Hämeen ELY-keskus

I Tavastehus håller arbetet med att förnya Vånå bro på att inledas, ingen viktbegränsning på Åbo riksväg (Rv 10) införs under arbetets gång

Dela

Broarbetet inleds i slutet av oktober och medför ändringar i trafikarrangemangen på Åbo riksväg (Rv 10) i slutet av november. Arbetet med att förnya bron och vägbygget i anslutning till den, pågår i ett knappt år. Enligt de kompletterande beräkningarna av brons bärkraft behöver ingen viktbegränsning införas på gång- och cykelleden som används som omväg för fordonstrafiken under byggnadsarbetets gång.

Vånå bro måste förnyas på grund av brister i brons bärkraft och skick.
Vånå bro måste förnyas på grund av brister i brons bärkraft och skick.

Vånå bro på riksväg 10 (Åbo-Tuulos) i Tavastehus måste förnyas på grund av brister i brons bärkraft och skick. Arbetet inleds i oktober 2021 och den uppskattade byggtiden är cirka ett år.

Då bron förnyas dirigeras trafiken till den intilliggande bron för gång- och cykeltrafik i slutet av november. Då används en fil för fordonstrafik och en gång- och cykelled. Trafiken styrs med trafikljusstyrning, vilket kommer att medföra betydande olägenheter för trafikens smidighet.

Man har gjort preciserande beräkningar av gång- och cykelbrons bärkraft och, till skillnad från de ursprungliga uppgifterna, behöver man inte införa en viktbegränsning på 60 ton på bron. Enligt fordonsförordningen kan bron för gång- och cykeltrafik användas av fordonskombinationer som väger högst 76 ton om avståndet mellan fordonskombinationerna på bron är minst 40 meter. De tyngre specialtransporternas omfartsrutter går via Laitikkala (Rv 3 - Sv 57 - Rv 12) eller via Riihimäki (Rv 3 - Sv 54 - Rv 12).

Förnyandet av Vånå bro är ett krävande objekt bland annat på grund av rivningen av den nuvarande bron och byggandet av en ny i vattendraget över båtleden i krävande grundläggningsförhållanden. I samband med att bron förnyas, förstärks infartsbankarna genom att man bygger en pålplatta och avlastningskonstruktioner. Dessutom förnyas bland annat tunneln för gång- och cykeltrafik väster om bron.

Kartlänk till broplatsen:

Vånå bro

Nyckelord

Kontakter

Projektchef: Terhi Siltanen, NTM-centralen, tfn 0295 021 348
Ansvarig arbetsledare: Lasse Dahl, Destia Ab, Trafikledsverket, tfn 040 6623 063
Tillsynskonsult: Timo Turunen, Siltainsinöörit TH Oy, tfn 045126 9961

Bilder

Vånå bro måste förnyas på grund av brister i brons bärkraft och skick.
Vånå bro måste förnyas på grund av brister i brons bärkraft och skick.
Ladda ned bild

Om

Hämeen ELY-keskus
Hämeen ELY-keskus
Kirkkokatu 12
15140 Lahti

0295 025 000http://www.ely-keskus.fi/web/ely/ely-hame

NTM-centralerna är statliga myndigheter som främjar den regionala utvecklingen genom att sköta statsförvaltningens uppgifter och utveckling. NTM-centralerna sköter uppgifter i anslutning till näringar, arbetskraft, kunnande samt trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser. NTM-centralerna utvecklar och stöder ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar välfärd.

Följ Hämeen ELY-keskus

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Hämeen ELY-keskus

Hämeessä lokakuussa 19 145 työtöntä työnhakijaa23.11.2021 08:06:29 EET | Tiedote

Kanta- ja Päijät-Hämeen kunnissa oli lokakuun lopussa 19 145 työtöntä työnhakijaa, joista 1457 kokoaikaisesti lomautettuja. Tämä on 2385 vähemmän (-11 %) kuin vuosi sitten, mutta yhä 2752 enemmän kuin lokakuussa kaksi vuotta aiemmin. Lasku vuodentakaisesta johtui edelleen erityisesti lomautettujen määrän vähentymisestä (-1950), mutta myös muiden työttömien (-435) määrä laski. Syyskuusta lokakuuhun työttömien kokonaismäärä TE-toimistossa ja alueen kuntakokeiluissa väheni 300:lla. Tiedot ilmenevät Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksesta.

Työttömien määrä väheni nopeammin Päijät-Hämeessä kuin Kanta-Hämeessä26.10.2021 08:05:09 EEST | Tiedote

Kanta- ja Päijät-Hämeen kunnissa oli syyskuun lopussa 19 445 työtöntä työnhakijaa, joista 1458 kokoaikaisesti lomautettuja. Tämä on 2121 vähemmän (-10 %) kuin vuosi sitten, mutta edelleen 3115 enemmän kuin syyskuussa kaksi vuotta aiemmin. Lasku vuodentakaisesta tuli edelleen varsinkin lomautettujen määrän vähentymisestä (-1886), mutta myös muiden työttömien (-235) määrä laski. Elokuusta syyskuuhun työttömien kokonaismäärä TE-toimistossa ja alueen kuntakokeiluissa väheni 740:llä. Tiedot ilmenevät Hämeen ELY-keskuksen työllisyyskatsauksesta.

Hämeenlinnassa Vanajan sillan uusimistyö on alkamassa, työn ajaksi ei painorajoitusta Turun valtatielle (vt 10)21.10.2021 08:00:02 EEST | Tiedote

Siltatyöt käynnistyvät lokakuun lopulla ja ne aiheuttavat muutoksia valtatie Turun valtatien (vt 10) liikennejärjestelyihin marraskuun lopulla. Sillan uusimistyö ja siihen liittyvät tienrakennustyöt kestävät vajaan vuoden ajan. Ajoneuvoliikenteen kiertotienä käytettävälle kevyen liikenteen sillalle ei täydentävien kantavuuslaskelmien mukaan tarvitse asettaa painorajoitusta rakennustyön ajaksi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum