HUS

HUS styrelses beslut 11.4.2022: HUS förbereder sig på social- och hälsovårdsreformen genom en omfattande reform av sin organisation

Dela

Lättnader i jämnstora klientavgifter orsakar utgifter för uppskattningsvis 1,3 miljoner i året. Nybyggnadsprojektet i Mejlans remitterades för beredning.

Organisationsreformen lägger grunden för ett starkt samarbete

Som ett led i HUS förberedelser inför reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet håller man på att förnya sin egen organisation på bred front.

Målsättningen är att till alla delar bygga ett HUS som samarbetar intensivt med de nya medlems- och ägarvälfärdsområdena och Helsingfors stad, men också med Södra Finlands samarbetsområde. Målet är därtill att förenkla och förenhetliga hela HUS organisation. Modellen kunde vara till exempel ett resultatområde för sex kärntjänster och ett resultatområde för koncerntjänster.

I kärntjänsterna ingår alla tjänster inom den specialiserade sjukvården och tjänster på basnivå samt diagnostiktjänster. Målsättningen är att HUS inleder verksamheten i den nya organisationsmodellen 1.1.2023.

Tilläggsinformation:
Verkställande direktör Matti Bergendahl (kontakt, verkställande direktörens assistent Kaarina Heikinheimo, kaarina.heikinheimo(at)hus.fi)

Lättnader i de jämnstora klientavgifterna gick till omröstning

Styrelsen godkände efter omröstning lättnader i klientavgifterna. Ärendet har tidigare behandlats flera gånger i styrelsen.

Enligt styrelsens beslut tas ett lättnadsförfarande för klientavgifterna i bruk 1.1.2023, och det anslag som behövs innefattas i budgetförslaget för 2023. Lättnader i de så kallade jämnstora klientavgifterna kan sökas ifall patienten får garantipension eller om hen har ett skuldsaneringsbeslut från tingsrätten. Enligt förhandskalkylen söks lättnader av cirka 10 000 kunder årligen, vilket innebär tilläggskostnader på omkring 1,3 miljoner euro på årsbasis för HUS.

Dessutom ska klientavgifter inte tas ut för kortvarig psykiatrisk vård på vårdavdelning från 1.1.2023. Beslut som berör klientavgifter grundar sig på den nya klientavgiftslagen, där en sänkning och efterskänkning av klientavgifterna betonas som primär i förhållande till utkomstskyddet.

Tilläggsinformation:
Ekonomidirektör Jari Finnilä, jari.finnila(at)hus.fi

Nya alternativ söks för nybygget i Mejlans

Styrelsen remitterade uppförandet av en ny byggnad för HUS Apotek, centralköket och parkeringen på Mejlans sjukhusområde för ny beredning. I beredningen utreds under juni ifall det finns alternativa och ekonomiskt mer fördelaktiga lösningar för nybyggnadsprojektet.

Tilläggsinformation:
Verkställande direktör Matti Bergendahl (kontakt, verkställande direktörens assistent Kaarina Heikinheimo, kaarina.heikinheimo(at)hus.fi)

Protokoll och beslut

Kontaktuppgifter till HUS medietjänst: www.hus.fi/sv/aktuellt/media 

Nyckelord

Om

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

På HUS Helsingfors universitetssjukhus vårdas årligen cirka 680 000 patienter. Våra nästan 27 000 proffs arbetar för alla patienters bästa. Vi har ansvaret för den specialiserade sjukvården för invånarna i våra 24 medlemskommuner. Dessutom har behandlingen av flera sällsynta och svåra sjukdomar koncentrerats riksomfattande till oss.

HUS är Finlands största aktör inom hälso- och sjukvårdsbranschen och den näst största arbetsgivaren i landet. Vår kompetens är internationellt känd och erkänd. Som universitetssjukhus utvärderar och utvecklar vi ständigt våra behandlingsmetoder och vår verksamhet.

Följ HUS

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från HUS

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum