalsproven från och med 2025.

Yliopistot kehittävät yhdessä todistusvalintaa ja valintakokeitaan – tavoitteena selkeät ja sujuvat väylät yliopisto-opintoihin22.4.2022 10:00:00 EEST | Tiedote

Yliopistot päättävät todistusvalinnan pisteytysmallin uudistuksesta vuonna 2023. Uusi pisteytysmalli otetaan käyttöön vuonna 2026. Tavoitteena on myös lisätä yliopistojen välistä valintakoeyhteistyötä. Hakijoille helpotusta tuo aikataulu-uudistus, jonka tavoitteena on, ettei todistusvalinnalla valittavien tarvitsisi enää vuodesta 2025 alkaen valmistautua valintakokeisiin.

EU:n uusi yliopistostrategia korostaa tutkimuksen laatua. Uskottavat TKI-toimet ovat ensisijaisia Suomen vetovoimalle27.1.2022 12:19:48 EET | Tiedote

Eurooppalainen tutkimusalue ERA sekä tuore Euroopan unionin yliopistostrategia korostavat tutkimuksen laatua, houkuttelevia tutkijanuria sekä eurooppalaista laajaa koulutusyhteistyötä. Eurooppa ja Suomi kilpailevat osaajista globaalisti. Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry:n tuore hallitus pitää tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kunnianhimon tason nostamista tärkeimpänä keinona, jolla voimme houkutella lahjakkaita tutkijoita, opiskelijoita ja investointeja. Suomen tavoitteena onkin lisätä TKI-panostuksia neljään prosenttiin BKT:sta. Julkisina panostuksina erityisesti Suomen Akatemian ja Business Finlandin valtuuksia tulee korottaa merkittävästi. Tätä vasten Unifi pitää erikoisena, että samaan aikaan Suomen Akatemian rahoittamaan tieteelliseen tutkimukseen kohdistuu jopa 120 - 150 miljoonan euron leikkausuhka vuonna 2023. Sen vaikutuksena menetettäisiin yli tuhat tutkijatyövuotta, mikä vaarantaisi tieteen kehittymisen ja Suomen uskottavuuden tutkimukseen panostavana maana.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum