Suomen Punainen Risti SPR

Hungerdagens bössinsamling inbringade 800 000 euro – insamlingen fortsätter till slutet av oktober

Dela

Vid Hungerdagens bössinsamling 22–24.9 insamlades cirka 800 000 euro till Finlands Röda Kors katastroffond. Med hjälp av donationerna hjälper vi både i Finland och ute i världen. Hungerdagsinsamlingen fortsätter på webben till slutet av oktober.

Bössinsamlingen gav inspiration till frivilliga och donatorer att delta i Hungerdagen och att öka medlen i Röda Korsets katastroffond. Bild: Joonas Brandt / Finlands Röda Kors
Bössinsamlingen gav inspiration till frivilliga och donatorer att delta i Hungerdagen och att öka medlen i Röda Korsets katastroffond. Bild: Joonas Brandt / Finlands Röda Kors

Under Hungerdagen samlas obundna medel in till Röda Korsets katastroffond.Att bereda sig för olika katastrofer och störningssituationer är en viktig del av Röda Korsets arbete både i Finland och ute i världen.Med hjälp av Hungerdagens donationer kan Röda Korset hjälpa snabbt där hjälp behövs mest.

Med hjälp av katastroffonden upprätthåller vi i vårt eget land beredskapen att hjälpa vid plötsliga olyckor och störningssituationer.I plötsliga krissituationer stöder Röda Korset de finländska myndigheterna.Utbildade frivilliga erbjuder psykiskt stöd till människor som drabbats av en kris och bland annat materiellt stöd till personer som förlorat sina hem i en eldsvåda.

Ute i världen är behovet nu speciellt stort i Östafrika som lider av matbrist och i Pakistan som drabbats av exceptionella översvämningar.

– Just nu hjälper vi i Etiopien och Somalia bland annat genom att ge kontanthjälp, med vilken de hjälpbehövande kan skaffa sig till exempel mat eller mediciner.Varje bidrag till katastroffonden är viktigt och möjliggör snabb hjälp till den som behöver det, berättar direktören för Röda Korsets internationella biståndsverksamhet Tiina Saarikoski.

I Pakistan har de exceptionellt kraftiga monsunregnen orsakat ohanterbara översvämningar och jordskred, som drabbat redan över 33 miljoner människor.Finlands Röda Kors har tidigare den här månaden anvisat 100 000 euro ur sin katastroffond till internationella Röda Korsets biståndsoperation i Pakistans översvämningsområden.

Hungerdagsinsamlingen fortsätter till slutet av oktober

Hungerdagens bössinsamling ordnades förra veckan och frivilliga syntes på gatorna och vid olika evenemang runt om i Finland.

– Bössinsamlingen är en synlig del av Hungerdagen och ett sätt att hjälpa med låg tröskel.Insamlarna och donatorerna utstrålar en speciell glädje, när det nu igen är möjligt att mötas ansikte mot ansikte.Varmt tack till alla frivilliga som deltog i Hungerdagsinsamlingen samt till alla bidragsgivare, säger chefen för medelsanskaffning Anna Laurinsilta.

Bidrag till Hungerdagen kan ges till slutet av oktober på adressen hungerdagen.fi.På webben finns också anvisningar för hur bidrag kan betalas in via MobilePay, sms och bankgiro.

Ge bidrag till Hungerdagen:

- genom att skicka textmeddelandet SPR20 till numret 16499 (20 €/meddelande)

- via MobilePay till numret 10900

- på webben på adressen hungerdagen.fi

- genom betalning till Röda Korsets katastroffonds konto FI52 5000 0120 4156 73, använd referens 5173.

Penninginsamlingstillstånd:RA/2020/1407 & ÅLR 2021/8473

Ytterligare uppgifter

Direktör för internationell biståndsverksamhet Tiina Saarikoski, 040 189 4885

Chef för medelsanskaffning Anna Laurinsilta, 040 741 1030

Kommunikationssakkunnig Ada Bergroth, 040 610 9447

Nyckelord

Bilder

Bössinsamlingen gav inspiration till frivilliga och donatorer att delta i Hungerdagen och att öka medlen i Röda Korsets katastroffond. Bild: Joonas Brandt / Finlands Röda Kors
Bössinsamlingen gav inspiration till frivilliga och donatorer att delta i Hungerdagen och att öka medlen i Röda Korsets katastroffond. Bild: Joonas Brandt / Finlands Röda Kors
Ladda ned bild

Om

Suomen Punainen Risti SPR
Suomen Punainen Risti SPR
Tehtaankatu 1 a
00140 HELSINKI

https://www.punainenristi.fi/

Suomen Punainen Risti on yksi Suomen suurimmista kansalaisjärjestöistä. Punaisen Ristin tehtävänä on auttaa apua eniten tarvitsevia kotimaassa ja ulkomailla.

Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan. Inhimillisyyden puolustaminen on yksi järjestön päätavoitteista.

Finlands Röda Kors är en av de största frivilligorganisationerna i Finland. Röda Korset har i uppgift att hjälpa dem som mest är i behov av hjälp såväl i hemlandet som utomlands.

Röda Korset hjälper människor i samband med katastrofer och olyckor och ger utbildning i beredskap. Organisationen uppmuntrar människor att sköta sin hälsa och ta hand om varandra. Att försvara humanitet är en av Röda Korsets huvudmål.

 

 

 

Följ Suomen Punainen Risti SPR

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Punainen Risti SPR

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum