Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

I Månsas erövras daghemmens golv av Tatu Tuominens Sagornas palats

Dela

Ett nytt offentligt verk som förverkligats med procentprincipen har blivit färdigt i Helsingfors: bildkonstnär Tatu Tuominens (född 1975) sexdelade Sagornas palats breder delvis ut sig på daghemmets golv i Månsas. Delarna till verket, som finns i byggnadens tre olika våningar, är förverkligade som golvmålningar med keramiska plattor och parkett av massivt trä. Finskspråkiga daghemmet Päiväkoti Korento och svenskspråkiga Daghemmet Humlan är verksamma i lokalerna. Daghemsbyggnaden är planerad av arkitektbyrå AFKS / Arkitekterna Frondelius + Keppo + Salmenperä.

Tatu Tuominen: Sagornas palats, 2020 (detalj) Bild: Patrik Rastenberger
Tatu Tuominen: Sagornas palats, 2020 (detalj) Bild: Patrik Rastenberger

Figurerna på verkets delar lånar golvdekordelar och ornamentik från historiska byggnader. Fastän skalan, materialet och färgerna även skiljer sig från de ursprungliga golven, är mönstringen genomförd så att det är möjligt att känna igen hänvisade objekt från verket. Genom golvmönstren som avviker från det vardagliga får daghemmet sin del av till exempel moskégårdens, katedralens och kejsarpalatsets prakt. Verket baserar sig på tanken om att det finns någonting speciellt i arkitekturen och mönstrens formspråk: om inte heligt, så i varje fall högstämt och vackert.

Tuominen strävar till att orsaka en störning i den kronologiska tidsaxeln och maktens hierarkier genom att förflytta ståtliga konsthistoriska golvmönster från olika forna länder till vardagen i nutida daghemmet i Helsingfors.

”I verket Sagornas palats är tanken att informera att en jämlik och kvalitativ småbarnspedagogik är viktig för alla barn – daghemmet är lika viktigt för Helsingfors som Markuskyrkan för republiken Venedig”, berättar bildkonstnär Tatu Tuominen om verkets bakgrund.

Helsingfors stad följer procentprincipen, vilket betyder att man vid byggande eller renoveringar av stadens fastigheter reserverar omkring en procent av budgeten för offentlig konst. Det livliga byggandet under de senaste åren har gjort det möjligt att beställa offentlig konst till flera offentliga byggnader bland annat på Busholmen och i Vallgård, Fiskehamnen och Uppby. HAM Helsingfors konstmuseum fungerar som konstexpert i projekten, och verken blir en del av HAM:s konstsamling.


Pressbilder:
https://www.hamhelsinki.fi/sv/ham-info/till-medier/ (lösenord: hammedia).

Kontakter

Kristiina Ljokkoi, amanuens för offentlig konst
HAM
tfn 040 507 6031
kristiina.ljokkoi@hel.fi

Bilder

Tatu Tuominen: Sagornas palats, 2020 (detalj) Bild: Patrik Rastenberger
Tatu Tuominen: Sagornas palats, 2020 (detalj) Bild: Patrik Rastenberger
Ladda ned bild

Om

Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialahttps://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/

HAM Helsingfors konstmuseum

HAM Helsingfors konstmuseum förvaltar Helsingforsbornas egen konstsamling, till vilken hör över 9000 verk. HAM sköter om och utökar konstsamlingen, till vilken också stadens offentliga konstverk hör. I Tennispalatsets inhemska och internationella utställningar presenterar HAM modern konst och samtidskonst. HAM Helsingfors konstmuseum

Följ Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Digimedian palvelukonseptihanke vie kohti saumatonta ja tasa-arvoista pääsyä yleisten kirjastojen e-aineistoihin 18.9.2020 08:00:00 EESTTiedote

Suomalaisilla on tällä hetkellä asuinkunnasta riippuen eriarvoiset lähtökohdat saada yleisten kirjastojen kautta käyttöönsä digimediaa, kuten e-kirjoja, e-äänikirjoja ja e-lehtiä. Tätä yleisten kirjastojen merkittävää kansallista kysymystä ryhtyy nyt ratkomaan digitaalisen median palvelukonseptihanke. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa ja Helsingin kaupunginkirjaston vetämässä hankekokonaisuudessa selvitetään lähtökohtia digitaaliselle palvelukonseptille ja tehdään käyttäjälähtöisiä kokeiluja. Hanke kestää toukokuuhun 2021 asti.

Projektet om servicekoncept för digitala medier leder mot en smidig och jämlik åtkomst till de allmänna bibliotekens e-material 18.9.2020 07:59:00 EESTTiedote

För tillfället har finländare ojämlika utgångspunkter beroende på hemkommun vad gäller åtkomsten till digitala medier, till exempel e-böcker, digitala ljudböcker och digitala tidningar och tidskrifter, via de allmänna biblioteken. Nu tar projektet om servicekoncept för digitala medier itu med denna stora fråga som berör de allmänna biblioteken i hela landet. Inom projekthelheten, som finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet och leds av Helsingfors stadsbibliotek, utreds utgångspunkterna för ett digitalt servicekoncept och genomförs användarorienterade försök. Projektet pågår fram till maj 2021.

The Digimedia service concept project aims for seamless and equal access to the e-materials of public libraries 18.9.2020 07:58:00 EESTPress release

Depending on their municipality of residence, Finns are currently not equal in terms of their access to the digital media, such as e-books, digital audio books and digital magazines, provided by public libraries. This significant national question for public libraries will now be tackled by a service concept project focusing on digital media. The project, which is funded by the Ministry of Education and Culture and led by Helsinki City Library, strives to determine starting points for a digital service concept and conduct user-oriented trials. The project will last until May 2021.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum