HUS

HUS personalundersökning visar en positiv utveckling trots det tuffa coronaåret

Dela

Det har skett förändringar inom de flesta områden av personalundersökningen och antalet rekommendationer av den egna arbetsenheten har ökat tydligt jämfört med året innan. Satsningar på ledarskap och chefsarbete syns också i resultaten.

HUS årliga personalundersökning genomfördes nu för 16:e gången. Genom undersökningen kartläggs HUS-anställdas åsikter om organisationens verksamhet, ledning, växelverkan och arbetshälsa. I år besvarades enkäten av cirka 14 600 personer, dvs. knappt 60 procent av alla HUS-anställda. I de flesta frågeområden har det skett förbättringar på HUS-nivå jämfört med i fjol.

"I resultaten av personalundersökningen syns den systematiska satsningen på att utveckla ledarskapet och chefsarbetet. Att utvecklingen av ledarskapet har blivit föremål för många diskussioner är bra och berättar om en öppen diskussionskultur. Endast genom diskussioner hittar man smärtpunkter och kan korrigera dem", säger personaldirektör Outi Sonkeri.

Resultaten för chefsarbetet har förbättrats inom nästan alla resultatområden

Den systematiska satsningen på att utveckla ledarskapet och chefsarbetet syns i resultaten. I synnerhet är personalen nöjdare med ledningen av den egna arbetsenheten eller avdelningen samt med chefens uppmuntran och stöd. Även ledningen och organiseringen av den dagliga verksamheten upplevs ha förbättrats liksom möjligheten att delta i planeringen av förändringar som gäller det egna arbetet.

Rekommendation av den egna arbetsenheten som arbetsgivare ökade jämfört med året innan och var nu 78 procent. I fjol var motsvarande procentandel 76 procent. Rekommendationen av HUS som arbetsgivare har däremot minskat. 59 procent av respondenterna rekommenderade HUS, medan motsvarande siffra året innan var 65 procent. Det fanns också skillnader mellan olika personalgrupper. "Vår personal är i genomsnitt mycket nöjd med sin egen arbetsenhet och dess verksamhet. Pandemiåret har inte varit lätt. I en stor organisation är det ofta lättare att bedöma den egna enheten, som man känner och upplever som nära", kommenterar Sonkeri.

Personalens överbelastning minskar långsamt

Både cheferna och vårdpersonalen har varit starka under den fortsatta coronapandemin. När det gäller överbelastning är man på HUS-nivå nästan på samma nivå som 2020, men den långsamt sjunkande trenden fortsätter. Arbetsförmågeindexet, som består av ork och erfarenhet av egen arbetsförmåga i förhållande till de fysiska och psykiska kraven i arbetet, har under hela granskningsperioden hållits på en god nivå över fyra (på skalan 1-5).

"HUS vårdpersonal har burit ett stort ansvar för vården av coronapatienter. Samtidigt har vi också kunnat vårda alla andra patienter som är i behov av vård. Osäkerheten kring coronabelastningen på hälso- och sjukvården har fortsatt under hela året och tillgången på arbetskraft är en stor utmaning både inom HUS och inom hela social- och hälsovårdsbranschen. Ständig beredskap inför en eventuell försämring av coronaläget belastar också personalen. Under våren och hösten visade personalen stor flexibilitet och resiliens när situationen förändrades snabbt. Vi är nöjda med att 81 procent av personalen upplever att de fått tillräckligt med stöd i sitt arbete trots det andra tunga coronaåret", berättar förvaltningsöverskötare Marja Renholm.

"Vi vill vara transparenta med vår verksamhet inom HUS och vi publicerar resultaten av personalundersökningen internt och externt för diskussion och planering av förbättringsåtgärder, för endast på detta sätt kan vi utveckla verksamheten", konstaterar Sonkeri.

Bakgrund

Genom den årliga personalundersökningen kartläggs HUS-anställdas åsikter om ledarskap, växelverkan och välmående på arbetet. I år svarade 59,5 procent av personalen på enkäten, dvs. drygt 14 600 personer. Enkäten genomförs varje år vid samma tidpunkt i oktober. Enligt HUS uppgifter är undersökningen den mest omfattande personalundersökningen som årligen publiceras i Finland i denna skala.

Nyckelord

Kontakter

Personaldirektör Outi Sonkeri, tfn 040 843 3561

Förvaltningsöverskötare Marja Renholm, tfn 040 427 0840 (frågor om vårdpersonalen)

Forskningsdirektör Anne Pitkäranta, tfn 040 643 0511 (frågor om läkare under specialisering)

HUS medietjänst: viestinta@hus.fi samt vardagar kl. 10.00–16.00 tfn 050 427 2875

Dokument

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum