Varsinais-Suomen ELY-keskus

I augusti minskade arbetslösheten snabbt i Egentliga Finland

Dela

Vid Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå fanns i slutet av augusti 20 500 arbetslösa arbetssökande. I augusti brukar antalet arbetslösa vanligen minska rejält jämfört med juli och denna gång minskade det med 2 900 personer. Jämfört med året innan har antalet arbetslösa minskat med 2 200 personer (10 %), dvs. långsammare än i hela landet generellt (15 %). I Egentliga Finland minskade antalet permitterade med 700 (34 %) personer jämfört med året innan.

I slutet av augusti var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 8,9 %, vilket är 1,0 procentenheter mindre än året innan. Därmed var andelen arbetslösa av arbetskraften endast något mindre än i hela landet (9,1 %).

I augusti var antalet arbetslösa mindre än året innan i alla andra ekonomiska regioner i Egentliga Finland förutom Nystadsregionen. Jämfört med året innan fanns den största skillnaden i Salo ekonomiska region (-14 %). I Nystadsregionen ökade arbetslösheten klart (+26 %).

Den högsta arbetslöshetsgraden fanns i Nystadsregionen (9,6%) och Åbo stad (12,1 %). Den lägsta arbetslöshetsgraden fanns i Åbolands skärgård (5,8 %) och av kommunerna i Sagu (3,0 %).

Den sista augusti fanns det 7 400 lediga arbetsplatser vid områdets arbets- och näringsbyrå, dvs. mer (+8 %) än för ett år sedan. Under de tre senaste månaderna ledigförklarades 24 700 nya arbetsplatser, dvs. 2 200 (+10 %) fler än året innan. Totalt fanns 16 300 lediga platser i augusti, varav 8 800 var nya platser som lediganslagits i augusti. I augusti lednigförklarades därmed 7% fler nya lediga jobb än året innan.

Under normala år brukar antalet arbetslösa arbetssökande och permitterade minska något i september jämfört med augusti.

Mera information:

www.temtyollisyyskatsaus.fi

-  Kaikkien ely-keskusten ja koko maan viimeisin työllisyyskatsaus löytyy tästä samasta paikasta.

-  Palvelusta voi kopioida katsauksen kuviot ja niiden lähteenä olevat taulukot mm. excel-muodossa.

Työllisyyskatsaukset, Varsinais-Suomi

- Työllisyyskatsaukset pdf-muodossa

Nyckelord

Kontakter

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

De prisade handledningarna Från familjeledighet till arbetslivet fortsätter – kostnadsfritt stöd för hemmaföräldrar i Åbo med närregioner erbjuds fortfarande20.9.2022 12:06:00 EEST | Tiedote

De kostnadsfria coachningarna Från familjeledighet till arbetslivet (Perhevapaalta työelämään) fortsätter i Åbo. Coachningarna riktar sig till föräldrar som är familjelediga eller vårdar sina barn hemma. Till skillnad från tidigare uppgifter kan man anmäla sig till coachningarna ända fram till slutet av juni nästa år. I Åbo har det redan i ett drygt år varit möjligt att få coachning som stöder arbetslivet. Man kan också delta från övriga kommuner i Åboregionen.

Salossa Teijon kansallispuistossa sijaitsevasta Kirjakkalan ruukkialueesta tehty uusi rakennussuojelupäätös20.9.2022 09:00:00 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tehnyt päätöksen Kirjakkalan ruukin rakennussuojeluasiassa, joka otettiin vireille ELY-keskuksen omasta aloitteesta rakennusperinnön suojelusta annetun lain (rakennusperintölaki, 498/2010) mukaisena asiana 18.12.2014. Kohde on jo vuonna 1994 suojeltu valtion omistamien rakennusten suojelusta annetun asetuksen (480/1985) nojalla. Uuden suojelupäätöksen myötä on ollut tarkoitus määrittää kohteelle suojelumääräykset. Vireilleotto on koskenut asetussuojeltua kohdetta kokonaisuudessaan.

Varsinais-Suomen työttömyys supistui elokuun aikana vauhdikkaasti20.9.2022 08:00:00 EEST | Tiedote

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli elokuun lopussa 20 500 työtöntä työnhakijaa. Elokuun aikana työttömien määrä tippuu yleensä voimakkaasti heinäkuuhun verrattuna ja tällä kertaa määrä laski 2 900 hengellä. Vuotta aiemmasta on työttömien määrä vähentynyt 2 200 henkilöllä (10 %) eli hitaammin kuin koko maassa yleisesti (15%). Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä aleni 700 (34%) henkilöllä verrattuna vuodentakaiseen. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli elokuun lopussa Varsinais-Suomessa 8,9% eli 1,0 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Näin työttömien osuus työvoimasta oli niukasti pienempi kuin koko maassa (9,1 %). Elokuussa työttömiä oli Vakka-Suomea lukuun ottamatta kaikissa muissa Varsinais-Suomen seutukunnissa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Suurin ero vuotta aiempaan oli Salon seutukunnassa (-14%). Vakka-Suomessa määrä kasvoi selkeästi (+26%). Työttömyysaste oli korkein Vakka-Suomessa (9,6%) sekä Turun kaupungissa (12,1%). Pienin työttömyysaste

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum