Aluehallintovirasto

I Kymmenedalen kan också stora tillställningar ordnas i juni om hälsosäkerheten beaktas, i Egentliga Tavastland lindras restriktionerna mer måttfullt på grund av sämre sjukdomsläge

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har fattat nya beslut gällande restriktioner för sammankomster i Egentliga Tavastlands och Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt fram till slutet av juni. I Kymmenedalen gäller inga begränsningar av det högsta deltagarantalet i offentliga tillställningar inomhus- eller utomhus, men deltagarnas hälsosäkerhet måste tryggas. I Egentliga Tavastland kan tillställningar med högst tio personer ordnas inomhus, och i utomhustillställningar med över 50 personer måste området kunna delas in i olika sektioner. Dessutom måste man i olika kundutrymmen garantera möjligheten att hålla trygga avstånd.

Besluten som Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattat ersätter de begränsningsbeslut som tidigare fattades för områdena. Besluten om begränsning av sammankomster är i kraft under tiden 5 - 30.6.2021 och när de fattades har regionförvaltningsverket beaktat epidemiläget i områdena, lägesbilderna som sjukvårdsdistriktens coronasamordningsgrupper presenterat samt de senaste anvisningarna från social- och hälsovårdsministeriet. Begränsningarna gäller offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Sjukvårdsdistrikten utfärdar dessutom rekommendationer om ordnande av privata tillställningar, såsom examens- eller bröllopsfester.

Sammankomstbegränsningarna lindras i Kymmenedalen, närkontakter får inte uppstå i större tillställningar.

Epidemiläget inom Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt är enligt coronasamordningsgruppens senaste lägesbild fortfarande i accelerationsfasen. Regionförvaltningsverket i Södra Finland har därför fattat ett beslut om begränsningar av sammankomster baserat på läget och SHM:s anvisningar.

 • Inomhus och i avgränsade utomhusutrymmen kan man ordna sammankomster utan deltagarbegränsningar.
 • Vid sammankomster med över tio personer som ordnas inomhus måste kunderna eller deltagarna ha möjlighet att hålla trygga avstånd till varandra, det vill säga möjlighet att undvika närkontakter. Med närkontakt avses att kunderna inomhus vistas på mindre än två meters avstånd från varandra i mer än 15 minuter eller har fysisk kontakt med varandra.
 • I utomhustillställningar med över 50 (femtio) personer måste kunderna eller deltagarna ha möjlighet att undvika fysisk kontakt med varandra, men det krävs inte längre att ett specifikt avstånd ska hållas.
 • Om det i en tillställning inomhus finns mer än tio personer och i en tillställning utomhus mer än 50 (femtio) personer måste man i tillställningens arrangemang dessutom följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner som publicerades 31.5.2021.
 • Dessutom måste man iaktta lagens hygienkrav exempelvis i fråga om att erbjuda kunderna möjlighet att tvätta händerna och se till att de fördelas så glest som möjligt.

I södra Finland är ett motsvarande begränsningsbeslut för närvarande i kraft även i Östra Nyland och i en stor del av kommunerna i Västra Nyland (se närmare information i pressmeddelandet den 1 juni: https://avi.fi/sv/pressmeddelande/-/tiedote/69911234)

Egentliga Tavastland befinner sig i epidemins samhällsspridningsfas - inomhus kan högst tio personer samlas

I Egentliga Finland är läget sämre, och enligt coronasamordningsgruppens senaste lägesbild är epidemin i samhällsspridningsfasen. På grund av det här lättar regionförvaltningsverket inte på sammankomstbegränsningarna lika mycket som i Kymmenedalen.

 • Inomhus kan man ordna sammankomster med högst tio personer.
 • Vid sammankomster som ordnas inomhus måste kunderna eller deltagarna ha möjlighet att hålla trygga avstånd till varandra, det vill säga möjlighet att undvika närkontakter. Med närkontakt avses att kunderna inomhus vistas på mindre än två meters avstånd från varandra i mer än 15 minuter eller har fysisk kontakt med varandra.
 • I avgränsade utomhusutrymmen kan man ordna sammankomster med högst 50 (femtio) personer. Även större sammankomster än detta kan ordnas om det i utrymmet finns flera läktardelar eller om det är möjligt att avgränsa olika områden för publiken.
  • I varje separat del får det finnas högst 50 (femtio) personer.
  • Mellan delarna ska det finnas en tydligt utmärkt skyddszon. Det ska också finnas egna ut- och ingångar och tjänster (t.ex. servering och toaletter) och egen personal för varje läktardel.

Motsvarande begränsningar är för närvarande i kraft bland annat i huvudstadsregionen och i Päijänne-Tavastland (se närmare pressmeddelandet som publicerades den 1 juni: https://avi.fi/sv/pressmeddelande/-/tiedote/69911234).

Också i en mängd annan verksamhet inomhus både i Egentliga Tavastland och Kymmenedalen måste trygga avstånd garanteras för kunderna

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har också meddelat ett nytt föreläggande som innebär att aktörer både inom offentliga och privata sektorn vid användningen av många olika slags inomhusutrymmen måste se till att deltagarna eller kunderna har möjlighet att hålla trygga avstånd till varandra, det vill säga möjlighet att undvika närkontakt. Föreläggandet gäller inomhusutrymmen där det samtidigt finns mer än tio kunder. I utrymmen där det föreligger hög smittrisk, såsom i idrottsutrymmen inomhus, måste föreläggandet följas även när det samtidiga antalet kunder är mindre än detta. I utomhusutrymmen där mer än 50 kunder vistas samtidigt måste man dessutom se till att kunderna kan undvika fysisk kontakt med varandra, men utomhus krävs det inte längre att ett specifikt avstånd ska hållas.

Genom föreläggandet förbättras hälsosäkerheten i sådan verksamhet som inte omfattas av begränsningarna av sammankomster. Föreläggandet baserar sig på paragraf 58 d i lagen om smittsamma sjukdomar och är i kraft i Kymmenedalens sjukvårdsdistrikt under tiden 5 - 15.6. och i Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt under tiden 5 - 30.6. Motsvarande föreläggande är också i kraft bland annat i huvudstadsregionen och i Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt (se närmare pressmeddelandet som publicerades den 1 juni: https://avi.fi/sv/pressmeddelande/-/tiedote/69911234).

Man måste dessutom i hela Finland iaktta de allmänna hygienkraven enligt lagen om smittsamma sjukdomar (paragraf 58 c), enligt vilka bl.a. kunderna ska erbjudas möjlighet att tvätta eller desinficera händerna, kundplatserna ska fördelas så glest som möjligt och kunderna ska ges anvisningar om sådana tillvägagångssätt med vilka hälsosäkerheten förbättras. Kraven gäller i hela Finland direkt med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar och förpliktar i stor utsträckning aktörer som ansvarar för användningen av olika kund- och verksamhetsutrymmen såväl inom den offentliga som inom den privata sektorn.

Mer information:

För media:

 • regionförvaltningsöverläkare Anne Hiiri, tfn 0295 0295 067 (lämna ett röstmeddelande eller skicka ett textmeddelande), fornamn.efternamn@rfv.fi
 • överinspektör Oona Mölsä, tfn 0295 016 592 (lämna ett röstmeddelande eller skicka ett textmeddelande), fornamn.efternamn@rfv.fi

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Regionförvaltningverkets webbsidor

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Beredskapskommittén i Södra Finland: Coronabegränsningarna luckras upp när situationen förbättras, viktigt att iaktta försiktighet för att undvika bakslag16.6.2021 13:23:44 EEST | Tiedote

Regionala beredskapskommittén i Södra Finland sammanträdde den 2 juni 2021 för att uppdatera bilden av coronavirusläget. I Södra Finland har coronasituationen som helhet förbättrats och begränsningarna luckras upp gradvis. I beredskapskommittén förtydligades vilka coronabeslut regionförvaltningsverket kan fatta och på vilka grunder till exempel beslut om sammankomstbegränsningar fattas.

Coronabegränsningarna lindras i Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland från och med 16 juni16.6.2021 09:53:33 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Södra Finland lindrar i enlighet med de regionala coronasamordningsgruppernas rekommendationer sammankomstbegränsningarna i Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland från och med den 16 juni 2021. Tillställningar kan ordnas utan personantalsbegränsning, men deltagarnas hälsosäkerhet måste tryggas. Dessutom upphävs i regionerna det så kallade beslutet om säkert avstånd som i omfattande grad har förpliktat aktörer som svarar för användningen av olika utrymmen för kunder och publik att trygga möjligheten för kunderna att hålla säkert avstånd.

Työsuojeluviranomainen valvoo Lounais-Suomen kesätyöpaikkoja16.6.2021 08:00:00 EEST | Tiedote

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue tekee työsuojelutarkastuksia kesätyöpaikoilla kesän ja alkusyksyn aikana. Tarkastuksia tehdään Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa pieniin palvelualan työpaikkoihin, joissa tiedetään palkattavan kesätyöntekijöitä. Näitä tyypillisiä kohteita ovat kiinteistöhuolto, jäätelömyynti, kesäkahvilatoiminta, alkutuotanto ja marjanmyynti. Myös muille toimialoille tehdään tarkastuksia. Tarkastukset tehdään ennalta ilmoittamatta. Työnantajia kuullaan tarvittaessa tarkastuksen jälkeen.

Egentliga Finland befinner sig på coronaepidemins basnivå, restriktionerna för sammankomster hävs15.6.2021 14:20:00 EEST | Tiedote

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland har fattat ett beslut som innebär att deltagarantalet i offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i Egentliga Finland inte längre begränsas. Landskapet har övergått till coronaepidemins basnivå, vilket innebär att man inom kommunerna i landskapet från och med den 16 juni kan ordna evenemang och tillställningar inomhus och utomhus utan deltagarbegränsningar.

Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä lievennetään koronarajoituksia 16.6. alkaen15.6.2021 14:00:00 EEST | Tiedote

Etelä-Suomen aluehallintovirasto lieventää alueellisten koronakoordinaatioryhmien suositusten mukaisesti Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen kokoontumisrajoituksia 16.6.2021 alkaen. Tilaisuuksia voi järjestää ilman henkilömäärärajoitusta, mutta osallistujien terveysturvallisuus täytyy varmistaa. Lisäksi alueilta kumotaan ns. turvavälipäätös, joka on velvoittanut laajasti erilaisten asiakas- ja yleisötilojen käytöstä vastaavia toimijoita takaamaan asiakkaille mahdollisuuden säilyttää turvavälit.

Pakollinen terveystarkastus jatkuu Lapin rajanylityspaikoilla riskimaista maahan tuleville, mutta rajaohjeisiin on tullut muutoksia15.6.2021 12:45:49 EEST | Tiedote

Lapin aluehallintovirasto määrää pakollisen terveystarkastuksen kaikille riskimaista Enontekiön, Inarin, Kemin, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pellon, Rovaniemen, Sallan, Tornion, Utsjoen ja Ylitornion rajanylityspaikkojen kautta maahan tuleville. Tarkastukseen osallistutaan maahantulon jälkeen. Kaksi kertaa rokotettujen ei tarvitse osallistua terveystarkastukseen rajalla. Yhden rokotteen saaneille suositellaan koronatestiä aikaisintaan 72 tunnin kuluttua maahantulosta.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum