HUS

HUS fullmäktiges beslut 10.6: Coronavirusepidemin gav extra kostnader samtidigt som efterfrågan på tjänster sjönk  

Dela

Fullmäktige godkände bokslutet för år 2020. Upphandlingarna diskuterades, ansvarsfrihet beviljades ändå för år 2019. Ett nytt aktiebolag grundas för Diagnostikcentrums utrustningsanskaffningar.

Ansvarsfrihet för år 2019 

 

Fullmäktige beviljade HUS styrelse, verksamhetsdirektören för HUS Logistik samt den tjänsteinnehavare som skötte ekonomidirektörsuppgiften 2019 och den dåvarande upphandlingschefen ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2019. Ansvarsfrihet beviljades ursprungligen inte på grund av oklarheterna förknippade med upphandlingarna 

 

Revisionsnämnden konstaterade i sin framställan att de upphandlingar som inte konkurrensutsatts som uppgår till ca 62 miljoner euro inte gjorts enbart under 2019 utan under en längre tidsperiod. Tillsvidare har det inte heller kommit fram några andra direkta ekonomiska skador än de av marknadsdomstolen ålagda påföljdsavgifterna på 160 000 euro. 

 

Ärendet har senast behandlats i styrelsen 22.3.2021 

 

För mera information till medier:    

Pirjo Räsänen, utvärderingsdirektör, pirjo.rasanen@hus.fi  

 

Bokslut, verksamhetsberättelse och ansvarsfrihet  

 

Fullmäktige behandlade och godkände samkommunens bokslut och verksamhetsberättelse för år 2020. Coronavirusepidemins effekter minskade efterfrågan på HUS tjänster. Mängden elektiva remisser för förhandsplanerad icke-brådskande vård minskade med 7,7 procent jämfört med året innan. Också antalet jourbesök inom den specialiserade sjukvården minskade med 12,5 procent jämfört med året innan. Eftersom statsunderstödet för coronavirusepidemin inte täckte samkommunens alla kostnader var man tvungen att rikta en extra uppbörd på 77,2 miljoner euro till medlemskommunerna. Räkenskapsperioden resulterade i noll efter det.  

 
Fullmäktige beviljade de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2020 

 
Ärendet har senast behandlats i styrelsen 24.5.2021 

 

För mera information till medier: 
Minerva Krohn, fullmäktiges ordförande, minerva.krohn@gmail.com 

 

Revisionsberättelse 2020  

Fullmäktige antecknade revisionsberättelsen 2020 och styrelsens utlåtande om densamma för kännedom.  De finns också på HUS webbplats www.arviointikertomushus.fi/sv/, på sidan finns också sammanfattningar av utvärderingarna.   

 

Ärendet har senast behandlats i styrelsen 24.5.2021 

 
För mera information till medier: 
Seija Muurinen, ordförande för revisionsnämnden, seija.muurinen@kolumbus.fi 
Pirjo Räsänen, utvärderingsdirektör, pirjo.rasanen@hus.fi 

 
Investeringar till sjukhusbyggnaderna 

Fullmäktige godkände projektplanen för den nya avdelningsbyggnaden vid Jorvs sjukhus till ett maximipris på 230 miljoner euro. Den nya byggnaden tas i bruk år 2026 och avdelningsbyggnaden ersätter de nuvarande vårdavdelningarna för vuxna, vårdavdelningarna för barn och barnpolikliniken samt bilddiagnostikens lokaler. Också Jorvs sjukhus förlossningsverksamhet, som till största delen finns i hyrda lokaler i Esbo sjukhus, flyttar över till den nya byggnaden. 

Fullmäktige ändrade också den totala summan för investeringen i Parksjukhuset till 53 miljoner euro på grund av en ökning i kostnadskalkylen. Plastikkirurgi för vuxna, bröstkärlskirurgi, kärlkirurgi, tandvård och ortodonti samt annan verksamhet koncentreras till Parksjukhuset, dvs. den tidigare Barnkliniken, som tas i bruk hösten 2021. 

 

 Ärendet har senast behandlats i styrelsen 10.5.2021 (Jorv) 24.5.2021 (Parksjukhuset) 

 

För mera information till medier: 
Projektchef Pekka Lahdenne, pekka.lahdenne(at)hus.fi  
Utvecklingsdirektör Tomi Kauppinen, tomi.kauppinen(at)hus.fi  

 

Aktiebolag för anskaffning av diagnostikutrustning  

 
Fullmäktige beslöt att grunda ett gemensamt företag för att producera och finansiera anskaffningar av utrustning till HUS Diagnostikcentrum. Samtidigt godkände fullmäktige Oy Tradeka-Yhtiöt som partner och majoritetsägare för aktiebolaget som grundas, valet gjordes enligt konkurrensutsättningsförfarande.Tradeka kommer att äga 60 procent av det blivande bolaget och HUS 40 procent. Det nya bolaget erbjuder HUS finansieringstjänster i anslutning till diagnostik, som bildiagnostisk utrustning och laboratorieutrustning. Via bolaget kan HUS också  personal som behövs för användning av utrustningen, som röntgenskötare. Bolaget inleder sin verksamhet i början av år 2022, såvida statsminister Sanna Marins regerings förslag till vårdreform genomförs.  

 

Ärendet har senast behandlats i styrelsen 24.5.2021 

 

För mera information till medier: 

Direktören för diagnostik Lasse Lehtonen, lasse.lehtonen@hus.fi 
 

 

Protokoll och alla beslut 

Nyckelord

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

Lohjan sairaala uusi Baby Friendly Hospital -sertifikaattinsa15.6.2021 12:55:11 EEST | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kansallisen imetyksen edistämisen seurantaryhmän nimeämä arviointiryhmä on Lohjan sairaalan pyynnöstä suorittanut 19.4.-26.5.2021 Naisten- ja lastentautien tulosyksikön vauvamyönteisyyden uudelleenauditoinnin. Arviointiryhmä on päätynyt suosittamaan sekä THL:lle että Maailman terveysjärjestölle (WHO) ja Unicefille, että Lohjan sairaalalle Naisten- ja lastentautien tulosyksikölle myönnetään Vauvamyönteinen sairaala -sertifikaatti.

Lojo sjukhus förnyar sitt certifikat Baby Friendly Hospital15.6.2021 12:54:26 EEST | Tiedote

Utvärderingsgruppen för Det nationella handlingsprogrammet för att främja amning som utsetts av Institutet för hälsa och välfärd (THL) har på begäran av Lojo sjukhus gjort en ny revision av babyvänligheten under 19 april-26 maj 2021 på Resultatenheten Kvinno- och barnsjukdomar. Utvärderingsgruppen har beslutat att rekommendera THL och Världshälsoorganisationen (WHO) och Unicef att Resultatenheten Kvinno- och barnsjukdomar vid Lojo sjukhus beviljas certifikatet Baby Friendly Hospital (Babyvänligt sjukhus).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum