HUS

HUS vahvistaa diagnostisten palveluiden johtamista / HUS stärker ledarskapet för de diagnostiska tjänsterna

Jaa

HUSLABista ja HUS Kuvantamisesta aiotaan muodostaa diagnostisten palveluiden tulosalue, joka toimii suoraan HUSin toimitusjohtajan alaisuudessa. Aiemmin liikelaitoksina toimineet HUSLAB ja HUS Kuvantaminen ovat olleet HYKS-sairaanhoitoalueen tulosyksiköitä vuoden 2017 alusta lähtien.

Muutoksella halutaan korostaa HUSin laboratorio- ja kuvantamispalveluiden roolia kaikkia HUSin sairaaloita ja HUSin alueen julkisen terveydenhuollon toimintayksiköitä palvelevina toimijoina.

- Lisäksi tavoitteena on selkeyttää ja vahvistaa diagnostisten palveluiden asemaa erityisvastuualuetason ja kansallisen tason toimijoina. Kyseessä on toiminta, jossa volyymeillä on vaikutusta hintoihin, sanoi toimitusjohtaja Juha Tuominen hallituksen kokouksessa.

Hallitus päätti pyytää asiasta lausunnot henkilöstötoimikunnalta ja HYKS-sairaanhoitoalueen lautakunnalta, perustaa diagnostiikkajohtajan viran sekä laittaa viran sisäiseen hakuun.

HUS haluaa myydä tarpeettomaksi käyneen Lastenlinnan

Potilashoito loppui Lastenlinnassa vuoden alussa, kun lastenpsykiatrian yksiköt siirtyivät Kivelän sairaala-alueelle rakennettuihin tiloihin. Jo aiemmin Lastenlinnan yksiköitä oli muuttanut Uuteen lastensairaalaan. HUSilla ei ole enää käyttöä Lastenlinnan kiinteistölle, joten kiinteistön myyntiprosessi käynnistettiin elokuussa 2018.

Peruskorjauksen tarpeessa olevan Lastenlinnan ensimmäiset osat ovat valmistuneet 40-luvulla. Kyseessä on suojeltu rakennus, jota ei saa purkaa eikä siinä saa suorittaa sellaisia lisärakentamis- tai muutostöitä, jotka tärvelevät katujulkisivujen tai arvokkaiden sisätilojen tyyliä tai vesikaton perusmuotoa.

HUS on selvittänyt mahdollisuuksia siirtää sairaalaan muuta toimintaa. Selvitykset ovat osoittaneet, että Lastenlinnan kiinteistössä ei ole HUSin toiminnalle soveltuvia tiloja, eikä tiloja voida laajasti muuttaa erikoissairaanhoidon tarpeisiin soveltuviksi ilman erittäin suurta riskiä ja suuria investointikustannuksia. Koska kiinteistön pitäminen tyhjilläänkin aiheuttaa kustannuksia, HUS pyrkii löytämään kiinteistölle uuden käyttötarkoituksen.

HUSin hallitus hyväksyi kokouksessaan Guud Invest Oy:n kanssa tehdyn esisopimuksen. Sopimuksessa HUS sitoutuu olemaan neuvottelematta kiinteistön myynnistä muiden tarjoajien kanssa. Guud Invest Oy laatii suunnitelmat rakennuksen kehittämiseksi ja tarjouksensa ehtona olleen rakennusluvan hakemiseksi ja saamiseksi. Viranomaisten myönteinen suhtautuminen kiinteistön kehittämiseksi osin palveluasumiseen ja osin liiketiloiksi on kaupan edellytys.

Lopullisesti kiinteistönkaupasta päättää HUSin valtuusto. Tavoitteena on saada kiinteistökauppa käsiteltyä kesäkuun 2019 valtuustossa.

HUS hankkii kuva-arkistojärjestelmän Siemensiltä

Hallitus päätti HUS Kuvantamisen kuva-arkistojärjestelmän (ns. PACS-järjestelmän) hankinnasta. Julkisen kilpailutuksen voitti Siemens Healthcare Oy.

PACS tulee sanoista Picture Archiving and Communication System. Kyseessä on potilastietojärjestelmä, jolla hallinnoidaan digitaalisia kuvantamistutkimuksia sekä muuta potilaan tutkimukseen ja hoitoon käytettävää digitaalista kuvamateriaalia koko HUSin ja Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän (Kymsote) alueella.

Järjestelmä käsittää muun muassa kuvamateriaalin arkistoinnin, kuvan käsittelyn, siirron tietoverkossa sekä integraation muihin potilastietojärjestelmiin. Siemensin kanssa solmittavan palvelusopimuksen sopimuskausi on neljä vuotta, johon sisältyy lisäksi kahden vuoden optiokausi. Sopimuksen kokonaisarvo on vajaa 18 miljoonaa euroa.

HUSin viestintäjohtaja vaihtuu

HUSin nykyinen viestintäjohtaja siirtyy HUS-konsernin sisällä uusiin tehtäviin ja hallitus päätti julistaa viestintäjohtajan viran haettavaksi. Viestintäjohtaja vastaa viestinnän lisäksi myös HUSin markkinoinnin ja brändin kehittämisestä.

Kokouksen pöytäkirja

_____

HUS stärker ledarskapet för de diagnostiska tjänsterna 

HUSLAB och HUS Bilddiagnostik kommer att bilda ett resultatområde för diagnostiska tjänster, som fungerar direkt under HUS verkställande direktör. HUSLAB och HUS Bilddiagnostik har tidigare varit affärsverk, och sedan 2007 resultatområden inom HUCS-sjukvårdsområde. 

Med förändringen vill man understryka den roll HUS laboratorie- och bilddiagnostiska tjänster har när det gäller att betjäna alla HUS sjukhus och verksamhetsenheter inom den offentliga vården på HUS område. 

- Ytterligare ett mål är att klargöra och stärka de diagnostiska tjänsternas ställning på specialupptagningsområdesnivå och som aktör på nationell nivå. Det handlar om en verksamhet där volymerna inverkar på priserna, sade verkställande direktör Juha Tuominen på styrelsens möte. 

Styrelsen beslöt att be personalutskottet och nämnden för HUCS sjukvårdsområde om ett utlåtande, grunda en tjänst som direktör för diagnostik samt ledigförklara tjänsten internt. 

HUS vill sälja Barnets borg 

Sedan början av år 2019 upphörde vården av patienter på Barnets borg, i samband med att de barnpsykiatriska enheterna flyttade till Stengårds sjukhusområde. Redan tidigare har enheter från Barnets borg flyttat till Nya barnsjukhuset. HUS har inte längre användning av den fastighet som utgör Barnets borg, och försäljningen av den inleddes i augusti 2018. 

De äldsta byggnadsdelarna härstammar från 1940-talet och fastigheten är i behov av en totalrenovering. Barnets borg utgör en skyddad byggnad vilket innebär att den inte får rivas och att där inte heller får utföras sådana tillbyggnads- eller ombyggnadsarbeten som förstör fasadens eller den värdefulla interiörens stil eller yttertakets grundform. 

HUS har utrett vilka möjligheter det finns för annan verksamhet i sjukhuset. Utredningarna har visat att det inte finns lokaler i Barnets borg som lämpar sig för HUS verksamhet och att lokalerna inte heller kan byggas om enligt de krav den specialiserade sjukvården ställer utan väldigt höga risker och stora investeringskostnader. Eftersom det kostar att hålla fastigheten även när den är tom har HUS som mål att hitta ny användning för fastigheten. 

HUS styrelse godkände på sitt möte det preliminära avtal som slutits med Guud Invest Oy. Enligt avtalet förbinder sig HUS till att inte förhandla om försäljningen av fastigheten med någon annan anbudsgivare. Guud Invest Oy gör upp en plan för utveckling av fastigheten samt enligt villkoren i offerten också en plan för att söka och beviljas bygglov. En förutsättning för en affär är att myndigheterna förhåller sig positivt till att utveckla fastigheten dels till servicebostäder och dels till affärslokaler. 

HUS fullmäktige fattar det slutliga beslutet om försäljning av fastigheten. Målet är att behandla affären i fullmäktige i juni 2019. 

HUS köper bildarkivsystem av Siemens 

Styrelsen fattade beslut om att köpa ett bildarkivsystem (ett sk. PACS-system) till HUS Bilddiagnostik. Siemens Healthcare Oy vann den offentliga upphandlingen. 

PACS står för Picture Archiving and Communication System. Det är ett patientdatasystem som administrerar digitala bilddiagnostiska undersökningar samt övrigt digitalt bildmaterial som hänför sig till patientens undersökningar och vård inom ett område som täcker hela HUS samt Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Kymmenedalen (Kymsote). 

I systemet ingår bland annat arkivering av bildmaterial, bildbehandling, överföring av bilder i datanät samt integration med övriga patientdatasystem. Tjänsteavtalet med Siemens ingås på fyra år, med en tilläggsoption på två år. Avtalets totala värde uppgår till nästan 18 miljoner.  

Byte av kommunikationsdirektör för HUS 

HUS nuvarande kommunikationsdirektör övergår till nya uppgifter inom HUS-koncernen och styrelsen fattade beslut om att ledigförklara tjänsten som kommunikationsdirektör. Kommunikationsdirektören svarar utöver kommunikationen också för marknadsföringen och varumärkesutvecklingen inom HUS.  

Protokoll från mötet

Tietoja julkaisijasta

HUS
HUS
Stenbäckinkatu 9, PL 100
00029 HUS

http://www.hus.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat mediatiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta HUS

Päivitystyö aiheutti hidastumista ja toimintakatkoja HUSin potilastietojärjestelmään15.4.2019 17:18:23 EESTTiedote

HUSin potilastietojärjestelmä Uranukseen tehtiin kuluneena viikonloppuna suunniteltu päivitys. Päivitys sujui suunnitelmien mukaan, mutta maanantaiaamuna ennen kello yhdeksää käyttäjämäärien kasvettua alkoi ilmetä kirjautumisongelmia ja järjestelmän hitautta. Ongelmaa ryhdyttiin selvittämään korkealla prioriteetilla. Käyttäjiä ohjeistettiin siirtymään jatkuvuussuunnitelman mukaiseen toimintaan, joka käytännössä tarkoittaa käsin kirjaamista. Puoleen päivään mennessä ongelman syy oli saatu selville ja järjestelmän toiminta saatiin palautettua väliaikaisratkaisulla. Valitettavasti ongelmat alkoivat uudelleen iltapäivällä. Kello 16 mennessä potilastietojärjestelmän toiminta on taas saatu palautettua, mutta lopullinen korjaus on vielä tekemättä. - Potilastietojärjestelmän ongelmat ovat vaikeuttaneet ja hidastaneet potilaiden hoitoa. Yksittäisiä vastaanottoja ja toimenpiteitä on jouduttu perumaan päivän aikana, johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi kertoo. Siihen saakka kunnes ongelmaan saadaan

Suu- ja hammassairauksien ilta- ja viikonloppupäivystys muuttaa Haartmanin sairaalaan 15.4.2019 / Kvälls- och veckoslutsjouren inom mun- och tandvård flyttar till Haartmanska sjukhuset 15.4.201912.4.2019 15:40:32 EESTTiedote

Suu- ja hammassairauksien ilta- ja viikonloppupäivystys päättyy Kirurgisessa sairaalassa 14.4.2019. Päivystystoiminta jatkuu Haartmanin sairaalassa 15.4.2019. Haartmanin sairaalan osoite on Haartmaninkatu 4, rakennus 12. Suusairauksien terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolinen päivystys palvelee pääkaupunkiseudun kuntien (Helsinki, Vantaa, Espoo, Kirkkonummi, Kauniainen, Sipoo) asukkaita arki-iltaisin sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä. Suusairauksien virka-ajan ulkopuolinen päivystys on tarkoitettu kaikille kiireellistä ensiapuhoitoa tarvitseville potilaille. Hoidon tarpeen kiireellisyys arvioidaan puhelimessa. Hammaslääkäripäivystykseen hakeudutaan soittamalla ajanvarauksen puhelinnumeroon 09 471 71110. Arki-iltana ajanvaraus toimii klo 14.00 – 21.00. Lauantaisin, sunnuntaisin ja arkipyhinä ajanvaraus toimii klo 8.00 – 21.00. Yöpäivystys Suu- ja hammassairauksien yöpäivystys toimii klo 21.00-7.00, Töölön sairaalan tapaturma-asemalla suu- ja leukakirurgian päivystyksen yhteyd

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki STT Infossa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme