ELY-keskukset

I arbetet på en strategi för vattenförsörjningen i Östra och Södra Finland riktas blicken mot åtgärder (Mellersta Finland, Södra Savolax, Tavastland, Sydöstra Finland, Norra Karelen, Norra Savolax, Nyland)

Dela

Strategiarbetet inom det Östra och Södra samarbetsområdet har framskridit till skedet där de strategiska valen har gjorts och åtgärdsplaneringen är på god väg. Med hjälp av de åtta landskapen kommer samarbetsåtgärder att vidtas inom hela regionen. Landskapen har utöver detta på basen av strategin konkretiserat sina egna, regionala åtgärdsplaner. Härnäst ska aktörer inom landskapens intressentgrupper inbjudas till samarbetsträffar som anordnas av NTM-centralen på distans i november.

Arbetet på en strategi för vattenförsörjningen i Östra och Södra Finlands samarbetsområde inleddes i början av 2021. Hittills har strategin utarbetats med hjälp av en mängd olika medel och en mångsidig pool av sakkunniga, myndigheter och aktörer som är verksamma inom vattenförsörjningen. Arbetet har samordnats av NTM-centralerna, men har samtidigt utnyttjat den enorma kompetens vattentjänstverk, myndigheter, utbildningsinstitutioner och föreningar besitter.

– Vi vill i det här skedet rikta ett stort tack till dem som deltagit i strategiarbetet. Det har funnits intresse, uppmuntran och konstruktiv kritik kring frågan. Det viktigaste anser vi ändå vara att vi hittat en grupp människor vars arbete förmedlar ren entusiasm inför utvecklingen av vattenförsörjningen. Vi har genom vårt arbete redan hittat nya nätverk där man utför detta för samhället och för varje individ viktiga arbete, gläder sig Piia Kepanen, sakkunnig i vattenhushållning vid NTM-centralen i Mellersta Finland.
 

Ansvarsfulla vattentjänster genom samarbete

Vår vision om "ansvarsfulla vattentjänster genom samarbete" som sträcker sig till 2050 kräver gemensamma handlingar och ansvar. Vattenförsörjningen i Finland är rätt splittrad, antalet anläggningar är många, ansvaret är uppdelat på flera instanser och både kunnande och resurser är ojämnt fördelade.

– Det finns anläggningar som har svårt att utföra sin grundläggande uppgift på grund av resursbrist, men å andra sidan finns det anläggningar som utöver det grundläggande arbetet har möjlighet satsa på ständiga förbättringar, till exempel vad gäller innovationsarbete, och delta i vetenskaplig forskning, nämner Kepanen.

Förändringar i befolkningsstrukturen och -fördelningen kommer oundvikligen också att påverka vattenförsörjningen och medföra nya behov av minskning och å andra sidan ökning av till exempel personalresurser eller nättillgångar. Klimatförändringen och förändringen av verksamhetsmiljön mer allmänt kommer också att inverka på vattenförsörjningen i framtiden.

– I framtiden kommer de ökande komplexa utmaningarna inte att kunna lösas med enkla medel, utan vi behöver mångsidig kompetens och samarbete över organisations- och landskapsgränserna. Den här typen av samarbetskraft efterlyser vi också inom strategiarbetet för vattenförsörjningen i Östra och Södra Finland, fortsätter Kepanen.

Ansvarsfrågan är något som särskilt har diskuterats i landskapens strategidebatt.

– Vi vet att verksamheten ska vara ansvarsfull, men vi har inte nödvändigtvis någon exakt bild av vad ansvar inom vattenförsörjningen innebär. Att definiera det är viktigt, eftersom vi kan börja agera mer ansvarsfullt först när vi förstår begreppet ansvar och dess mångdimensionalitet. Viljan att agera ansvarsfullt är dock mycket stark. Det är en utmärkt början.

De strategiska valen har gjorts – följande steg är åtgärderna

De strategiska valen utgörs av några noggrant utvalda teman. Allt utvecklingsarbete inom vattenförsörjningen är viktigt, men man har i strategiarbetet gjort starka prioriteringar och viktiga val för hela regionen och de enskilda landskapen, som man tillsammans med hjälp av hela samarbetsområdet framöver ska arbeta för.

– Vi ville också begränsa åtgärdsutbudet. På så sätt möjliggör vi noggrant genomförande av åtgärderna, när vi inte försöker slutföra allt på en gång, avslutar Kepanen.

Strategins vision och huvudmålen beskrivs kortfattat på Östra och Södra samarbetsområdets webbplats.

Välkommen att välja åtgärder för den närmaste framtiden

Nu behövs olika parters synpunkter på de planerade åtgärderna för de kortsiktiga valen och genomförandet. Samarbetsområdets samtliga vattentjänstaktörer, myndigheter, forskningsinstitut och övriga vattenförsörjningssakkunniga har erbudits möjligheten att delta i utvecklingsarbetet vid evenemang som ordnas för intressentgrupper i november.

 

Nyckelord

Kontakter

Mer information

Sakkunnig i vattenhushållning
Piia Kepanen
tfn 0295 024 171
Mellersta Finlands NTM-central

Bilder

Om

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Följ ELY-keskukset

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från ELY-keskukset

Fridlysta fåglar orsakade färre skördeskador än i fjol – ansökan om ersättning ska lämnas in före utgången av året26.11.2021 09:30:00 EET | Tiedote

Enligt preliminära uppgifter har fåglar som är fridlysta enligt naturvårdslagen, såsom vitkindade gäss, orsakat mindre skador på odlingar än i fjol. Gynnsamma väderförhållanden anses vara den huvudsakliga orsaken. Ersättning för skador orsakade av fridlysta fåglar kan sökas före utgången av året. Ersättningen betalas ut i början av nästa år.

Vattentjänststrategi för Östra och Södra Finland – lyckad förändring genom samarbete och prognosticering (Mellersta Finland, Södra Savolax, Tavastland, Sydöstra Finland, Norra Karelen, Norra Savolax, Nyland)25.11.2021 14:39:33 EET | Tiedote

I arbetet på en strategi för vattentjänsterna i södra och östra Finland har det blivit dags att utvärdera det som varit och kasta en blick på det som kommer. Strategin är nu klar, efter många turer. Vi har skapat en gemensam vision och gjort strategiska val samt identifierat åtgärder för vidareutvecklingen av vattentjänsterna i östra och södra Finland. Eftersom världen omkring oss är stadd i ständig förändring kan vi inte definitivt spika vår strategi. Därför vill vi redan i detta skede granska våra val och vårt arbete. Vad har vi lyckats med? Var behöver insatserna ökas? Vad behövs för att strategin ska förverkligas? Vilka metoder för framtidsarbete behöver vi för att lyckas? Svar på dessa frågor hoppas vi få under framtidsdagen 16.12 som hålls på distans och där vi välkomnar aktörer från intressentgrupper i alla de medverkande landskapen.

Itäisen ja eteläisen Suomen vesihuoltostrategia - yhteistyöllä ja ennakoinnilla kohti onnistunutta muutosta (Keski-Suomi, Etelä-Savo, Häme, Kaakkois-Suomi, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo, Uusimaa)25.11.2021 14:39:33 EET | Tiedote

Itäisen ja eteläisen Suomen vesihuollon strategiatyössä on aika arvioida mennyttä ja kurkistaa tulevaan. Strategia on monien vaiheiden jälkeen valmistunut. Olemme luoneet yhteisen vision ja tehneet strategiset valinnat sekä löytäneet toimenpiteet, joilla kehitämme itäisen ja eteläisen Suomen vesihuoltoa eteenpäin. Koska maailma ympärillämme muuttuu kaiken aikaa, emme voi lukita strategiaamme kuitenkaan ihan lopullisesti. Siksi teemmekin valintojemme ja työskentelymme tarkastelua jo tässä vaiheessa. Missä onnistuimme? Mihin tarvitsemme lisää panostusta? Mitä tarvitsemme strategian toteutukseen? Mitä tulevaisuustyön menetelmiä tarvitsemme onnistuaksemme? Näihin kysymyksiin etsimme vastauksia etäyhteyksin pidettävässä tulevaisuuspäivässämme 16.12., johon toivotamme tervetulleiksi kaikki työssä mukana olevien maakuntien sidosryhmätoimijat.

Nyt valppaana öljylämmityksen vaihtaja – liikkeellä väärää tietoa ja jopa väärennettyjä ELY-keskuksen avustuspäätöksiä18.11.2021 08:45:00 EET | Tiedote

Jo lähes 18 000 pientalon omistajaa on hakenut ELY-keskuksen avustusta öljylämmityksen vaihtamiseen. Heistä yli 9 300 on saanut päätöksen. Avustuksella on positiivisia työllisyys- ja ilmastovaikutuksia, mutta lämmityksenvaihtobuumi on synnyttänyt myös ikäviä lieveilmiöitä. Avustuksen hakijat ovat kohdanneet virheellistä tietoa ja jopa huijauksia.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum