Vasa Elektriska Ab

Hushåll med eluppvärmning sökes till pilotprojekt – system för smart energistyrning ingår!

Dela

Vasa Elektriska söker nu personer som bor i egnahemshus eller parhus med eluppvärmning till ett ettårigt pilotprojekt, som ska undersöka konsumenters möjligheter att utgöra en del av energisystemet och inverka på förbrukningstoppar. De konsumenter som väljs med i projektet får under ett års tid använda sig av ett smart system för hemmets energistyrning helt gratis. Samtidigt kan de som medverkar minska på sin egen förbrukning och sitt koldioxidfotavtryck.

För att kunna delta i pilotprojektet bör intresserade vara kund hos Vasa Elektriska och bo inom Vasa Elnäts distributionsområde, dvs. i Vasa, Korsholm, Laihela, Vörå, Korsnäs, Malax eller de nordvästra delarna Närpes.

- På basen av anmälningar väljer vi de hushåll som bäst lämpar sig för projektet. På så sätt kan vi försäkra oss om att de som deltar är tillräckligt olika sinsemellan, berättar energichef Jari Hovila på Vasa Elektriska.

De kunder som deltar kommer att helt gratis få dra nytta av en anordning som installeras i hemmet. Också den information om hemmets energiförbrukning som fås via projektet kan vara intressant. Apparatens webbapplikation möjliggör att deltagarna t.ex. ställer in en lägre inomhustemperatur för semesterresan, eller justerar minsta och högsta godtagbara temperatur i hemmet.

Pilotprojektet möjliggör också byte till spotpris, dvs. ett elpris som bestäms på basen av elbörsen. Då kan också hemmets förbrukning styras in på de mest förmånliga timmarna. En annan nytta av projektet är att deltagarna kan påverka sitt hems elförbrukning och sitt koldioxidavtryck.

- Genom att göra energisystemet mer flexibelt – till exempel just med den här typen av flexibel förbrukning – kan vi öka andelen förnybar energi i energiproduktionen, konstaterar Hovila.

- Med det här projektet ska vi bland annat undersöka hur hushållen kan inverka på förbrukningstoppar med hjälp av smart energistyrning. Med andra ord kan vi tillsammans med våra kunder skapa ett allt mer hållbart energisystem.

Anmälningar till pilotprojektets första fas tas emot till och med den 5 juli på vasaelektriska.fi/pilotprojekt. Vasa Elektriska lottar ut 10 st. S-gruppens presentkort med ett värde på 30 euro bland de 30 första som anmält sig med.

Nyckelord

Kontakter

Energichef Jari Hovila
Vasa Elektriska
tfn 06 324 5318
förnamn.efternamn@vasaelektriska.fi

Bilder

Länkar

Om

Vasa Elektriska Ab
Vasa Elektriska Ab
Kyrkoesplanaden 0
65100 Vasa

06 324 5750http://www.vasaelektriska.fi

Vasa Elektriska är en stark energikoncern inom elhandel, elöverföring, fjärrvärme och elnätsentreprenörskap. Till koncernen hör två dotterbolag: Vasa Elnät Ab och Oy RAVERA Ab. Koncernen sysselsätter ungefär 140 personer och omsättningen år 2018 utgjorde ca 143 milj. euro.

Följ Vasa Elektriska Ab

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vasa Elektriska Ab

Än finns det plats för örnfamilj i Vasa Elnäts konstbo1.8.2019 08:15:00 EESTTiedote

Vasa Elnät Ab byggde i slutet av fjolåret ett bo för havsörnar i Sundom skärgård. Boet har med andra ord nu funnits en sommar till förfogande för områdets häckande havsörnar. Att bygga ett konstgjort bo blev aktuellt i samband med att bolaget planerade sträckningen av en ellinje i närheten av ett område där havsörnar bosatt sig under de senaste åren. För bobygget ansvarade föreningen Havsörnar i Österbotten.

Årets första månader präglades av uppsving i kundantalet13.5.2019 11:00:00 EESTTiedote

Trots tilläggskostnader orsakade av stormen Aapeli och blida senvintermånader lyckades koncernen Vasa Elektriska göra gott resultat under första kvartalet. I januari–mars uppgick koncernens omsättning till 47,1 M€ och rörelsevinsten till 5,8 M€. Förändringen i omsättningen var 5,4 procent jämfört med året innan. Självförsörjningsgraden steg aningen och var på en fortsatt bra nivå (55,6 %).

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum