Suomen Pankki

Housing loan stock growing at an exceptionally slow rate

Share

In February 2023, the year-on-year rate of growth of the stock of households’ housing loans[1] (EUR 107.9 billion) slowed down to 0.6%, having stood at 3.8% just a year earlier. Annual growth has slowed down due to decreasing drawdowns of housing loans. In February 2023, the stock of buy-to-let housing loans (EUR 8.7 billion) contracted 0.1% year-on-year, in stark contrast with a growth rate of almost 8% in March 2022. The rate of growth of the owner-occupied housing loan stock (EUR 99.1 billion) has also slowed down significantly, to 0.7%.

The drawdowns of new housing loans remained sluggish in February. In February 2023, new drawdowns of housing loans amounted to EUR 980 million. The last time housing loan drawdowns were this low in February was in 2003. In February 2023, the average interest rate on new housing loan drawdowns was 3.80%. The average interest rate on buy-to-let housing loans (4.05%) was higher than that of owner-occupied housing loans (3.78%).

In February 2023, 95% of new housing loans were linked to Euribor rates. Other reference rates are seldom used as reference rates for housing loans. As interest rates have risen, the popularity of the most common reference rate, the 12-month Euribor, has decreased in favour of shorter-term Euribor rates. In February 2023, 60% of new housing loans were linked to the 1-year Euribor, 18% to the 6-month Euribor and 17% to the 3-month Euribor. The average interest rate on new housing loans linked to the 1-year Euribor was 4.10%, in comparison to 3.59% on loans linked to the 6-month Euribor and 3.14% on loans linked to the 3-month Euribor.

According to a separate bank survey, 25% of the housing loan stock[2] was hedged against an increase in interest rates with a separate hedging product. In addition, 2.5% of the housing loan stock[3] consisted of fixed-interest rate loans. Interest rate hedges dampen the rise of the average interest rate on the housing loan stock. At the end of February 2023, the average interest on the housing loan stock was 2.38%.

Loans

At the end of February 2023, Finnish households’ loan stock comprised EUR 16.9 billion in consumer credit and EUR 18.2 billion in other loans.

Drawdowns of new loans[4] by Finnish non-financial corporations in February totalled EUR 1.4 billion, whereof loans to housing corporations amounted to EUR 390 million. The average interest rate on new corporate loan drawdowns declined from January, to 4.21%. At the end of February, the stock of loans granted to Finnish non-financial corporations stood at EUR 104.7 billion, whereof loans to housing corporations accounted for EUR 42.6 billion.

Deposits

At the end of February 2023, the stock of Finnish households’ deposits totalled EUR 110.2 billion, and the average interest rate on these deposits was 0.35%. Overnight deposits accounted for EUR 99.4 billion and deposits with agreed maturity for EUR 5.2 billion of the total deposit stock. In February, Finnish households made EUR 970 million of new agreements on deposits with an agreed maturity, at an average interest rate of 2.20%.

For further information, please contact:

Markus Aaltonen, tel. +358 9 831 2395, email: markus.aaltonen(at)bof.fi,

Ville Tolkki, tel. +358 9 183 2420, email: ville.tolkki(at)bof.fi.

The next news release on money and banking statistics will be published at 10:00 on 3 May 2023.

Related statistical data and ‑graphs are also available on the Bank of Finland website at https://www.suomenpankki.fi/en/statistics2/.

[1] Some banks recorded changes in the market value of interest rate hedges in the balance sheet item for which an interest rate hedge agreement had been signed between the bank and the customer. As interest rates rose, the revaluation adjustments recognised in the housing loan stock reduced the size of these banks’ housing loan portfolios. Due to a change in reporting practices, in December 2022, these items were no longer reported in the balance-sheet item covered by the interest rate hedge agreement. In the most recent publication, the change has been implemented in the reporting history since 2022M03. The change increased the housing loan stock in March–November 2022.

[2] At the end of June 2022.

[3] At the end of June 2022.

[4] Excl. overdrafts and credit card credit.

Images

Links

About Suomen Pankki

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

The Bank of Finland is the national monetary authority and central bank of Finland. At the same time, it is also a part of the Eurosystem, which is responsible for monetary policy and other central bank tasks in the euro area and administers use of the world’s second largest currency – the euro.

Subscribe to releases from Suomen Pankki

Subscribe to all the latest releases from Suomen Pankki by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from Suomen Pankki

Kutsu medialle: Suomen Pankin taidekokoelmateoksen julkistustilaisuus22.5.2023 14:02:10 EEST | Kutsu

AIKAANSA SEURATEN – SUOMEN PANKIN TAIDEKOKOELMA Suomen Pankki järjestää perjantaina 9.6.2023 klo 12.00–13.30 Suomen Pankin taidekokoelmateoksen julkistustilaisuuden. ”Kokoelmateos on ensimmäinen laatuaan. Se vie lukijansa taidematkalle läpi vuosikymmenten ja tyylisuuntien Markku Valkosen johdattelemana. Kokoelmaan kuuluu maalauksia, grafiikkaa ja veistoksia. Teoksessa huomioidaan myös Suomen Pankin vaikuttava päärakennus, jonka 140-vuotisjuhlavuotta vietämme kuluvana vuonna. Renessanssiajasta muistuttava rakennus valmistui vuonna 1883.” Tilaisuus järjestetään Suomen Pankin päärakennuksessa, os. Snellmaninaukio, Helsinki. Ilmoittautuminen 5.6.2023 klo 15.00 mennessä tästä linkistä. Ohjelma Tilaisuuden avaus, pääjohtaja Olli Rehn Aikaansa seuraten – Suomen Pankin taidekokoelma Teoksen esittely, taideasiantuntija ja kirjailija Markku Valkonen Lounas Suomen Pankin taidekokoelma, opastuskierros Tilaisuuden yhteyshenkilö on viestintäasiantuntija Julietta Huttu, puh. 09 183 2665 tai julietta.

Popularity of fixed income investments increased11.5.2023 10:00:00 EEST | Press release

In the wake of rising interest rates, the popularity of deposits with an agreed maturity has grown among Finnish households. During the first quarter of 2023, households made new deposits with an agreed maturity totalling almost EUR 3 billion, as opposed to only EUR 165 million in the same period a year earlier. In March 2023, the average interest on households’ new deposits with an agreed maturity rose to 2.40%, having stood at 0.41% in the same period a year earlier. The stock of households’ deposits with an agreed maturity (EUR 6 billion) has grown fast in recent months. In the first quarter of 2023, the stock grew by EUR 2.4 billion. At the end of March 2023, deposits with an agreed maturity accounted for 5.5% of the whole household deposit stock (EUR 109.9 billion). In March, most (90%) of households’ deposit assets was held on current accounts (overnight deposits), with an average interest of 0.39%. Popularity of short-term funds has increased As regards fund types, most (EUR 213

Ökat intresse för ränteinvesteringar11.5.2023 10:00:00 EEST | Tiedote

I och med att räntorna stigit har intresset för tidsbunden inlåning ökat bland hushållen i Finland. Under det första kvartalet 2023 ingick hushållen nya avtal om tidsbunden inlåning för nästan 3 miljarder euro, när vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan nya avtal ingicks för endast 165 miljoner euro. I mars 2023 steg genomsnittsräntan på hushållens nya tidsbundna inlåning till 2,40 %, när den vid motsvarande tidpunkt för ett år sedan var 0,41 %. Hushållens tidsbundna inlåning (6 miljarder euro) har de senaste månaderna ökat snabbt. Under det första kvartalet 2023 ökade inlåningen med 2,4 miljarder euro. Vid utgången av mars 2023 utgjorde den tidsbundna inlåningen 5,5 % av hushållens totala inlåning (109,9 miljarder euro). I mars bestod merparten av hushållens tillgångar på inlåningskonton (90 %) av insättningar på transaktionskonton (inlåning över natten), vars genomsnittsränta var 0,39 %. Intresset för korta räntefonder har ökat Under det första kvartalet 2023 gjorde de finländska

Korkosijoittamisen suosio kasvanut11.5.2023 10:00:00 EEST | Tiedote

Korkojen nousun myötä suomalaisten kotitalouksien määräaikaistalletusten suosio on kasvanut. Vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen aikana kotitaloudet tekivät uusia määräaikaistalletussopimuksia lähes 3 mrd. euron edestä, kun vuosi sitten vastaavana aikana niitä tehtiin vain 165 milj. euron edestä. Maaliskuussa 2023 kotitalouksien uusien määräaikaistalletusten keskikorko nousi 2,40 prosenttiin, kun se vuosi sitten vastaavana aikana oli 0,41 %. Kotitalouksien määräaikaistalletusten kanta (6 mrd. euroa) on kasvanut viime kuukausina nopeasti. Vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen aikana kanta kasvoi 2,4 mrd. euroa. Maaliskuun 2023 lopussa määräaikaistalletusten osuus kotitalouksien koko talletuskannasta (109,9 mrd. euroa) oli 5,5 %. Maaliskuussa kotitalouksien talletusvaroista suurin osa (90 %) oli käyttötileillä (yön yli -talletukset), joiden keskikorko oli 0,39 %. Lyhyen koron rahastojen suosio on kasvanut Vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen aikana suomalaiset kotitaloudet tekivät rahast

Eurosystemets penningpolitiska beslut4.5.2023 15:30:00 EEST | Uutinen

ECB:s pressmeddelande 4 maj 2023 Inflationen är fortsatt alltför hög under alltför lång tid. Mot bakgrund av fortsatt högt inflationstryck beslutade ECB-rådet idag att höja ECB:s tre styrräntor med 25 punkter. Överlag ger inkommande information på det hela taget stöd åt ECB-rådets bedömning från det föregående sammanträdet avseende inflationsutsikterna på medellång sikt. Den totala inflationen har sjunkit under de senaste månaderna men underliggande pristryck är fortsatt starkt. Samtidigt påverkar de tidigare räntehöjningarna med kraft de monetära och finansiella förhållandena i euroområdet. Mer ovisst är det med eftersläpningar och styrkan i transmissionen till den reala ekonomin. ECB-rådets framtida beslut kommer att säkerställa att styrräntorna sätts på nivåer som är tillräckligt restriktiva, och under så lång tid som är nödvändigt, för att inflationen inom rimlig tid återgår till tvåprocentsmålet på medellång sikt. ECB-rådet kommer att fortsätta att följa ett databeroende tillvägag

In our pressroom you can read all our latest releases, find our press contacts, images, documents and other relevant information about us.

Visit our pressroom