HUS

HUS revisionsnämnd anser det nödvändigt att utveckla upphandlingar, Apotti och informationsledning

Dela

HUS fullmäktige behandlar den 16 juni 2022 revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2021. I utvärderingsberättelsen behandlas bland annat tillgången till vård, verkställande av strategin, upphandlingar, rekrytering, vårdkvalitet, tvåspråkighetsprogrammet samt HUS Diagnostikcentrum och HUS IT-förvaltning. Ordnandet av vården för äldre jourpatienter utvärderades tillsammans med re-visionsnämnderna vid kommunerna i huvudstadsregionen. Dessutom utvärderades hur revisionsnämndens och revisorns tidigare rekommendationer förverkligats.

Revisionsnämnden anser att HUS i fråga om sin kärnverksamhet är på en god nivå. Till exempel tidsbokningstjänsterna under coronapandemin fungerar väl, verksamhetsmodellen för det mobila sjukhuset (LiiSa på finska) har gett goda resultat i vården av äldre jourpatienter och patienternas bedömning av behandlingsresultaten är nu elektronisk.

Revisionsnämnden ger styrelsen 15 rekommendationer för utvecklingen av verksamheten. Nämnden anser det nödvändigt att tillgången till vård inom ramen för de lagstadgade väntetiderna säkerställs. Även upphandlingarna ska göras lagenliga och man ska säkerställa att revisionsnämndens tidigare rekommendationer om upphandlingarna och upphandlingsverksamheten verkställs. Det är också nödvändigt att utveckla Apotti så att de mål som ställts upp för systemet uppnås. Dessutom ska man följa upp Apottis inverkan på produktiviteten och säkerställa att systemet ger den information som behövs för ledningen. Effekterna av intressebolaget som grundats för utrustningsanskaffningar ska följas upp. Dessutom ska man säkerställa att revisorns rekommendationer förverkligas i hela organisationen.

Tillgången på personal är en allt större utmaning i framtiden. Revisionsnämnden anser det viktigt att HUS målmedvetet söker metoder för att förbättra organisationens dragningskraft.

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2021 har publicerats på adressen https://arviointikertomushus.fi/sv/hemsida/

För mer information

Revisionsnämndens ordförande Matti Parpala, tfn 040 846 3847, matti.parpala@gmail.com

Utvärderingsdirektör Pirjo Räsänen, tel. 040 416 4012, pirjo.rasanen@hus.fi

Nyckelord

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum