Korkein oikeus / Högsta domstolen

Högsta domstolen meddelade besvärstillstånd i ärendet som gäller misstänkt mordförsök på Pekka Kataja

Dela
Den person som dömts för brottet beviljades besvärstillstånd.

Åtalet i ärendet gäller den allvarliga våldsgärning som sommaren 2020 riktades mot sannfinländarnas valchef i Mellersta Finland i dennes hem. Tingsrätten förkastade åtalet, men hovrätten dömde svaranden för medhjälp till mordförsök och grovt hemfridsbrott till sex års fängelse samt skadeståndsskyldighet.

Den som söker ändring i HD är svaranden, som kräver att åtalet förkastas. HD beviljade svaranden begränsat besvärstillstånd. HD ska bedöma om svaranden genom det förfarande som hovrätten ansåg vara klarlagt har gjort sig skyldig till medhjälp till brott och vilka brott den eventuella medhjälpen har gällt. Dessutom beviljades besvärstillstånd i fråga om svarandens skadeståndsskyldighet. Det är möjligt att utvidga besvärstillståndet när behandlingen av ärendet fortsätter.


Ärendets diarienummer i HD: R2023/252

Nyckelord

Kontakter

Föredragande Heikki Kemppinen, tfn 029 56 40062, heikki.kemppinen(at)oikeus.fi

Om

Korkein oikeus / Högsta domstolen
Korkein oikeus / Högsta domstolen
PL/PB 301
00171 Helsinki / Helsingfors

02956 40000http://www.korkeinoikeus.fi

Högsta domstolen utövar den högsta domsmakten i tviste- och brottmål samt övervakar rättsskipningen inom sitt behörighetsområde. Högsta domstolens viktigaste uppgift är att ge prejudikat.

Följ Korkein oikeus / Högsta domstolen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Korkein oikeus / Högsta domstolen

Borgenärsbolaget hade rätt till dröjsmålsräntor och ersättningar för indrivningskostnader6.6.2023 09:00:00 EEST | Tiedote

Enligt högsta domstolen (HD) var en sådan avtalspraxis, som innebar att kundföretaget hade kunnat betala sina räkningar senast inom en månad efter förfallodagen utan dröjsmålspåföljder, utan verkan med stöd av lagen om betalningsvillkor i kommersiella avtal. Sålunda hade borgenärsbolaget rätt till de dröjsmålsräntor och standardersättningar för indrivningskostnader som det yrkat på i sitt käromål.

HD: Begränsat besvärstillstånd i det s.k. faktureringsärendet som gäller de kommunala beslutsfattarna i Kittilä31.5.2023 09:00:00 EEST | Tiedote

Högsta domstolen (HD) har beviljat åklagaren besvärstillstånd i det ärende som handlar om att de kommunala beslutsfattarna i Kittilä hade beställt juridiska experttjänster av en expert utanför kommunen. Besvärstillståndet beviljades så att det är begränsat till de åtalspunkter där straff har yrkats för kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt kommunfullmäktiges vice ordförande för åtgärder som gäller anskaffandet och betalningen av dessa experttjänster.

KKO: Rajoitettu valituslupa Kittilän kuntapäättäjien ns. laskutusjutussa31.5.2023 09:00:00 EEST | Tiedote

Korkein oikeus (KKO) on myöntänyt syyttäjälle valitusluvan Kittilän kuntapäättäjiä koskevassa asiassa, joka koskee oikeudellisen asiantuntijapalvelun tilaamista kunnan ulkopuoliselta asiantuntijalta. Valituslupa myönnettiin rajoitettuna niihin syytekohtiin, joissa kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle sekä kunnanvaltuuston varapuheenjohtajalle on vaadittu rangaistusta kyseisen asiantuntijapalvelun hankkimista ja maksamista koskevista toimista.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum