Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Hur skulle du förbättra gångmiljöerna i Helsingfors?

Dela

Vart skulle du vilja ha nästa sommargata i Helsingfors? Vet du någon plats i staden där trivseln i gångmiljön borde förbättras permanent? Via kartplattformen i stadens enkät kan du berätta om dina bästa idéer samt ge önskemål om hur en plats kunde förbättras.

Kaserngatan sommaren 2022. Foto: Veikko Somerpuro.
Kaserngatan sommaren 2022. Foto: Veikko Somerpuro.

Helsingfors inrättade sommargator under åren 2021–2022 i syfte att pröva metoder för att höja trivseln på gator och göra dem grönare. Staden har ansvarat för att utarbeta en plan för trafikstyrning och miljön och lagt ut grönväxter och möbler på gatorna. Företagen längs respektive gata har byggt terrasser på den. Kaserngatan, Lilla Robertsgatan, Högbergsgatan och Skillnadsgatan var sommargator sommaren 2022.

Staden strävar efter att planera lösningar till stöd för målen för hållbar utveckling enligt stadsstrategin och till att gagna genomförandet av stadens program för att främja gångtrafik. Experimenten med promenadmiljö och hållbara lösningar är ägnade att skapa trivsammare rum åt stadsborna för gång, cykling och vistelse. Staden planerar även en utvecklingsbild av markanvändningen i centrum och en plan för trafiksystemet i stadskärnan, och lösningarna för dem kan främjas med experiment.

Experimentet med gångmiljöer avser säsongsbetonade, t.ex. sommargator eller kortvarigare tillfällen då man på en gata eller öppen plats lägger ut grönt, möbler eller annat som ökar trivseln. Permanent förbättring av gångmiljön avser att man på en gata eller öppen plats lägger ut grönt, möbler eller annat som ökar trivseln, vilka planeras för hela året eller att vara bestående. Permanenta förbättringar kan även omfatta att gaturummet omfördelas mellan olika funktioner, t.ex. genom att bredda trottoarer. Funktionen av gatuskötsel och lasttrafik säkerställs alltid vid planering av permanenta lösningar och experiment.

”Vi önskar nu att de som svarar på enkäten är kreativa för att hitta gator att förbättra. Gågatorna som Centralgatan och Stora Robertsgatan är redan bekanta vyer i stadskärnan. Såväl idéer till och experiment med som permanenta lösningar för trivsammare gångmiljöer kan nu ges för hela Helsingfors”, berättar trafikingenjör Henna Hovi på stadsmiljösektorn.

Kartenkäten  är öppen till 19.10.2022 . Du kan besvara enkäten på finska, svenska eller engelska.

Nyckelord

Kontakter

Helsingfors stadsmiljösektor:

Henna Hovi
trafikingenjör
Tfn 040 663 7864
henna.hovi@hel.fi

Sirje Lappalainen
projektplanerare
040 656 8935
sirje.lappalainen@hel.fi

Bilder

Kaserngatan sommaren 2022. Foto: Veikko Somerpuro.
Kaserngatan sommaren 2022. Foto: Veikko Somerpuro.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki

09 310 2611http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Stadsmiljösektorn sköter tjänsterna kring planeringen, byggandet, underhållet och tillsynen av Helsingfors stadsmiljö. 

Följ Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston päätöstiedote 1.12.20221.12.2022 17:08:15 EET | Tiedote

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto kokoontui torstaina 1.12.2022. Kokouksen päätöstiedote (yhteenveto tehdyistä päätöksistä) on julkaistu kaupungin verkkosivuilla: Päätöstiedote » Päätöstiedote näkyy verkkosivuilla siihen asti kun kokouksen pöytäkirja julkaistaan. Pöytäkirja korvaa valmistuttuaan päätöstiedotteen. Rakennusten ja yleisten alueiden jaoston seuraava kokous on torstaina 15.12.2022.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum