Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

I Egentliga Finlands regionala beredskapsövning samlas kommunerna för en gemensam lägesbild i ett fiktivt störningstillstånd

Dela

AURORA22 är en regional beredskapsövning som ordnas för kommunerna i Egentliga Finland. Övningen började idag med ett fiktivt utgångsläge. Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland och Egentliga Finlands räddningsverk tränar kommunerna i regionen att samarbeta och förbereda för befolkningsskydd.

Övningen AURORA22 genomförs som ett spel där kommunerna båda dagarna får ett fiktivt utgångsläge som förutsätter att civilbefolkning ska skyddas. Utgående från det sammanställer de en gemensam lägesbild och gör upp handlingsplaner.Myndighetsrepresentanter ger stöd vid skapandet av lägesbilden, så som också skulle ske i en verklig störningssituation.

- För hanteringen av allvarliga undantagsförhållanden är det ytterst viktigt att man bildar en noggrann och korrekt lägesbild. I den processen är snabbhet visserligen viktig, men också gemensamma handlingsmodeller behövs så att den till grund liggande informationen är kommensurabel, det vill säga användbar, säger räddningsöverinspektör Unto Usvasalo

Målet är alltså inte att göra upp nya planer utan framför allt öva samspel och krisledning. Efter övningen kan kommunerna utveckla sin beredskap genom att exempelvis identifiera eventuella sårbarheter och precisera skyddet av kritiska funktioner.

För press och media

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland

Regionförvaltningsverkets lagstadgade uppgifter omfattar samordning av beredskap som överskrider kommun- och organisationsgränser och att träna aktörerna i regionen för undantagsförhållanden. Beredskapsövningar ordnas regelbundet för representanter för kommuner, samkommuner, räddningsverk och övriga förvaltningsmyndigheter i regionen. I faktiska störningssituationer är smidigt samarbete avgörande. Övning av gemensamma handlingsmodeller bidrar till säkerhet när det gäller att fungera planenligt och ökar det inbördes förtroendet.

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland har avbrutit verksamheten vid Yrjö & Hanna Oy:s enhet Tammistokoti i Tammerfors den 22 september 202223.9.2022 14:00:00 EEST | Tiedote

Enheten har under lång tid haft utmaningar med personaldimensioneringen för det direkta klientarbetet. Under arbetsskiften har det inte funnits den personal som krävs enligt tillståndet. Tammerfors stad har tagit över enhetens verksamhet och ansvarar i fortsättningen för vården och omsorgen om klienterna.

Det är dags att lämna in förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 202322.9.2022 09:50:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverken ber om förslag på mottagare av morsdagsmedaljer år 2023 senast 4.11.2022. En biologisk mamma, adoptivmamma eller fostermamma som har fyllt 40 år kan få en medalj. Antalet barn är inte avgörande för att beviljas en medalj. Kommuner, församlingar, föreningar och andra sammanslutningar kan lämna in förslag på mammor som borde få medalj. Om mammans egna barn lämnar in förslaget ska det kompletteras med minst två tillförlitliga och av varandra oberoende bifallande utlåtanden från en organisation eller annan sammanslutning.

On aika tehdä esitykset vuoden 2023 äitienpäivän kunniamerkkien saajista22.9.2022 09:50:00 EEST | Tiedote

Aluehallintovirastot pyytävät 4.11.2022 mennessä esitykset toimialueiltaan vuoden 2023 äitienpäivän kunniamerkkien saajiksi. Kunniamerkin voi saada 40 vuotta täyttänyt biologinen äiti, adoptioäiti tai sijaisäiti. Lasten lukumäärällä ei ole ratkaisevaa vaikutusta palkitsemiseen. Kunnat, seurakunnat, yhdistykset ja muut yhteisöt voivat ehdottaa palkittavia äitejä. Jos omat lapset tekevät esityksiä, tulee niissä olla vähintään kaksi luotettavaa, toisistaan riippumatonta puoltavaa lausuntoa järjestöiltä tai muilta yhteisöiltä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum