Varsinais-Suomen ELY-keskus

I mars höjdes arbetslösheten i Egentliga Finland av antalet inledda permitteringar

Dela

Vid Egentliga Finlands arbets- och näringsbyrå fanns i slutet av mars 20 800 arbetslösa arbetssökande. I mars brukar antalet arbetslösa vanligen minska något jämfört med februari, men denna gång gick det tvärtom. Antalet arbetslösa ökade med färre än 100 personer jämfört med föregående månad. Jämfört med året innan ökade antalet arbetslösa med 400 personer (2 %), dvs. något snabbare än i hela landet generellt (1%). I Egentliga Finland ökade antalet permitterade med 300 (28 %) personer jämfört med året innan.

I slutet av mars var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 9,0 %, vilket är 0,1 procentenheter mer än året innan. Andelen arbetslösa av arbetskraften var mindre än genomsnittet för hela landet (9,6%).

I mars var antalet arbetslösa större än året innan i alla andra ekonomiska regioner i Egentliga Finland förutom Åboregionen och Åboland. I Nystadsregionen ökade antalet arbetslösa drastiskt då arbetslösheten ökade med t.o.m. 52 %.

Den högsta arbetslöshetsgraden fanns i Nystadsregionen (10,3%) och Nystad (12,7 %). Den lägsta arbetslöshetsgraden fanns i Åbolands skärgård (6,2 %) och av kommunerna i Rusko (3,9 %).

Den sista mars fanns det 8 400 lediga arbetsplatser vid områdets arbets- och näringsbyrå, dvs. färre (-27 %) än för ett år sedan. Under de tre senaste månaderna ledigförklarades 28 200 nya arbetsplatser, dvs. 16 % färre än året innan. Totalt fanns 18 100 lediga platser i mars, varav 9300 var nya platser som lediganslagits i mars. I mars ledigförklarades därmed 20% färre nya lediga jobb än året innan. Visserligen är det sett till antalet jobb fortsättningsvis ganska höga siffror.

I april brukar antalet arbetslösa arbetssökande under normala år minska något jämfört med mars.

Mera information:

www.temtyollisyyskatsaus.fi

-  Kaikkien ely-keskusten ja koko maan viimeisin työllisyyskatsaus löytyy tästä samasta paikasta.

-  Palvelusta voi kopioida katsauksen kuviot ja niiden lähteenä olevat taulukot mm. excel-muodossa.

Työllisyyskatsaukset, Varsinais-Suomi

- Työllisyyskatsaukset pdf-muodossa

Nyckelord

Kontakter

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

Rävsundsbron har inspekterats vidare denna vecka1.6.2023 13:20:12 EEST | Tiedote

Rävsundsbron har inspekterats närmare denna vecka utifrån observationerna från förra veckans inspektion. Vid inspektionen observerades inga nya strukturella skador på bron. Samtidigt observerades att sänkningen av hastighetsbegränsningen till 30 km/h har minskat brons rörelser. För närvarande är massor enligt fordonsförordningen tillåtna på bron. Nya specialtransporttillstånd beviljas tills vidare inte för bron, eftersom analysen av brons mätresultat pågår. Fler mätpunkter kommer också att installeras på bron, med hjälp av vilka man strävar efter att noggrannare utreda belastningen på bron och brons rörelser.

Kirjalansalmen siltaa on jatkotarkastettu tällä viikolla1.6.2023 13:19:05 EEST | Tiedote

Kirjalansalmen siltaa on tarkastettu tällä viikolla tarkemmin viime viikon tarkastuksen havaintojen pohjalta. Tarkastuksessa ei havaittu sillassa uusia rakenteellisia vaurioita. Samalla havaittiin, että nopeusrajoituksen alentaminen 30 km:iin/h on vähentänyt sillan liikkeitä. Tällä hetkellä sillalla on sallittu ajoneuvoasetuksen mukaiset massat. Uusia erikoiskuljetuslupia sillalle ei toistaiseksi myönnetä, sillä sillan mittaustulosten analysointi on kesken. Sillalle tullaan myös asentamaan lisää mittauspisteitä, joiden avulla pyritään selvittämään tarkemmin sillalle aiheutuvaa rasitusta ja sillan liikkeitä.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum