Aluehallintovirasto

I Nyland och Egentliga Tavastland begränsas offentliga tillställningar med mer än 20 personer i november - i Södra Karelen, Kymmenedalen och Päijänne-Tavastland gäller begränsningarna tillställningar med mer än 50 personer

Dela

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har den 22 oktober 2020 fattat två beslut om begränsning av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster i sin region i november.

Vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 20 personer som ordnas inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt måste man följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisning om säkra avstånd och hygienrutiner för att förhindra coronasmitta. Inom Södra Karelens, Kymmenedalens och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt måste anvisningen följas vid tillställningar med mer än 50 personer.

Bakgrunden till regionförvaltningsverkets beslut är den epidemiologiska lägesbilden i området och bedömningen av vilka åtgärder som behövs för att bekämpa coronaepidemin. I oktober har kravet att följa anvisningarna gällt offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 personer med undantag för de största städerna i huvudstadsregionen där anvisningarna fr.o.m. den 19 oktober måste följas vid tillställningar med mer än 20 personer. I november gäller de striktare begränsningarna alltså hela Nyland och Egentliga Tavastland.

För tillfället befinner sig Helsingfors och Nylands samt Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt i upptrappningsfasen, vilket kräver strängare begränsningar än i de övriga sjukvårdsdistrikten i södra Finland. I Södra Karelen, Kymmenedalen och Päijänne-Tavastland är sjukdomsläget lugnare och epidemin befinner sig på utgångsnivån. Genom att begränsa offentliga tillställningar och allmänna sammankomster är det möjligt att förhindra att epidemin förvärras.

Säkra avstånd och god hygien centralt vid alla sammankomster - viktigt att noga överväga om det är nödvändigt att samlas

I Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisning sägs till exempel att:

  • man inte får delta i en tillställning om man är sjuk
  • det för att undvika närkontakt mellan deltagare eller sällskap ska ses till att det är möjligt att hålla säkra avstånd om 1-2 meter
  • man i situationer där det kan uppstå köer påminner och hjälper deltagarna att hålla säkra avstånd
  • arrangören ska instruera deltagarna om säkert avstånd, god handhygien och ge dem möjlighet att rengöra händerna.
  • arrangören kan beroende på epidemiläget rekommendera användning av munskydd.

Arrangören ansvarar för att tillställningen ordnas på ett säkert sätt och för att anvisningarna tillämpas i praktiken. Arrangören behöver begränsa deltagarantalet så att det är möjligt att hålla säkra avstånd på tillställningen. Om det inte går att garantera deltagarnas trygghet på tillställningen bör den inte ordnas.

Regionförvaltningsverkets befogenhet sträcker sig inte till privata tillställningar, såsom familjefester. På regional nivå kan det dock finnas separata rekommendationer om bl.a. begränsning av privata tillställningar, som var och en bör beakta.

Gällande anvisningar bör följas - även nya begränsningar kan utfärdas

Epidemiläget i de områden som nu befinner sig på utgångsnivån kan förändras snabbt. Om hygien- och säkerhetsanvisningarna inte följs kan det leda till massexponeringar. Regionförvaltningsverket kan vid behov fatta nya beslut i november om sjukdomsläget förvärras i ett större område än i en enskild kommun.

Om sjukdomsläget kräver det kan kommunerna utfärda strängare mötesbegränsningar i sina områden. Kommunerna kan också besluta att stänga vissa lokaler, såsom skolor eller andra offentliga lokaler, om det krävs för att förhindra att epidemin sprids.

De regionala coronasamordningsgrupperna som leds av sjukvårdsdistrikten bereder åtgärder för att bekämpa coronaepidemin. Sjukvårdsdistrikten och kommunerna kan ge rekommendationer inom sina områden bl.a. när det gäller användningen av munskydd och ordnandet av privata tillställningar. De gällande regionala rekommendationerna och begränsningarna finns på sjukvårdsdistriktens webbplats.

Coronaepidemin kan bara stävjas om vi alla agerar i enlighet med begränsningarna, anvisningarna och rekommendationerna.

De beslut som Regionförvaltningsverket i Södra Finland fattade 22.10.2020 baserar sig på 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar och är i kraft under tiden 1–30.11.2020. Beslutet som gäller Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Egentliga Tavastlands sjukvårdsdistrikt upphäver för Helsingfors, Esbo och Vandas del det beslut som fattades den 15 oktober 2020. Regionförvaltningsverkets beslut om begränsning av sammankomster kan enligt lagen om smittsamma sjukdomar vara i kraft i högst en månad.

Regionförvaltningsverket i Södra Finlands beslut:

http://www.avi.fi/documents/10191/17511414/SV+ESAVI+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+TTL+58+%C2%A7%20yleis%C3%B6tilaisuudet+HUS+K-H+alueilla+MARRASKUU.pdf/99e78cb4-aed0-48b6-9aa8-36718bae5e07  

http://www.avi.fi/documents/10191/17511414/SV+ESAVI+p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+TTL+58+%C2%A7%20yleis%C3%B6tilaisuudet+E-K+Kymsote+P-H+alueilla+MARRASKUU.pdf/e9d7f071-c17c-4152-83ff-59069e99cf57 

Vanliga frågor: Vilka offentliga tillställningar och sammankomster gäller regionförvaltningsverkens beslut? 

Vanliga frågor: Kan regionförvaltningsverket besluta att munskydd måste användas på offentliga tillställningar? 

Alla frågor om coronan på webbplatsen rfv.fi

 

Mer information:

Rådgivning för evenemangsarrangörer: 0295 016 666 (vard. kl. 8-16), koronainfo@avi.fi

Media:

Mikko Valkonen regionförvaltningsöverläkare, tfn 0295 016 524

Kristiina Poikajärvi, direktör, tfn 0295 016 654

Merja Ekqvist, överdirektör, tfn 0295 016 271

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

fornamn.efternamn@rfv.fi

Nyckelord

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoAluehallintovirastossa edistämme perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumista, peruspalvelujen saatavuutta, ympäristönsuojelua, ympäristön kestävää käyttöä, sisäistä turvallisuutta sekä terveellistä ja turvallista elin- ja työympäristöä alueilla. Hoidamme myös lainsäädännön toimeenpano-, ohjaus- ja valvontatehtäviä alueillamme. Toimintaamme ohjaa kahdeksan ministeriötä.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Alueellinen valmiustoimikunta pohti kausityövoiman turvaamista alkutuotannossa (Länsi- ja Sisä-Suomi)23.11.2020 16:30:00 EETTiedote

Alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 20.11.2020 puheenjohtajan, aluehallintoviraston ylijohtaja Marko Pukkisen johdolla yhteensovittaakseen ja koordinoidakseen koronatilannetta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston alueella. Kokouksen asiantuntijaesitelmän piti maatalousneuvos Kirsi Heinonen maa- ja metsätalousministeriöstä teemanaan ulkomaisen kausityövoiman käyttö alkutuotannon elinkeinoissa.

Den regionala beredskapskommittén dryftade tryggandet av säsongsarbetskraft i primärproduktionen (Västra och Inre Finland)23.11.2020 16:30:00 EETTiedote

Den regionala beredskapskommittén sammanträdde den 20 november 2020 under ledning av ordföranden, regionförvaltningsverkets överdirektör Marko Pukkinen för att samordna och koordinera coronasituationen inom området för Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland. Mötets expertföredrag med temat anlitande av utländsk säsongsarbetskraft i primärproduktionens näringar hölls av lantbruksrådet Kirsi Heinonen från jord- och skogsbruksministeriet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum