Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Huvudstadsregionen meddelas ännu inga nya begränsningar, begränsningsbeslut för Kymmenedalen

Dela

Regionförvaltningsverket gör ännu inga ändringar i begränsningarna som gäller i huvudstadsregionen – Regionförvaltningsverket i Södra Finland följer med hur coronaepidemin utvecklas i huvudstadsregionen och bedömer nödvändigheten av nya beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar i förhållande till de kommande restaurangbegränsningarna. För Kymmenedalen träder ett begränsningsbeslut som gäller offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i kraft.

De nya restaurangbegränsningarna träder i kraft söndagen den 8 augusti. Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattar inga striktare begränsningsbeslut för huvudstadsregionen ännu på fredagen den 6 augusti. Nu då de nya restaurangbegränsningarna träder i kraft och man känner till innehållet i dem begär regionförvaltningsverket nya sakkunnigutlåtanden om nödvändigheten för begränsningsbeslut. Nästa vecka görs en ny bedömning om nödvändigheten och innehållet. Regionförvaltningsverket informerar separat om frågan sannolikt i slutet av veckan.

Beslutet som gäller samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Kymmenedalen träder i kraft den 14 augusti.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat ett begränsningsbeslut för Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt. Den 4 augusti övergick sjukvårdsdistriktet till coronaepidemins samhällsspridningsfas och den regionala coronasamarbetsgruppen rekommenderade sammankomstbegränsningar för området.

Beslutet är i kraft 14.8–13.9.2021 och dess sammanfattade innehåll är följande:

  • Inomhus och i avgränsade utomhusutrymmen kan sammankomster ordnas utan personantalsbegränsning.
  • Vid sammankomster med över tio personer som ordnas inomhus måste kunder och deltagare kunna undvika närkontakt med varandra det vill säga hålla säkert avstånd. Med närkontakt avses i inomhus att kunder vistas på mindre högst två meters avstånd från varandra under minst 15 minuter eller har fysisk kontakt med varandra.
  • Vid tillställningar utomhus med över 50 personer måste kunder och deltagare kunna undvika fysisk kontakt med varandra, men det krävs inte längre säkert avstånd av ett visst mått.
  • Vid tillställningar som ordnas inomhus med över tio personer och i utomhusutrymmen med över 50 personer ska vid organiseringen av tillställningen dessutom följas undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar för att förhindra coronavirussmitta av den 31 maj 2021 (Öppnas i ny flik).
  • Dessutom ska de allmänna hygienkraven i lagen följas; kunderna ska bland annat ges möjlighet att rengöra händerna och vistelsen ska ordnas så glest som möjligt.

Det nya begränsningsbeslutet för Kymmenedalens område motsvarar till sitt innehåll det beslut som är i kraft i HNS-området. För närvarande är inget beslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar som gäller offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i kraft i Kymmenedalen.

Mer information:

För media

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

överinspektör Oona Mölsä, tfn 0295 016 592

regionförvaltningsöverläkare Anne Hiiri, tfn 0295 016067

fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Kauppakeskuksissa rokotuksista myönteistä palautetta – asioinnissa maskin käyttöä hyvä jatkaa24.9.2021 10:44:09 EEST | Tiedote

Pohjois-Suomen päivittäistavarahuollon yhteistoimintaverkosto kokoontui 24.9.2021 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 8. kokoukseen korona-aikana. Savolainen totesi, että rokotukset ovat helpottaneet epidemian tilannetta ja asiointi on helpottunut. Ilman ajanvarausta tarjotut rokotukset kauppakeskuksissa ovat olleet erittäin onnistuneita. Pop up -rokotuspisteitä on myös esimerkiksi oppilaitoksissa ja kuntien rokotuspisteissä.

Sammankomstbegränsningarna i Nyland fortsätts inte i oktober - de sista sammankomstbegränsningarna i Finland upphör i slutet av september24.9.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Enligt den senaste lägesbedömningen förlänger Regionförvaltningsverket i Södra Finland inte sammankomstbegränsningarna i Nyland i oktober. Det nuvarande beslutet är i kraft till och med den 30 september och efter det finns det inte längre något område i Finland där regionförvaltningsverkets sammankomstbegränsningar är i kraft. De allmänna hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar emellertid fortsättningsvis en stor del av aktörerna som svarar för användningen av olika utrymmen att säkerställa kundernas och deltagarnas hälsosäkerhet. Dessutom begränsas restaurangverksamhet regionalt genom statsrådets förordning.

Uudenmaan kokoontumisrajoituksia ei olla jatkamassa lokakuussa - Suomen viimeiset kokoontumisrajoitukset päättymässä syyskuun lopussa24.9.2021 10:00:00 EEST | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ei uusimman tilannearvion perusteella jatka Uudenmaan kokoontumisrajoituksia lokakuussa. Nykyinen päätös on voimassa 30.9. asti, minkä jälkeen millään alueella Suomessa ei ole enää voimassa aluehallintoviraston määräämiä kokoontumisrajoituksia. Tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset velvoittavat kuitenkin edelleen suurta osaa erilaisten tilojen käytöstä vastaavia toimijoita varmistamaan asiakkaiden ja osallistujien terveysturvallisuuden. Lisäksi ravintolatoimintaa rajoitetaan alueellisesti valtioneuvoston asetuksella.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum