EMMA – Espoo Museum of Modern Art

I Esbos nya familjecenter visas konst från EMMA och ur Saastamoinen stiftelsens konstsamling

Dela

Esbos första familjecenter har nyligen öppnat i Esbo centrum. Familjecentret samlar tjänster för områdets barn, unga och familjer under ett och samma tak. För familjecentrets nybyggda lokaler har Esbo stad beställt en konsthelhet av EMMA – Esbo moderna museum. Målet är att med konstens medel skapa glädje för de människor som besöker och arbetar i lokalerna.

Jasmin Anoschkin, Slumpmässiga varelsers tillkomst, 2022. © Paula Virta / EMMA.
Jasmin Anoschkin, Slumpmässiga varelsers tillkomst, 2022. © Paula Virta / EMMA.

I Esbo centrums familjecenter kan man nu se verk av många finska konstnärer från olika tider. Helheten som kuraterats av EMMA inkluderar 44 verk ur Saastamoinen stiftelsens samlingar och ett helt nytt verk av konstnären Jasmin Anoschkin, som hon gjort specifikt för familjecentret. Det finns konst utplacerad i varje våning av familjecentret.

”Esbo centrums familjecenter samlar människor, familjer, vuxna och barn ur mycket olika livssituationer och från olika kulturbakgrund. Därför har det varit särskilt värdefullt att få kuratera den här konsthelheten för det nya familjecentret”, säger EMMAs amanuens, kurator Laura Eweis.

Konsten kan väcka också starka känslor, föreställningar eller minnen hos åskådaren. EMMA har sedan tidigare mycket erfarenhet av projekt där konst har placerats i offentliga lokaler som sjukhus, daghem och servicehus. Utgångspunkten för kurateringen har varit att öka trivseln i lokalerna och göra centrets användare på gott humör. För hängningen har vi valt verk vars motiv framhäver starka färger, samt natur-, djur- och växtmotiv. Verken har valts ut i samarbete med EMMAs experter och familjecentrets anställda. En viktig faktor i placeringen av verken har också varit de olika våningarna där familjecentrets funktioner verkar.

”Konstprojektet på familjecentret har en viktig uppgift i att hämta in konsten i de offentliga lokaler där våra klienter rör sig och göra den till en del av dem. Konsten som visas på familjecentret kan för vissa klienter vara deras första beröring med konsten eller väcka nytt intresse för konst. Konsten är universell. För en människa kan den ge tröst eller styrka inför svåra utmaningar, för en annan kan den fungera som ett inspirerande element, väcka glädje, kärlek eller nyfikenhet”, konstaterar hälsovårdsspecialist Minna Eväsoja på Esbo stad.

I familjecentrets entréhall möts besökaren av skulptören Jasmin Anoschkins nya verk Slumpmässiga varelsers tillkomst. Det lekfulla verket som byggts på entréhallens vägg består av en färgrann grupp olika varelser i keramik. Gemensamt för varelserna är att de i verket lever tillsammans i harmoni och har det roligt. Jasmin Anoschkin valdes för att utföra beställningsverket i samarbete med personalen på familjecentret. Verket tar den höga entréhallen i besittning och sätter åskådarens fantasi i rörelse.

Konsthelheten i familjecentret innehåller verk av följande konstnärer i Saastamoinen stiftelsens konstsamling Eeva-Leena Eklund, Erik Granfelt, Reijo Hukkanen, Kirsi Jokelainen, Auli Järvelä, Johanna Koistinen, Inari Krohn, Pirkko Lepistö, Leena Nio, Mikko Oinonen, Outi Pienimäki, Per Stenius, Marja-Terttu Pitkänen, Jenni Rope, Tuomo Saali, Risto Suomi, Kirsi Tapper, Katja Tukiainen, Sinikka Tuominen, Reijo Viljanen, Veikko Vionoja och Jim Wichmann. I verken förenas glädje, ljus och olika teman ur barndomen. Det är också betydelsefullt att den helhet som nu visas på familjecentret är den största konsthelheten ur Saastamoinen stiftelsens konstsamling som visas i offentliga lokaler utanför EMMA.

Esbo centrums familjecenter är öppen för alla onsdag 14.9.2022 kl. 15–17 på adressen Kamrersvägen 6. Välkommen!

Esbo centrums familjecenter samlar tjänster för barn, unga och familjer under samma tak.  Dessutom erbjuder organisationer verksamhet för barnfamiljer i familjecentrets lokaler. Från 1.1.2023 ordnas social- och hälsovården av Västra Nylands välfärdsområde. Mer information om familjecentrets tjänster finns Esbo stads webbplats.

EMMA – Esbo moderna konstmuseum visar inhemsk och internationell modernism, samtidskonst och design. Museet ligger i utställningscentret WeeGee i Hagalund i Esbo. Byggnaden är ett känt exempel på industriell arkitektur, ritad av professor Aarno Ruusuvuori. Den avskalade, moderna arkitekturen bidrar till att EMMA kan visa sina växlande utställningar och museets samlingar på ett sätt som erbjuder besökarna starka upplevelser, liksom också utställningar över de samlingar som museets stadiga samarbetspartner – Collection Kaikkonen, Saastamoinen stiftelsen och Stiftelsen Tapio Wirkkala Rut Bryk – fogar över. Den offentliga konsten i Esbo är en del av museets EMMA-samling.

Saastamoinen stiftelsen understöder och möjliggör vetenskaps-, konst- och samhällsprojekt. I Finland och internationellt är Saastamoinen stiftelsen särskilt känd för sin konstsamling som omfattar 2 600 verk och är en av de mest betydande i Finland. Tyngdpunkten för stiftelsens samling ligger på finsk och internationell samtidskonst, och den visas permanent på Esbo moderna konstmuseum EMMA. Som mål för sin verksamhet har stiftelsen också att stöda internationell forskning, utbildning och interaktion samt samhälleliga projekt, särskilt sådana som riktas till unga.  

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Jasmin Anoschkin, Slumpmässiga varelsers tillkomst, 2022. © Paula Virta / EMMA.
Jasmin Anoschkin, Slumpmässiga varelsers tillkomst, 2022. © Paula Virta / EMMA.
Ladda ned bild
Jasmin Anoschkin, 2022. © Ari Karttunen / EMMA.
Jasmin Anoschkin, 2022. © Ari Karttunen / EMMA.
Ladda ned bild
Eeva-Leena Eklund, Holiday (Diamand II), 2020. © Paula Virta / EMMA
Eeva-Leena Eklund, Holiday (Diamand II), 2020. © Paula Virta / EMMA
Ladda ned bild
Katja Tukiainen, Pölysokeri, 2009. (vänster) Risto Suomi, Untitled, 2001. © Paula Virta / EMMA.
Katja Tukiainen, Pölysokeri, 2009. (vänster) Risto Suomi, Untitled, 2001. © Paula Virta / EMMA.
Ladda ned bild
Sinikka Tuominen, Kultamaa, 2013. © Paula Virta / EMMA.
Sinikka Tuominen, Kultamaa, 2013. © Paula Virta / EMMA.
Ladda ned bild

Länkar

Om

EMMA – Espoo Museum of Modern Art
Ahertajantie 5
02100 Espoo

http://www.emmamuseum.fi

EMMA – Espoon modernin taiteen museon kokoelma- ja näyttelytoiminta profiloituu kotimaiseen ja kansainväliseen modernismiin, nykytaiteeseen sekä designiin. EMMA sijaitsee Espoon Tapiolassa, professori Aarno Ruusuvuoren suunnittelemassa betoniarkkitehtuuria edustavassa Näyttelykeskus WeeGeessä. Näyttelytilat ovat pinta-alaltaan Suomen suurimmat, ja pelkistetty moderni arkkitehtuuri tukee EMMAn, Saastamoisen säätiön ja Tapio Wirkkala Rut Bryk Säätiön kokoelmien sekä vaihtuvien näyttelyiden kokemuksellista esittämistä. Tervetuloa!

@emmamuseum

Följ EMMA – Espoo Museum of Modern Art

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från EMMA – Espoo Museum of Modern Art

Collection Kakkonen presenterar kommerserådet Kyösti Kakkonens omfattande samling av design och konst i nya lokaler i EMMA i utställningscentret WeeGee8.11.2022 10:00:00 EET | Tiedote

Den unika samlingsutställningen Collection Kakkonen som belyser den finska keramik- och glaskonstens historia och nutid öppnar på EMMA. Utställningen presenterar en kuraterad helhet ur kommerserådet Kyösti Kakkonens omfattande samling som är resultatet av decennier av samlande. För samlingen har nya, egna utställningslokaler där verken kommer till sin rätt på bästa möjliga sätt konstruerats i WeeGee. Utställningen har genomförts som ett samarbete mellan Kyösti Kakkonen, EMMA och Esbo stad.

EMMA opens new space for the world-class collection of visionary collector Kyösti Kakkonen, focusing on Finnish glass and ceramic design8.11.2022 10:00:00 EET | Press release

Opening on 10th November 2022, EMMA – Espoo Museum of Modern Art unveils its largest project to date: a new 1000m² exhibition space dedicated to Collection Kakkonen. Bridging the gap between art and design, Collection Kakkonen has been brought together over the course of 35 years by prominent businessman and collector Kyösti Kakkonen, subsequently gaining recognition as the most significant collection of unique and limited-edition Finnish glass and ceramics in the world.

Collection Kakkonen esittelee kauppaneuvos Kyösti Kakkosen mittavaa muotoilu- ja taidekokoelmaa uusissa tiloissa EMMAssa Näyttelykeskus WeeGeellä8.11.2022 10:00:00 EET | Tiedote

EMMAssa avautuu ainutlaatuinen, suomalaisen keramiikka- ja lasitaiteen historiaa sekä nykypäivää valottava kokoelmanäyttely Collection Kakkonen. Näyttely esittelee kuratoidun kokonaisuuden kauppaneuvos Kyösti Kakkosen vuosikymmenten aikana keräämästä mittavasta kokoelmasta. Kokoelman esillepanoa varten Näyttelykeskus WeeGeelle on rakennettu uusi oma tilansa, jossa teokset pääsevät oikeuksiinsa parhaalla mahdollisella tavalla. Näyttely on toteutettu yhteistyössä Kyösti Kakkosen, EMMAn ja Espoon kaupungin kanssa.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum