Aluehallintovirasto

Hygienanvisningarna bör följas inom småbarnspedagogik och undervisning under hela sommaren

Dela

Genom att följa anvisningarna kan man trygga deltagandet i småbarnspedagogik och undervisning och se till att det är säkert för personalen att arbeta.

Regionförvaltningsverken, undervisnings- och kulturministeriet och social- och hälsovårdsministeriet påminner om att det är viktigt att småbarnspedagogiken och undervisnings- och utbildningsverksamheten under hela sommaren följer hygienanvisningarna för bekämpning av coronaviruset. Anvisningarna bör fortsättningsvis följas för att risken för nya fall av coronavirussmitta inte ska öka.

I anvisningarna från Institutet för hälsa och välfärd och undervisnings- och kulturministeriet finns råd om hur småbarnspedagogik och närundervisning kan arrangeras på ett tryggt sätt. Där sägs bland annat att personer som har sjukdomssymtom inte ska delta i verksamheten. Onödiga fysiska kontakter bör fortfarande undvikas. Dessutom är handhygienen särskilt viktig i all verksamhet.

Regionförvaltningsverkens beslut om att hygienanvisningarna skulle följas i daghem, skolor och läroanstalter var i kraft till och med 13.6.2020. Det är fortfarande viktigt att följa anvisningarna. Under sommaren ordnas det exempelvis mindre närundervisning än under våren, men genom arrangemang som förhindrar smittspridning kan man sörja för att det är säkert för alla att delta och arbeta i verksamheten.

Nyttiga länkar:

Kontakter

Mer information:

Regionförvaltningsverken
Regionförvaltningsöverläkare Laura Nikunen, tel. 0295 016 564 (22.-26.6.)
Regionförvaltningsöverläkare Mikko Valkonen,
tel. 0295 016 524 (från och med 29.6.)
fornamn.efternamn@rfv.fi

Undervisnings- och kulturministeriet:
osastopäällikkö, Överdirektör Eeva-Riitta Pirhonen, tel. 040 576 9462
fornamn.efternamn@minedu.fi

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto toimii turvallisen asioinnin varmistamiseksi myymälöissä (Pohjois-Suomi)18.9.2020 14:36:18 EESTTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen päivittäistavarahuollon verkosto kokoontui 18.9.2020 ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 7. kokoukseensa tänä vuonna. Kaupan ja logistiikan ala ja aluehallintoviranomaiset ovat yhtä mieltä, että kaupalla on oikeus ja velvollisuus huolehtia hygieniasta ja turvavälien säilymisestä myymälöissä. On erittäin tärkeää, että myös kaikki asiakkaat asioivat vastuullisesti ja estävät koronaviruksen leviämistä myymälöissä.

Rakennustyöntekijä putosi 2,5 metrin korkeudesta – sakkoja päätoteuttajalle ja työnantajalle16.9.2020 10:26:02 EESTTiedote

Pirkanmaan käräjäoikeus on 18.8.2020 antamallaan tuomiolla tuominnut työmaalla aliurakoitsijana toimineen, tapaturmassa loukkaantuneen työntekijän työnantajan 25 päiväsakon suuruiseen rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi päätoteuttajana toimineen pirkanmaalaisen rakennusalan yrityksen työnjohtaja tuomittiin 15 päiväsakkoon ja päätoteuttaja 10 000 euron suuruiseen yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta.

Valmiustoimikunta: Pohjois-Suomessa hyvä valmius alueellisiin päätöksiin ja viruksen torjuntatoimiin (Pohjois-Suomi)15.9.2020 14:52:06 EESTTiedote

Pohjois-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 15. verkkokokoukseen ylijohtaja Terttu Savolaisen johdolla 15.9.2020 ja päivitti tilannekuvan koronaviruksesta ja toimista alueellaan. Kokouksessa käytiin läpi valtioneuvoston hybridistrategian mukaiset alueellisen päätöksenteon muodot ja toimivalta viruksen torjuntatoimissa. Aluehallintoviraston roolina on valvoa ja ohjata kuntia, kuntayhtymiä ja sairaanhoitopiirejä COVID-19 pandemian hoidossa määrätyn työnjaon mukaisesti.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum