HUS

HUS styrelse fick en bedömning av den långsiktiga planen för psykiatriska sjukhusplatser

Dela
De psykiatriska sjukhusplatsernas tillräcklighet ska noga följas upp på HUS område.

För HUS-sammanslutningens styrelse presenterades nuläget och prognosen för behovet av sjukhusplatser inom psykiatri.

Befolkningsökningen i Nyland ökar årligen behovet av psykiatriska avdelningsvårdplatser. I projektplanen för Dals samsjukhus beskrivs att behovet av psykiatrisk avdelningsvård kan minskas genom att man stärker det övriga servicenätverket. Det här kan vara möjligt genom tätt samarbete mellan HUS, Nylands välfärdsområden och Helsingfors stad. För en övergångsperiod behövs dock tilläggsplatser i nuvarande fastigheter, även efter att Dals samsjukhus blivit färdigt.

HUS styrelse har tidigare konstaterat att projektet Dals samsjukhus inte får leda till en minskning av det totala antalet sjukhusplatser för psykiatriska patienter. Styrelsen diskuterade situationen och konstaterade att det är viktigt att följa upp frågan i hela Nyland tillsammans med olika aktörer.

Byggkostnaderna för Eksjukhuset stiger

HUS styrelse godkände att kostnadskalkylen för byggandet av Eksjukhuset höjs till 170 miljoner euro. Den viktigaste orsaken till kostnadsökningen är den allmänna ökningen av material- och byggkostnader. Kostnaderna har också ökat på grund av ny information som framkommit vid byggnadens grundarbeten och som man har behövt beakta vid planeringen och utförandet av arbetet.

Byggandet av Eksjukhuset har påbörjats våren 2021 och avsikten är att sjukhuset ska öppnas år 2025. Till Eksjukhuset koncentreras delområdena för olika ögonsjukdomar. Byggnaden kommer att bestå av över 200 polikliniska mottagningsutrymmen, 15 operationssalar och en vårdavdelning med 12 platser.

Sammanslutningsstyrelsen bordlade en begäran om omprövning gällande val av tjänsteinnehavare. Om övriga ärenden beslutade sammanslutningsstyrelsen enligt föredragningen. Det justerade protokollet publiceras på HUS webbplats. https://hus-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.

Sammanslutningens styrelsemöte hölls den 13.2.2023. Följande möte hålls den 6.3.2023.

För mera information:

  • Verkställande direktör Matti Bergendahl, HUS, kontakt: Kaarina Heikinheimo 050 427 9861 eller per e-post fornamn.efternamn@hus.fi
  • Risto Rautava, sammanslutningens styrelseordförande, tfn. 040 504 5851

Korrigerad 15.2.2023 I början av meddelandet fanns felaktig information gällande de psykiatriska vårdplatsernas tillräcklighet.

Nyckelord

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi ansvarar för ordnandet av specialiserad sjukvård inom Nyland. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum