Varsinais-Suomen ELY-keskus

I oktober hade Egentliga Finland en liten nedgång i arbetslösheten, men efterfrågan på arbetskraft minskade

Dela

Vid Egentliga Finlands arbets­ och näringsbyrå fanns i slutet av oktober 19 500 arbetslösa arbetssökande. I oktober brukar antalet arbetslösa vanligen minska jämfört med september och denna gång minskade det med 300 personer. Jämfört med året innan har antalet arbetslösa minskat med 1 200 personer (6 %), dvs. långsammare än i hela landet generellt (10 %). I Egentliga Finland minskade antalet permitterade med 400 (22 %) personer jämfört med året innan.

I slutet av oktober var andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften i Egentliga Finland 8,5 %, vilket är 0,5 procentenheter mindre än året innan. Därmed var andelen arbetslösa av arbetskraften något mindre än i hela landet (8,8%).

I oktober var antalet arbetslösa mindre än året innan i alla andra ekonomiska regioner i Egentliga Finland förutom Nystadsregionen. Jämfört med året innan fanns den största skillnaden i Åbo ekonomiska region (­8 %). I Nystadsregionen ökade arbetslösheten klart (+24 %).

Den högsta arbetslöshetsgraden fanns i Åbo ekonomiska region (8,8%) och Åbo stad (11,4 %). Den lägsta arbetslöshetsgraden fanns i Åbolands skärgård (5,9 %) och av kommunerna i Sagu (3,0 %).

Den sista oktober fanns det 6 800 lediga arbetsplatser vid områdets arbets­ och näringsbyrå, dvs. färre (­6 %) än för ett år sedan. Under de tre senaste månaderna ledigförklarades 25 000 nya arbetsplatser, dvs. 4 % färre än året innan. Totalt fanns 14 200 lediga platser i oktober, varav 7 900 var nya platser som lediganslagits i oktober. I oktober ledigförklarades därmed 10% färre nya lediga jobb än året innan.

Under normala år brukar antalet arbetslösa arbetssökande och permitterade ligga på rätt samma nivå i november som i oktober.

Mera information:

www.temtyollisyyskatsaus.fi

-  Kaikkien ely-keskusten ja koko maan viimeisin työllisyyskatsaus löytyy tästä samasta paikasta.

-  Palvelusta voi kopioida katsauksen kuviot ja niiden lähteenä olevat taulukot mm. excel-muodossa.

Työllisyyskatsaukset, Varsinais-Suomi

- Työllisyyskatsaukset pdf-muodossa

Nyckelord

Kontakter

Om

Varsinais-Suomen ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

0295 022 500 (vaihde)http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Varsinais-Suomen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Varsinais-Suomen ELY-keskus

ELY-keskus ja kaupungit sitoutuneet parantamaan yhdessä kantatien 43 liikenneturvallisuutta2.12.2022 09:10:35 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen ELY-keskus on keskustellut Uudenkaupungin ja Laitilan kaupunkien kanssa kantatien 43 liikenneturvallisuuden parantamisesta Kalannin ja Kodjalan välillä. Kaikki osapuolet ovat sitoutuneet yhteistyössä parantamaan tien liikenneturvallisuutta. Puuttuvan jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen on merkittävin liikenneturvallisuutta parantava toimenpide, mutta sen toteuttamista joudutaan vielä odottamaan.

Varsinais-Suomen työttömyys tippui hieman lokakuussa mutta työvoiman kysyntä laskussa22.11.2022 08:00:00 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli lokakuun lopussa 19 500 työtöntä työnhakijaa. Lokakuun aikana työttömien määrä tippuu yleensä syyskuuhun verrattuna ja tällä kertaa määrä laski 300 hengellä. Vuotta aiemmasta on työttömien määrä vähentynyt 1 200 henkilöllä (6 %) eli hitaammin kuin koko maassa yleisesti (10%). Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä aleni 400 (22%) henkilöllä verrattuna vuodentakaiseen. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli lokakuun lopussa Varsinais-Suomessa 8,5% eli 0,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Näin työttömien osuus työvoimasta oli hieman pienempi kuin koko maassa (8,8 %). Lokakuussa työttömiä oli Vakka-Suomea lukuun ottamatta kaikissa muissa Varsinais-Suomen seutukunnissa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Suurin ero vuotta aiempaan oli Turun seutukunnassa (-8%). Vakka-Suomessa määrä kasvoi selkeästi (+24%). Työttömyysaste oli korkein Turun seutukunnassa (8,8%) sekä Turun kaupungissa (11,4%). Pienin työttömyysaste oli Turunm

ELY-keskus ei määrännyt rakennusperintölain mukaista vaarantamiskieltoa Raisiossa sijaitsevaa ns. Harkko-rakennusta ja viereistä asuinkerrostaloa koskevassa rakennussuojeluasiassa14.11.2022 11:51:24 EET | Tiedote

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tehnyt 31.10.2022 päätöksen, että se ei määrää vaarantamiskieltoa Raision kaupungissa Nallinkadulla sijaitsevaa entistä kunnan-/kauppalantaloa eli ns. Harkko-rakennusta (680-3-3014-4) ja viereistä kunnan virkailijoiden asuinkerrosta-loa (680-3-3017-2) koskevassa rakennussuojeluasiassa. Raisio-Seura ry esitti huhtikuussa 2022 ELY-keskukselle, että rakennukset määrättäisiin suojeltaviksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (rakennusperintölaki, 498/2010) nojalla. Raisio-Seura esitti myös kohteen määräämistä rakennusperintö-lain mukaiseen vaarantamiskieltoon.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum