Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Hundratals laddare förnyade inte sitt behörighetsbrev

Dela

Ansvarsområdet för arbetarskyddet vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har redan före mitten av november behandlat över tusen ansökningar om kompetensbrev för laddare. Antalet var mer än dubbelt så stort som ifjol. En betydande del av laddarna inte förnyade sitt kompetensbrev.

Enligt den nya lagen om laddare som trädde i kraft för fem år sedan är det med kompetensbrev som beviljats före 1.9.2016 inte möjligt att utföra arbete som laddare från början av september i år, även om tillståndskortet skulle ha en senare giltighetstid.

Arbetarskyddsmyndigheten informerade laddare om övergångsbestämmelserna och förfarandena för förnyande av tillståndet i ett personligt brev i början av året. Information om att övergångsperioden upphör i slutet av augusti förmedlades också till fältet genom arbetarskyddsförvaltningens meddelanden och på sociala medier samt via intresseorganisationer inom jordbyggnadsbranschen.

Nu kan man konstatera att en betydande del av laddarna inte förnyade sitt kompetensbrev. Jämfört med 2018 har antalet innehavare av kompetensbrev för laddare minskat med nästan hälften.
”Man vet inte exakt orsaken till detta”, berättar överinspektör Jarmo Lumme. ”Den största minskningen har skett bland de yngsta laddarna. Bland dessa har det i synnerhet på landsbygden kunnat finnas sådana laddare som inte har upplevt att de behöver ett kompetensbrev. Det kan hända att kompetensbrev beviljats på basis av utbildning för sprängare och arbetserfarenhet som erhållits under beväringstjänsten som man sedan inte har haft behov av i arbetslivet.” Sådana extra och onödiga kompetensbrev gallrades bort i slutet av övergångsperioden.

Ansvarsområdet för arbetarskyddet hade förberett sig på en anhopning av ansökningar på hösten, men alla ansökningar om kompetensbrev som inkom i slutet av övergångsperioden kunde behandlas inom rimlig tid. I början av september inkom cirka hundra ansökningar till ansvarsområdet efter att tidsfristen löpt ut, vilket förutsatte att sökanden dessutom genomgick en intervju i den kompetensbrevsklass som ansökan gällde. Innan kompetensbrevet beviljades har sökanden inte kunnat fortsätta arbeta som laddare självständigt.

Några ansökningar som inkom i tid saknar ännu bilagor. De sökande ska lämna in dessa innan tillståndet kan beviljas. Om sökanden inte lämnar in nödvändiga bilagor inom den begärda tidsfristen, kan ett avgiftsbelagt negativt beslut fattas.
”Arbetarskyddsmyndigheten kan inte pröva sådant fall, utan de bilagor som lagen förutsätter ska lämnas in om man vill att kompetensbrevet för laddare ska beviljas”, påminner Jarmo Lumme.

Handläggningen av ansökan om kompetensbrev för laddare tar för närvarande cirka en månad från det att alla nödvändiga bilagor har lämnats in.

Nyckelord

Kontakter

Överinspektör Jarmo Lumme, 0295 018 692, fornamn.efternamn@avi.fi
Ansvarsområdet för arbetarskydd vid Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Länkar

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketArbetarskydd - sunt arbete!
I egenskap av arbetarskyddsmyndighet säkerställer vi att arbetet i Finland är sunt, tryggt och rättvist. Vi övervakar hur arbetet utförs på arbetsplatser. Vi tillhandahåller också vägledning och rådgivning samt uppmuntrar arbetsplatser till självmant och förebyggande arbetarskyddsarbete.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Koronarestriktionerna i Egentliga Finland och Satakunta förlängs med viss precisering - barns och ungas hobbyverksamhet kan fortsätta14.1.2022 16:15:00 EET | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland förlänger och preciserar de beslut om restriktioner som redan gäller i Egentliga Finland och Satakunta. Det ena av de nya besluten gäller förbud att ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster samt åtgärder som ska vidtas i olika slags utrymmen för att förebygga spridning av coronaviruset. Det andra beslutet innebär stängning av vissa sådana utrymmen för kunder och deltagare där smittrisken inte i tillräcklig utsträckning går att minska genom att arrangera utrymmena. Besluten är i kraft under tiden 16 - 28.1.2022.

Varsinais-Suomen ja Satakunnan koronarajoitukset jatkuvat aiempaa kohdennetummin - lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua14.1.2022 16:15:00 EET | Tiedote

Lounais-Suomen aluehallintovirasto jatkaa ja tarkentaa Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa jo voimassa olevia määräyksiä. Toinen uusista päätöksistä koskee yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltämistä ja erilaisissa tiloissa tehtäviä toimenpiteitä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Toinen päätös määrää pidettäväksi suljettuna tiettyjä asiakas- ja osallistujatiloja, joissa tartunnan riskiä ei voida tilajärjestelyin riittävästi vähentää. Päätökset ovat voimassa 16.-28.1.2022.

Västra och Inre Finlands beredskapskommitté: Beredskapen handlar också centralt om förmågan att föreställa sig olika och okända hot14.1.2022 14:40:49 EET | Tiedote

Västra och Inre Finlands regionala beredskapskommitté sammanträdde den 13 januari 2022 till årets första möte för att uppdatera lägesbilden av covid-19 och andra aktuella säkerhetsobservationer. Forskaren Ossi Heino från Tammerfors universitet berättade för beredskapskommissionen om krisinlärning ur ett kritiskt och djupare perspektiv.

Kokoontumisrajoitus kiristyy ja tiloja määrätään suljettavaksi Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella 17.1. alkaen14.1.2022 14:22:30 EET | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tänään tekemillä päätöksillä suljetaan Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla liikunta-, harrastus-, huvi- ja virkistystiloja. Samalla alueen kokoontumisrajoitus kiristyy siten, että sisätiloissa kielletään yli 10 henkilön ja ulkotiloissa yli 20 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Päätökset tulevat voimaan 17.1.2022.

Länsi- ja Sisä-Suomen valmiustoimikunta: Varautumisessa on keskeisesti kyse myös kyvystä kuvitella erilaisia ja tuntemattomia uhkia14.1.2022 12:24:39 EET | Tiedote

Länsi- ja Sisä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 13.1.2022 vuoden ensimmäiseen kokoukseensa päivittämään tilannekuvaa koronan ja muiden ajankohtaisten turvallisuushavaintojen osalta. Tutkija Ossi Heino Tampereen yliopistosta kertoi valmiustoimikunnalle kriiseistä oppimisesta kriittisestä ja syvällisemmästä lähestymiskulmasta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum