HUS

HUS-sammanslutningens styrelsepressmeddelande 3.10.2022

Dela

HUS-sammanslutningens styrelse behandlade på sitt möte den 3.10 HUS-sammanslutningens budgetförslag för år 2023. Sammanslutningsstyrelsen beslutade enhälligt att remittera ärendet för ny beredning.

Sammanslutningens styrelse förutsätter att HUS omedelbart inleder fortsatta förhandlingar med välfärdsområdena och Helsingfors med målsättningen att se över budgetramen, så att HUS inte behöver genomföra alla de nedskärningar som nu föreslås. Samtidigt förbinder sig sammanslutningsstyrelsen att hitta de åtgärder som behövs så att budgetförslaget för 2023 kan balanseras till ett nollresultat. Innan beslut fattas ska de totala konsekvenserna av eventuella sparåtgärder för både ekonomin och verksamheten presenteras.

Mötets protokoll publiceras https://hus-julkaisu.tweb.fi/ så fort som möjligt efter att protokollet justerats.

För mera information:

  • HUS-sammanslutningens styrelseordförande Risto Rautava, tfn. 040 504 5851
  • Verkställande direktör Matti Bergendahl, HUS, kontakt via assistent Kaarina Heikinheimo 050 427 9861 eller per e-post fornamn.efternamn@hus.fi
  • Ekonomidirektör Jari Finnilä, HUS, fornamn.efternamn@hus.fi

Nyckelord

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

HUS mottagning för kärlavvikelser har förbättrat behandlingen och diagnostiken av kärlavvikelser så att den är likvärdig i hela Finland2.12.2022 11:58:00 EET | Tiedote

I HUS grundades för 20 år sedan ett expertnätverk för behandling och diagnostik av kärlavvikelser i enlighet med modellen för internationella referenssjukhus. Sedan dess har man målmedvetet utvecklat expertisen i synnerhet när det gäller behandlingen av svåra och sällsynta blodkärlavvikelser. Den evidensbaserade vården har utvecklats också genom eget forskningsarbete.

HUSin suonianomaliayksikkö on parantanut suonipoikkeavuuksien hoitoa ja diagnostiikkaa yhdenvertaiseksi koko Suomessa2.12.2022 11:58:00 EET | Tiedote

HUSiin perustettiin 20 vuotta sitten kansainvälisten referenssisairaaloiden mallin mukainen asiantuntijaverkosto suonipoikkeavuuksien hoitoon ja diagnostiikkaan. Tästä lähtien erikoisosaamista etenkin vaikealaatuisten ja harvinaisten verisuonianomalioiden hoidossa on määrätietoisesti kehitetty. Näyttöön perustuvaa hoitoa on kehitetty myös omalla tutkimustyöllä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum