Vaasan kaupunki - Vasa stad

I Vasa börjar i höst ett försök med tvåårig förskoleundervisning

Dela

Vasa stad har valts med i ett försök med tvåårig förskoleundervisning, som genomförs av undervisnings- och kulturministeriet. Försöket börjar i augusti 2021 och avslutas i maj 2024.

En del av de barn i Vasa som är födda 2016 och 2017, och som alltså fyller fem år i år eller nästa år, har möjlighet att pröva på tvåårig förskoleundervisning från och med augusti. Normalt börjar förskoleundervisningen då barnet är 6 år.

De enheter inom Vasas småbarnspedagogik där försöket börjar i augusti väljs ut under våren och det informeras mera om dem senare både direkt till familjerna och också mera vidsträckt.

- Undervisnings- och kulturministeriet väljer genom slumpmässigt urval de verksamhetsställen, där det i Vasa kommer att ordnas tvåårig förskoleundervisning. Hos oss deltar både finskspråkiga och svenskspråkiga enheter inom småbarnspedagogiken i försöket, säger servicechef Hanna Valkeinen vid Vasa stads småbarnspedagogik.

Förskoleundervisningen är avgiftsfri för familjerna. För de barn som deltar i försöket är den tvååriga förskoleundervisningen obligatorisk på samma sätt som den nuvarande förskoleundervisningen.

Målet är att stärka jämlikheten i utbildningen

Syftet med det riksomfattande försöket är att stärka jämlikheten i utbildningen samt att utveckla förskoleundervisningens kvalitet och genomslag.

- I försöket utreds också kontinuiteten mellan småbarnspedagogiken, förskole-undervisningen och den inledande undervisningen, familjernas serviceval, och erhålls information om hur tvåårig förskoleundervisning påverkar barns förutsättningar för utveckling och lärande samt deras sociala färdigheter och utvecklingen av en sund självkänsla, berättar Valkeinen.

Till ministeriets försök valdes genom slumpmässigt urval totalt 105 kommuner. Förutom dessa kommuner har man valt ut försökskommuner som inte ordnar tvåårig förskoleundervisning, men fungerar som kontrollkommuner.

Med i försöket i Vasa är både 5-åringar som deltar i den tvååriga förskoleundervisningen och kontrollgrupper där 5-åringarna är med i småbarnspedagogiken. På riksnivå uppskattas det att 10 000 barn deltar i försöket.

Pedagogik som grundar sig på lek och undersökande observationer

Utbildningsstyrelsen har utarbetat grunder för en läroplan för försöket med tvåårig förskoleundervisning, och de finns på utbildningsstyrelsens webbplats.

I grunderna beaktas de 5-åriga barn som är med i försöket och som är yngre än tidigare. I grunderna för en läroplan för försöket framhävs en barncentrerad pedagogik som grundar sig på lek och undersökande observationer samt sörjandet för barnens välbefinnande. Inga mål ställs för barnens kunnande, utan i den tvååriga förskoleundervisningen får varje barn lära sig i egen takt.

-Utgående från denna utbildningsstyrelsens plan utarbetar Vasa en egen lokal läroplan för försöket och den tas i bruk vid försöksverksamhetsställena i augusti 2021, säger Valkeinen.

Kontakter

servicechef Hanna Valkeinen, tfn 040-192 3786, hanna.valkeinen@edu.vaasa.fi

Länkar

Om

Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vaasan kaupunki - Vasa stad
PL / PB 3
65101 Vaasa

+358 6 325 1111http://www.vaasa.fi

Vasa stad

Alltid soliga Vasa är Nordens energihuvudstad som förenar innovativitet, teknologi, högklassiga tjänster, mångsidigt utbildnings- och kulturutbud och positiv energi.

Följ Vaasan kaupunki - Vasa stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vaasan kaupunki - Vasa stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum