HSL mukaan TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n omistajaksi

Jaa

Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoitti kesällä 2016 luopuvansa TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n omistajuudesta. Omistajuudesta luopuminen liittyi valtion oman roolin uudelleen määrittämiseen operatiivisena liikennesektorin toimijana, sekä myös tavoitteeseen varmistaa kaikkien osapuolten tasapuolinen kohtelu ja riippumattomuus kaikista alan toimijoista. TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 5.12.2017 omistajat hyväksyivät valtiolta yhtiölle palautuneiden osakkeiden myynnin Helsingin seudun liikenne (HSL) kuntayhtymälle.

”Yhtiön menestyksen kannalta riittävän laaja käyttäjä- ja omistajapohja on välttämätön. LMJ:n ja HSL:n samankaltaiset tavoitteet esimerkiksi lippu- ja maksujärjestelmissä mahdollistavat tulevaisuudessa uudenlaisten palveluiden yhdessä kehittämisen”, sanoo TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mika Periviita.

Yhtiön toimintaympäristössä tapahtuu muutoksia sekä muuttuvan lainsäädännön että palveluiden ja asiakaskäyttäytymisen suhteen. Näistä merkittävimpiä ovat liikennepalveluiden luonteen muutokset, joita myös uudistuva joukkoliikenteen lainsäädäntö edelleen vahvistaa. Lisäksi digitaalisten palveluiden murros edellyttää yhtiöltä uusien teknologioiden ja työkalujen käyttöä, joilla kuluttajien odotuksiin ja toiveisiin pyritään vastamaan.

”TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy on tärkeä joukkoliikenneviranomaisten lippu- ja informaatiopalveluiden hankinta- ja kehitysyhtiö ja uskomme yhteistyön muiden kaupunkien kanssa tuovan lisäarvoa myös HSL:lle. Lisäksi lähitulevaisuuden isoja kehityshankkeita kuten tunnistepohjaisia lippujärjestelmiä ja mobiilimaksamista voidaan tällä foorumilla yhteisesti viedä eteenpäin”, toteaa HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja:
Jari Paasikivi
toimitusjohtaja
TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy
jari.paasikivi@lmj.fi
puh. 040 866 3468

Suvi Rihtniemi
toimitusjohtaja
suvi.rihtniemi@hsl.fi
puh. 09 4766 4040

Tietoja julkaisijasta

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy
Alberga Business Park, Bertel Jungin aukio 5
02600 ESPOO

044 705 3317http://waltti.fi

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy on kuntien yhteinen IT-palvelu- ja hankintayhtiö, joka tarjoaa lippu- ja matkustusjärjestelmäpalveluita joukkoliikenteen toimivaltaisille viranomaisille. Sen toiminta kattaa yli 20 keskeisintä kaupunkiseutua ympäri Suomea.

TVV Lippu- ja maksujärjestelmä Oy hallinnoi ja ylläpitää Waltti -lippu- ja maksujärjestelmää ja vastaa myös järjestelmän ja palveluiden jatkokehityksestä omistajatahojensa linjausten mukaisesti.

Lisätietoja: www.lmj.fi ja www.waltti.fi