Aluehallintovirasto

Högstadierna hålls stängda ända till påsk i södra Finland med undantag för Kymmenedalen - eleverna fortsätter med distansundervisning

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat ett beslut som innebär att läroanstalternas lokaler fortsättningsvis hålls stängda i Södra Karelens, Helsingfors och Nylands, Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt under tiden 29.3 - 5.4.2021. Beslutet som fattats med stöd av paragraf 58 i lagen om smittsamma sjukdomar gäller den grundläggande utbildningens högstadier.

När beslutet fattades har regionförvaltningsverket beaktat det epidemiologiska läget i sjukvårdsdistrikten och den epidemiologiska sakkunnigbedömningen. Södra Karelens, Helsingfors och Nylands, Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands regionala coronasamordningsgrupper har för sina respektive regioner rekommenderat att högstadielokalerna stängs och att distansundervisningen fortsätter till och med den 5 april 2021. De stängda skollokalerna kan inte användas för närundervisning för elever i årskurs 7-9 eller elever i påbyggnadsundervisning.

Inom Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt är det epidemiologiska läget för närvarande inte lika allvarligt som i övriga delar av södra Finland. Den regionala coronasamordningsgruppen som leds av sjukvårdsdistriktet anser inte att det är nödvändigt att fortsätta med distansundervisning för högstadieeleverna. Enskilda kommuner kan vid behov fatta beslut om stängning av skollokaler och övergång till distansundervisning.

Utbildningsanordnaren, det vill säga i praktiken kommunen, fattar de nödvändiga besluten i enlighet med lagen om grundläggande utbildning. Med besluten fortsätter högstadieeleverna med distansundervisning. Beslutet om stängning av lokalerna gäller inte lågstadieelever. Även till exempel elever som har beslut om särskilt stöd får också i fortsättningen närundervisning.

Utbildningen på andra stadiet kan ordnas som distansundervisning utan regionförvaltningsverkets beslut om stängning av läroanstalternas lokaler.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland följer upp det epidemiologiska läget och överväger före påsk huruvida en förlängning av stängningsbeslutet behövs också efter påsk.

YTTERLIGARE INFORMATION

För media: regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen, tfn 0295 016 654, fornamn.efternamn@rfv.fi, Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määrää kaikille Vestas Oy:n tuulivoimatyömaiden työntekijöille pakollisen terveystarkastuksen Kurikan, Teuvan ja Kauhajoen kuntien alueilla16.4.2021 16:21:00 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto teki tänään tartuntatautilain pykälien 15 ja 16 mukaisen päätöksen pakollisista terveystarkastuksista Vestas Oy:n tuulivoimatyömaihin kuuluvilla Saunamaan ja Suolakankaan työmailla Kurikan, Teuvan ja Kauhajoen kuntien alueilla työskenteleville henkilöille koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Määräys on voimassa 16.-30.4.2021.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on tarkastanut Ähtärin eläinpuistossa olevan Flowparkin vaijeriliukuradan vaikutukset eläinten hyvinvointiin16.4.2021 15:19:08 EEST | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto tarkasti 7.4. Ähtärin eläinpuiston vaijeriliukuradan, joka kulkee osittain karhujen ulkotarhan ylitse. Karhut vaikuttavat hyvinvoivilta, mutta eläinpuisto on velvoitettu järjestämään tehostettua seurantaa, jotta mahdollisiin toimenpiteisiin voidaan tarvittaessa ryhtyä eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum