HUS

HUS styrelse diskuterade budgetramen för 2024

Dela
Styrelsen sammanträder om en vecka till ett extra möte för att göra ett beslutsförslag för sammanslutningens stämma.

HUS-sammanslutningens budgetram föreslås på basis av diskussionerna med välfärdsområdena innehålla samma servicehenheter som 2023. HUS ansvarar för ordnandet av specialiserad sjukvård i Nyland. Dessutom har behandlingen av många sällsynta och svåra sjukdomar i hela Finland och inom södra Finlands samarbetsområde koncentrerats till HUS. Det gäller bland annat organtransplantationer, behandling av svåra brännskador och krävande hjärtkirugi för barn.

Vid HUS-sammanslutningens styrelsemöte behandlades medlemmarnas (välfärdsområdena i Nyland samt Helsingfors stad) förslag till HUS-sammanslutningens ram för 2024, som var 2 183 miljoner euro och utgjorde 32,4 procent av statens helhetsfinansiering.

HUS-sammanslutningens egen beräkning av ramen grundade sig på att finansieringsandelen av helhetsfinansieringen på 2023 års nivå skulle förbli 33,5 procent och förslaget var således 2 264 miljoner euro. Skillnaden mellan dessa beräkningar var 81,2 miljoner euro.

Efter diskussionen under styrelsemötet beslutade HUS-sammanslutningens styrelse att bordlägga ärendet. Under bordläggningen fortsätter beredningen av budgetramen tillsammans med välfärdsområdena i Nyland och Helsingfors stad. Syftet med beredningen är att trygga en budgetram som möjliggör verksamhetsförutsättningar för HUS på både kort och lång sikt.

Om övriga ärenden beslutade sammanslutningens styrelse enligt föredragning. Det justerade protokollet publiceras på HUS webbplats https://hus-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm .

HUS styrelsemöte hölls den 8.5.2023. Det följande extra insatta mötet hålls den 15.5.2023 kl. 8.00, där beslut fattas om sammanslutningens styrelses ramförslag för sammanslutningens stämma.

Kontakter

För mera information:


verkställande direktör Matti Bergendahl, HUS, kontakt: assistent Kaarina Heikinheimo 050 427 9861 eller per e-post fornamn.efternamn@hus.fi


ekonomidirektör Jari Finnilä, fornamn.efternamn@hus.fi


Risto Rautava, sammanslutningens styrelseordförande, tfn. 040 504 5851

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

HUS Helsingfors universitetssjukhus är Finlands största aktör inom den specialiserade sjukvården. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet. 

På HUS får nästan 700 000 patienter vård varje år. Hos oss arbetar närmare 27 000 proffs för patientens bästa. Vi ansvarar för ordnandet av specialiserad sjukvård inom Nyland. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar i Finland och inom Södra Finlands samarbetsområde koncentrerats till oss. 

HUS – Den främstavården 

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

Medicinering med blodförtunnande läkemedel är bra att påbörja snabbare efter en hjärninfarkt hos personer som lider av förmaksflimmer2.6.2023 08:15:13 EEST | Tiedote

En snabbare påbörjad medicinering med blodförtunnande läkemedel än brukligt efter en hjärninfarkt kan minska risken för en ny infarkt hos patienter som lider av förmaksflimmer. HUS medverkade i en internationell multicenterprövning som publicerades i den ansedda medicinska tidskriften New England Journal of Medicine, NEJM.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum