Vaasan kaupunki - Vasa stad

I Vasa och Laihela skapas en unik lägesbild av barnfamiljernas välmående

Dela

I ett projekt som reder ut skillnaderna i välmående mellan barn, unga och barnfamiljer letas det efter verksamhetsmodeller av nya slag genom informationsledning. Projektet har tagit ett betydande steg framåt. Tillståndsmyndigheten för social- och hälsovårdsdata – Findata har beviljat projektet ett omfattande dataanvändningstillstånd ur flera nationella registerkällor. Med de uppgifter som fås ur registren kommer man åt bakgrundsfaktorerna till välmående.

- Lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården gör det möjligt att utveckla kundorienterade tjänster på en helt ny nivå. Registerforskning inom flera områden ger anonymiserat en exakt bild av målgruppens verkliga behov. En täckande förståelse av behoven som sträcker sig över flera områden är utgångspunkten för att fungerande tjänster ska kunna utvecklas” konstaterar ledningskonsulten, teknologiedoktor Pasi Lehtimäki från Gofore Oyj, som har varit med i projektet. 

Bakom godkännandet av dataanvändningstillståndet finns en lång process, ansökan om dataanvändningstillstånd har lämnats in i juni 2020. Aldrig tidigare har ett dataanvändningstillstånd beviljats för ett användningsändamål av motsvarande omfattning, vilket gör att det är viktigt att försäkra sig om att uppgifterna används på ett säkert sätt. För utvecklandet av tjänsterna har valts de viktigaste informationskällorna utgående från analyserad data. Som metod används registerforskning, som redan länge har varit i användning inom vetenskapssamfundet.

Gofores utsedda analytiker behandlar registermaterial i Findatas informationssäkra driftmiljö. I materialet kan man inte identifiera enskilda familjer, utan data sammanställs på befolkningsnivå. Sakkunniga inom kommunernas sektorer preciserar och vidarebearbetar med hjälp av avancerad analys den lägesbild som sammanställts av barnfamiljernas välmående. 

Etisk bedömning med under hela projektet

För att avancerad analys ska kunna utnyttjas förutsätts att de fenomen som ska studeras och de väsentligaste data kan identifieras. Vi har valt mätare som beskriver de faktorer som skyddar och de som försämrar familjernas välmående utifrån erfarenhetsdata från undersökningar och sakkunniga. Som resultat av en övervägning har för fortsatt bearbetning valts 11 fenomen som beskriver barnfamiljernas välmående. Genom fenomenen behandlas bl.a. sambandet mellan å ena sidan inkomster, hälsa och utbildning och å andra sidan välmående.

- Den etiska prövningen har under våren konkretiserats i de val som vi har gjort i samarbete med sakkunniga. I bedömningarna har det varit viktigt att förstå skillnaden mellan data som är av betydelse och data som är betydelselös, då vi vill få en bättre helhetsbild t.ex. av olika krissituationer då det gäller hur föräldrarna orkar, säger projektkoordinator Sanni Tuomiaho. 

Som stöd för den etiska bedömningen har också utomstående sakkunskap använts.

- Speciellt för detta projekt är att den etiska bedömningen finns med under hela projektet. Vi kan reagera snabbt på de etiska frågor som dyker upp. Samtidigt skapar vi verksamhetsmodeller, som också andra aktörer kan ha nytta av i fortsättningen”, konstaterar etiker Anna Seppänen, som stöder den etiska processen. Hon är verkställande direktör för CoHumans.

Finansministeriet finansierar kommunernas gemensamma utvecklande

Projektet om en avancerad analys vid informationsledningen av servicen för barnfamiljer inom kommunorganisationen har för utvecklingsarbetet beviljats statsunderstöd ur incitamentssystemet för digitalisering i kommunerna från Finansministeriet för åren 2020−2021.

Det riksomfattande LEA-projektet genomförs inom ramen för fyra delprojekt: Vasa−Laihela, Tammerfors−Ylöjärvi, Vanda och Björneborg. Tammerfors administrerar det gemensamma projektet och ansvarar för ekonomin. Gofore Oyj ansvarar för processen med att genomföra projektet och för hanteringen av innehållet. 

Service för barnfamiljer och avancerad analys

Nyckelord

Kontakter

Projektkoordinator Sanni Tuomiaho
sanni.tuomiaho@vasa.fi, tfn 040 482 5171

Utvecklingschef Tatu Karppinen
tatu.karppinen@vasa.fi, tfn 040 149 5223

Länkar

Om

Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vaasan kaupunki - Vasa stad
PL / PB 3
65101 Vaasa

+358 6 325 1111http://www.vaasa.fi

Vasa stad

Alltid soliga Vasa är Nordens energihuvudstad som förenar innovativitet, teknologi, högklassiga tjänster, mångsidigt utbildnings- och kulturutbud och positiv energi.

Följ Vaasan kaupunki - Vasa stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vaasan kaupunki - Vasa stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum