Institutet för hälsa och välfärd THL

Hur mår finländarna? THL kallar 10 000 personer från olika delar av landet till en omfattande hälsoundersökning

Dela

THL kallar 10 000 vuxna till en omfattande hälsoundersökning under vintern och våren. Kallelsen skickas till ett slumpmässigt urval personer över 20 år. I undersökningen utreds deras hälsa, funktionsförmåga och riskfaktorer för sjukdomar som kan utvecklas senare i livet.

Hälsoundersökningarna är en del av THL:s omfattande undersökning Hälsosamma Finland, som inleddes förra hösten. Då ombads 66 000 vuxna besvara undersökningens enkät. Nu kallas 10 000 av dem dessutom till en hälsoundersökning.

”Undersökningshelheten är en nationellt betydande satsning för att få sådan kunskap om hela befolkningens och dess delgruppers hälsa och välfärd som inte kan fås från andra informationskällor”, säger Annamari Lundqvist som är ledare för undersökningen.

Hälsoundersökningarna ordnas på 50 orter

Hälsoundersökningarna inleds i januari och avslutas i juni 2023. Hälso- och sjukvårdspersonalen besöker sammanlagt 50 orter. Undersökningarna genomförs på bred front i hela Finland, från Utsjoki till Helsingfors och från Vasa till Joensuu.

”Med hjälp av uppgifterna från undersökningen Hälsosamma Finland kan vi minska förtida dödsfall och begränsningar i funktionsförmågan på grund av centrala folksjukdomar och utveckla hälso- och sjukvårdstjänsterna så att de uppfyller invånarnas behov så bra som möjligt”, berättar Annamari Lundqvist. ”Undersökningen Hälsosamma Finland och dess föregångare utgör ett unikt kunskapsunderlag som stödjer en effektiv social- och hälsopolitik.”

Tidigare befolkningsundersökningar i Finland har lett till betydande insatser för att förbättra folkhälsan. Till exempel visade en befolkningsundersökning för över 20 år sedan att finländarna får för lite D-vitamin. Man började framgångsrikt åtgärda bristen med D-vitamintillskott i mjölk- och fettprodukter.

Deltagarna i undersökningen får omfattande och avgiftsfri hälsoinformation om sig själva

För att undersökningsresultaten ska vara tillförlitliga är det viktigt att alla som fått en kallelse deltar i hälsoundersökningen – såväl unga som gamla, både de som upplever sig vara sjuka och de som upplever sig vara friska.

”För de enskilda deltagarna är det ett unikt tillfälle att få mycket omfattande och avgiftsfri hälsoinformation om sig själva”, säger Lara Lehtoranta, ansvarig läkare för undersökningen Hälsosamma Finland.

I hälsoundersökningen ingår bland annat mätning av blodtrycket, blodprovstagning, syn- och hörselundersökning, uppgifter som testar minnet, uppmärksamheten och den fysiska konditionen samt blåstest för att mäta lungfunktionen. Undersökningen omfattar även enkäter, med vilka man kartlägger hälsan, levnadsvanorna och funktionsförmågan. En del av dem som kallats till hälsoundersökningen ombeds också delta i fortsatta undersökningar, bland annat en tandläkarundersökning, en intervju om alkoholkonsumtion och en kartläggning av sömn och rörlighet med hjälp av en rörelsemätare.

De som deltagit i undersökningen får ta del av sina personliga resultat, inklusive blodprovsresultat och information om sin personliga risk att drabbas av sjukdomar som sömnapné, hjärt- och kärlsjukdomar och typ 2-diabetes. Deltagarna får också anvisningar om hur de kan förbättra sin hälsa och sitt välbefinnande.

Mer information

Undersökningen Hälsosamma Finland 

När forskargrupper kommer att besöka min region?

Annamari Lundqvist
ansvarig forskare för undersökningen Hälsosamma Finland
THL
tfn 029 524 7283
fornamn.efternamn@thl.fi

Lara Lehtoranta
ansvarig läkare för undersökningen Hälsosamma Finland
THL
tfn 029 524 8234
fornamn.efternamn@thl.fi

Resultat från tidigare undersökningar (endast på finska):

Nyckelord

Om

Institutet för hälsa och välfärd THL
Institutet för hälsa och välfärd THL
Mannerheimvägen 166
00270 Helsingfors

https://thl.fi/sv/web/thlfi-sv

Följ Institutet för hälsa och välfärd THL

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Institutet för hälsa och välfärd THL

Cirka 80 procent av flickorna och 70 procent av pojkarna som börjat högstadiet har fått HPV-vaccin29.11.2022 10:10:51 EET | Tiedote

HPV, dvs. papillomvirus, orsakar flera olika cancerformer och det bästa sättet att skydda sig mot smitta är HPV-vaccin. HPV-vaccinationstäckningen för flickor födda år 2009 som börjat i de högre klasserna i den grundläggande utbildningent är cirka 79 procent och täckningen för pojkar i samma ålder cirka 71 procent. Detta framgår av uppgifterna i det nationella vaccinationsregistret. I Finland har flickor fått HPV-vaccin gratis som en del av det nationella vaccinationsprogrammet från och med hösten 2013 och pojkar först sedan hösten 2020. Detta förklarar åtminstone delvis skillnaden mellan vaccinationstäckningen bland flickor och pojkar. HPV-vaccinationsserien består av två doser. De erbjuds vanligen i årskurs 5 och 6, men det är möjligt att få vaccinerna ännu i högstadiet. Coronavirussituationen har eventuellt haft en inverkan på förverkligande t av vaccinationerna. Därför kan HPV-vaccinationsserien inledas fram till slutet av vårterminen 2023 även för de minderåriga unga som inte har

De avgiftsfria influensavaccinationerna för riskgrupper påbörjas i början av november - samtidigt kan man också ta en coronabooster25.10.2022 06:00:00 EEST | Tiedote

Många kommuner inleder influensavaccinationer av personer som hör till riskgrupperna för influensa i början av november. Influensa är en allvarlig sjukdom som kan orsaka farliga följdsjukdomar, såsom lunginflammation, i synnerhet för personer som hör till riskgrupper. Influensavaccinet förhindrarvirusets spridning och skyddar både den egna hälsan och den närmaste kretsen. Personer för vilka influensa utgör ett väsentligt hot mot hälsan eller för vilkas hälsa influensavaccination är till stor nytta får influensavaccin gratis. Alla som är mottagliga för allvarlig influensa får avgiftsfritt influensavaccin, dvs. 65 år fyllda barn i åldern mellan 6 månader och 6 år gravida kvinnor personer som på grund av sjukdom eller behandling hör till riskgruppen Influensavaccin får även avgiftsfritt män som inleder sin beväringstjänst och kvinnor som inleder frivillig militärtjänst personer som bor eller vistas långvarigt i anstaltsliknande förhållanden anställda inom social- och hälsovården och läkem

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum