Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

I Helsingfors stads utredning föreslås att HAM Helsingfors konstmuseum ombildas till stiftelse och placeras i Söderviks gasklockor

Dela

Utredningen hade som syfte att förtydliga den roll som stadens konstmuseums utställningsverksamhet, Helsingforsbiennalen och den offentliga konsten har inom Helsingfors konst- och kulturfält och i förhållandet till det internationella fältet. I utredningen föreslås att HAM ombildas till stiftelse och placeras i Söderviks gasklockor och att uppgiften kring helsingforsarnas omfattande konstsamling förstärks. Härnäst behandlas frågan i stadens ledningsgrupp och tillsammans med museets personal.

Bild: Arkkitehdit NRT Oy
Bild: Arkkitehdit NRT Oy


Stiftelse som organisationsmodell för konstmuseet 

I utredningen som publicerades 27.8.2020 föreslås att HAM Helsingfors konstmuseum ska omvandlas till en stiftelse, eftersom det skulle göra det möjligt att i större utsträckning planera museets ekonomi och verksamhet på längre sikt samt öka andelen självfinansiering. En betydande del av huvudstadsregionens museer är stiftelser och erfarenheter är positiva. Som organisationsmodell är stiftelsen även en etablerad organisationsmodell inom stadskoncernen. Stiftelsemodellen beräknas kunna öka andelen självfinansiering avsevärt.


Placeringen av konstmuseet i Södervik skulle stödja stadsutvecklingen utanför stadskärnan

Enligt utredningen skulle Söderviksområdet lämpa sig väl för konstmuseets verksamhet. Museets nya placering skulle också gynna stadsutvecklingen vid havet. Gasklockorna skulle med vissa byggtekniska reservationer vara lämpliga för HAM Helsingfors konstmuseum. De kulturhistoriska värdena skulle kunna beaktas på ett bra sätt i genomförandet. I förslaget lyfter man även fram en idé om att lägga till utställningslokaler med partnerverksamhet i planerna.  

Som en del av utredningen beställde Helsingfors stadsmiljösektor två alternativa referensplaner inklusive preliminära kostnadsberäkningar:  

1) HAM:s utställningsverksamhet skulle finnas i tegelklockan och stödfunktionerna i stålklockan. I detta fall skulle klockornas arkitektur i stor utsträckning förbli oförändrad.​  

 2) Utrymmena i tegelklockan bibehålls så öppna som möjligt, eftersom rymden inuti klockan möjliggör ett imponerande intryck.​ Då skulle HAM:s utställningslokaler finnas i båda klockorna. Huvuddelen av nybyggnationen skulle utföras i stålklockan, och huvudentrén skulle finnas mellan klockorna.​    

I utredningen rekommenderas att en planeringstävling ordnas med målet att hitta den bästa lösningen för att kombinera de unika historiska byggnaderna med konstmuseets verksamhet.


HAM:s verksamhet förtydligas: i uppgifterna förstärks utökandet, upprätthållandet och presentationen av helsingforsarnas konstsamling

HAM ingår i Helsingfors stads kultur- och fritidssektor, och museet är ett av Finlands och Nordens största konstmuseer. HAM:s verksamhet är uppbyggd kring en konstsamling med för tillfället omkring 10 000 verk. Enligt utredningen skulle insamlingen, upprätthållandet och visningen av helsingforsarnas konstsamling – inklusive den offentliga konsten – stärkas i HAM:s verksamhet. HAM skulle ha som uppgift att identifiera och stärka de specifika särdragen hos det lokala konstfältet och lyfta fram dem.​ Konstmuseet skulle vara en sammankallare på såväl den lokala som globala diskussionsplattformen och skulle öka mångfalden genom att inkludera aktörer utanför konstmuseet i verksamheten.  

Utredningsarbetet leddes av en styrgrupp under ledning av Tommi Laitio, sektorchef för kultur- och fritidssektorn, och Elina Leskelä, chef för samlingarna på HAM var projektchef för utredningen.  

Kontakter

Tommi Laitio  
Sektorchef, kultur och fritid, Helsingfors stad
tel. 050 563 4950, tommi.laitio@hel.fi

Bilder

Bild: Arkkitehdit NRT Oy
Bild: Arkkitehdit NRT Oy
Ladda ned bild
Bild: Arkkitehdit NRT Oy
Bild: Arkkitehdit NRT Oy
Ladda ned bild
Bild: Arkkitehdit NRT Oy
Bild: Arkkitehdit NRT Oy
Ladda ned bild
Bild: Arkkitehdit NRT Oy
Bild: Arkkitehdit NRT Oy
Ladda ned bild

Länkar

Om

Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialahttps://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/

Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.

Följ Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Digimedian palvelukonseptihanke vie kohti saumatonta ja tasa-arvoista pääsyä yleisten kirjastojen e-aineistoihin 18.9.2020 08:00:00 EESTTiedote

Suomalaisilla on tällä hetkellä asuinkunnasta riippuen eriarvoiset lähtökohdat saada yleisten kirjastojen kautta käyttöönsä digimediaa, kuten e-kirjoja, e-äänikirjoja ja e-lehtiä. Tätä yleisten kirjastojen merkittävää kansallista kysymystä ryhtyy nyt ratkomaan digitaalisen median palvelukonseptihanke. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa ja Helsingin kaupunginkirjaston vetämässä hankekokonaisuudessa selvitetään lähtökohtia digitaaliselle palvelukonseptille ja tehdään käyttäjälähtöisiä kokeiluja. Hanke kestää toukokuuhun 2021 asti.

Projektet om servicekoncept för digitala medier leder mot en smidig och jämlik åtkomst till de allmänna bibliotekens e-material 18.9.2020 07:59:00 EESTTiedote

För tillfället har finländare ojämlika utgångspunkter beroende på hemkommun vad gäller åtkomsten till digitala medier, till exempel e-böcker, digitala ljudböcker och digitala tidningar och tidskrifter, via de allmänna biblioteken. Nu tar projektet om servicekoncept för digitala medier itu med denna stora fråga som berör de allmänna biblioteken i hela landet. Inom projekthelheten, som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet och leds av Helsingfors stadsbibliotek, utreds utgångspunkterna för ett digitalt servicekoncept och genomförs användarorienterade försök. Projektet pågår fram till maj 2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum