Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

I enlighet med statsfördraget tryggar Finland skötseln av ryska soldaters och krigsfångars gravplatser och minnesmärken inom sitt territorium– Regionförvaltningsverket i Östra Finland sköter skötselavtalen

Dela

Genom statsfördraget tryggas skyddet av ryska (sovjetiska) soldaters gravplatser och minnesmärken på finskt territorium och rätten att bevara dem. Regionförvaltningsverket i Östra Finland sköter riksomfattande tillstånds-, tillsyns- och finansieringsuppgifter enligt begravningslagen. Till dessa uppgifter hör att regionförvaltningsverket sköter skötselavtalen för gravarna och minnesmärkena.

På Kolsarby ryska begravningsplats i Kyrkslätt förekom under natten mellan fredag och lördag 6–7.5.2022 skadegörelse med sprayfärg. Läs mer i polisens meddelande 9.5.2022 (på finska). Kolsarby begravningsplats är en begravningsplats vars skötsel finansieras av finska staten.

Skötseln av de ryska soldaternas gravar i Finland grundar sig på en överenskommelse mellan Finlands regering och Ryska federationens regering om samarbete vid värnandet av minnet av finska soldater som stupat i Ryssland och ryska (sovjetiska) soldater som stupat i Finland som en följd av andra världskriget, förordning 95/1992. Överenskommelsen bygger på de relevanta bestämmelserna i Genèvekonventionerna av den 12 augusti 1949. Enligt konventionen tryggar Ryska federationens regering på motsvarande sätt skyddet av finska soldaters gravplatser och minnesmärken på Rysslands territorium och rätten att bevara dem.

I Finland sköts den uppgift som avtalats om i statsfördraget av Regionförvaltningsverket i Östra Finland. I praktiken har Regionförvaltningsverket i Östra Finland ingått skötselavtal med olika aktörer om skötseln av de ryska gravplatserna och minnesmärkena. Det handlar om att värna minnet av de ryska soldater som stupade i Finland till följd av andra världskriget. Regionförvaltningsverket i Östra Finland beviljar också statsunderstöd för skötsel av finländares hjältegravar och civilbegravningsplatser samt evakuerades hjältegravar.

”Myndigheterna har sinsemellan dragit upp riktlinjer för att verksamheten enligt statsfördraget mellan Finland och Ryssland om samarbete gällande soldater som omkommit i krig kan fortsätta gälla även i nuläget. Statsfördraget gäller fortfarande och förpliktar finska staten att sköta gravarna. Om gravobjekten utsätts för skadegörelse eller annan osaklig verksamhet överförs ärendet till polisundersökning”, berättar Anu Liljeström, direktör vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland.

Mer information

Anu Liljeström, direktör, tfn 0295 016 224, fornamn.efternamn@rfv.fi, Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket
Aluehallintovirasto/RegionförvaltningsverketRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto/Regionförvaltningsverket

Regionförvaltningsverket rekommenderar strängare villkor än vad lagen kräver för införsel av rescuehundar från den inre marknaden - betydligt större rabiesrisk på grund av kriget i Ukraina19.5.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

På grund av kriget i Ukraina har många ukrainska hemlösa hundar förts till ett EU-grannland. Hundarna har kunnat id-märkas med dessa länders mikrochip. Det här gör det svårare att på ett tillförlitligt sätt säkerställa hundens ursprung. Rabiesläget i Ukraina är dåligt, och hemlösa hundar är förknippade med en stor rabiesrisk. När man inte med säkerhet känner till en rescuehunds ursprung finns det en ökad risk för rabiesspridning vid införsel av dessa hundar.

Aluehallintovirasto suosittelee lakia tiukempia vaatimuksia rescuekoirien sisämarkkinatuontiin – rabiesriski merkittävästi kasvanut Ukrainan sodan vuoksi19.5.2022 12:00:00 EEST | Tiedote

Ukrainan sodan vuoksi ukrainalaisia kulkukoiria on tuotu runsaasti EU-alueella oleviin naapurimaihin, ja koirat on voitu tunnistusmerkitä näiden maiden mikrosiruilla. Toiminta vaikeuttaa koiran alkuperän luotettavaa varmistamista. Ukrainassa rabiestilanne on huono, ja kulkukoirissa rabiesriski on suuri. Kun rescuekoiran alkuperä ei ole luotettavasti tiedossa, niiden maahantuonti aiheuttaa kohonneen riskin rabieksen leviämiselle.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum