Suomen Pankki

I fjol påträffades 469 förfalskade eurosedlar i Finland

Dela

Bland de utelöpande sedlarna i Finland påträffades 469 förfalskade eurosedlar under 2022. Beloppet fortsatte att minska från året förut, då 523 falska sedlar hittades.

Bland de förfalskningar som påträffades under 2022 var valören 20 euro vanligast (totalt 229 st.), valören 50 euro näst vanligast (166 st.) och valören 10 euro tredje vanligast (37 st.).

”Antalet falska sedlar som påträffades i omlopp 2022 är litet jämfört med tidigare år. Fastän det finns lite förfalskningar i omlopp, är det viktigt att alltid ge akt på sedlarnas säkerhetsdetaljer när man hanterar sedlar”, säger sedelexpert Olli Vehmas från Finlands Bank.

Period

2018

2019

2020

2021

2022

Antal förfalskningar

833

979

1496

523

469

Eurosedlarna är försedda med flera säkerhetsdetaljer för äkthetskontroll. Sedelns äkthet kan kontrolleras med det enkla känn-titta-luta-testet. I tveksamma fall bör man dock jämföra en misstänkt sedel med en som man vet är äkta. Guider och handledningar för äkthetskontroll finns på Finlands Banks webbplats (Pengar och betalningar (suomenpankki.fi)).

Finlands Bank har gett ut en ny webbaserad sedelkurs som är öppen för alla. Kursen ger en inblick i eurosedlarnas säkerhetsdetaljer samt information om hur man ska handla i olika situationer om man råkar ut för en falsk sedel. Kursen finns på adressen setelikurssi.suomenpankki.fi.

Europeiska centralbanken har i dag gett ut ett pressmeddelande (www.ecb.europa.eu) om antalet falska eurosedlar som påträffats totalt i världen.

Närmare upplysningar om läget i Finland lämnas av

sedelexpert Olli Vehmas, Finlands Bank, telefon 09 183 34 10

kriminalöverkonstapel Jussi Larvanto, CKP, telefon +358 295 486 954

Nyckelord

Bilder

Länkar

Om

Suomen Pankki
Suomen Pankki
Snellmaninaukio, PL 160
00101 HELSINKI

09 1831http://www.bof.fi

Finlands Bank är Finlands monetära myndighet och nationella centralbank. Banken är samtidigt en del av Eurosystemet, som svarar för euroländernas penningpolitik och övriga centralbanksuppgifter och administrerar världens näststörsta valuta, euron. 

Följ Suomen Pankki

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Suomen Pankki

Bank of Finland rules for counterparties and customers – Rules update 2o March 202320.3.2023 11:00:00 EET | News

On 24 February 2022 the Governing Council of the European Central Bank adopted Guideline on a new-generation Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer system (TARGET) and repealing Guideline 2013/47/EU (ECB/2012/27) (ECB/2022/8) and has amended these guidelines on 9 November 2022. The Bank of Finland has made corresponding additions and changes. The new rules for the new-generation TARGET can be found in the collection of rules governing the TARGET- Suomen Pankki system, see Bank of Finland rules for counterparties and customers. These rules will come into force on 2o March 2023.

Finlands Banks regler för motparter och kunder – regeluppdatering 20.3.202320.3.2023 11:00:00 EET | Uutinen

ECB-rådet godkände den 24 februari 2022 den uppdaterade riktlinjen om en ny version av det transeuropeiska automatiserade systemet för bruttoavveckling av betalningar i realtid (Target) och om upphävande av riktlinje 2013/47/EU (ECB/2012/27) (ECB/2022/8) och ändrat riktlinjen den 9 november 2022. Finlands Bank har gjort motsvarande tillägg och ändringar. De nya reglerna för TARGET-Suomen Pankki-systemet, se Finlands Banks regler för motparter och kunder. Dessa regler träder i kraft den 20 mars 2023.

Suomen Pankin säännöt vastapuolille ja asiakkaille – sääntöpäivitys 20.3.202320.3.2023 11:00:00 EET | Uutinen

EKP:n neuvosto on 24.2.2022 hyväksynyt päivitetyt suuntaviivat uuden sukupolven Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET) ja suuntaviivojen 2013/47/EU (EKP/2012/27) kumoamisesta (EKP/2022/8) sekä päivittänyt näitä suuntaviivoja 9.11.2022. Suomen Pankki on tehnyt vastaavat muutokset. Uudistetut TARGET- Suomen Pankki -osajärjestelmää koskevat säännöt korvaavat TARGET2- Suomen Pankki järjestelmän vanhat säännöt ks. Suomen Pankin säännöt vastapuolille ja asiakkaille. Uudet säännöt astuvat voimaan 20.3.2023.

Bank of Finland’s interim forecast: Finnish economy in hibernation17.3.2023 11:00:00 EET | Press release

The Finnish economy slipped into recession last autumn as a result of the energy crisis brought on by Russia’s war in Ukraine. The economy’s performance will continue to be very weak in 2023, according to the Bank of Finland’s interim forecast published today. It takes time for the full effects of uncommonly high inflation and the substantial rise in interest rates to be felt in the economy. The recession is expected to be short-lived and shallow, however. Turbulence in international financial markets is adding to economic uncertainty and could lead to weaker than expected growth in the Finnish economy. “Finland’s economy has held up so far, despite the difficulties, but the full effects of high inflation and elevated interest rates have not been seen yet. Risks in the global economy have also grown again in just the past few days,” says Bank of Finland Head of Forecasting Meri Obstbaum. The Finnish economy grew by 2.1% in 2022, thanks to a strong start to the year, but the war and the

Finlands Banks interimsprognos: ekonomin i vinterdvala17.3.2023 11:00:00 EET | Tiedote

Finland drabbades hösten 2022 av en recession på grund av den energikris som Rysslands anfallskrig orsakade. Enligt Finlands Banks interimsprognos, som ges ut i dag, är den ekonomiska tillväxten alltjämt mycket svag 2023. Konsekvenserna av den exceptionellt höga inflationen och de kraftigt stigande räntorna får genomslag i ekonomin med eftersläpning. Recessionen väntas dock bli kortvarig och mild. Turbulensen på den globala finansmarknaden ökar osäkerheten i ekonomin och kan leda till svagare ekonomisk tillväxt i Finland än väntat. "Finlands ekonomi har tills vidare hållit ut trots svårigheterna, men vi har ännu inte sett alla effekter av den snabba inflationen och ränteuppgången. Dessutom har riskerna i den globala ekonomin åter ökat under den allra senaste tiden, säger Finlands Banks prognoschef Meri Obstbaum. Under 2022 växte Finlands ekonomi med 2,1 % tack vare den starka utvecklingen under början av året, men kriget och energikrisen fick konjunkturen att vända nedåt. Enligt progno

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum