Onrego Oy

ICT-alan murros on nopeasti aiheuttanut osaamisvajetta - ratkaisuna julkisen pilven akatemia

Jaa

Onrego Oy, yksityinen konsulttiyritys aloittaa syksyllä 2018 julkisen pilven akatemian toteutukset. Kyseessä on virallinen ammattitutkinto, jonka avulla parannetaan ICT-alan lisäkoulutusmahdollisuuksia ja nostetaan osaamisen tasoa digitaalisessa murroksessa.

ICT-alan murros on nopeasti aiheuttanut osaamisvajetta

Digitalisaatio tulee aiheuttamaan suuren osaamistarpeen kasvun suomalaisissa yhtiössä. Kilpailukykyä globaaleja toimijoita vastaan tarvitaan. Hyvä esimerkki on Amazon Go, joka teknologiaa ja digitalisaatioita hyödyntäen muuttaa päivittäistavarakaupan asiakaskokemuksia ja toimintatapoja.

Espoolainen konsulttiyritys Onrego haluaa mahdollistaa osaamisloikan suomalaisille ICT-alan osaajille julkisen pilven akatemian avulla. Onregon näkemyksen mukaan suomalaisissa yhtiössä tarvitaan suuri osaamisharppaus, jotta digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet kyetään hyödyntämään.

Julkisen pilven akatemia

Julkisen pilven akatemia on IT-tuotannon parissa työskenteleville kehitetty ketterä, työn ohella suoritettava tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinnosta räätälöity ammattitaitoa parantava opintokokonaisuus.  Työnantajan sponsoroiman akatemian suorittanut ymmärtää julkisen pilven palvelut, on ajan tasalla pilven kehityksen kanssa ja on päivittänyt oman osaamisensa.

Tarve akatemialle ilmeinen

Onrego on tehnyt modernia pilvi-infrastruktuuria jo pitkään. Onrego on auttanut satoja yrityksiä pilvimalliin siirtymisessä ja kehitys jatkuu positiivisena. Haasteena yrityksille onkin ulkoistetun toimijan rakentaman mallin kehittäminen ja koko potentiaalin hyödyntäminen ilman ulkoista apua.

– Vaikka olemmekin yksityinen konsulttiyritys, meillä on tahtotila kehittää ja parantaa koko pilvimaailmaa. Ei riitä, että autamme yrityksiä rakentamaan uutta infrastruktuuria, haluamme myös auttaa yrityksiä hyödyntämään uutta infrastruktuuria maksimipotentiaaliin, kertoo Onregon toimitusjohtaja Jarno Mäki. – Teemme paljon konsultointia opetuksellisen työpajamallin kautta, joten syntyi ajatus: Mitä jos emme vain konsultoisi, vaan myös kouluttaisi entistä aktiivisemmin?

ICT-alan työntekijöillä huoli osaamisen ylläpitämisestä

YTN Tietotekniikan palveluala ja Tietoala ry toteuttivat kyselytutkimuksen Suomessa IT-alalla työskenteleville edunvalvontaa pohdittaessa. IT-alan asiantuntijat olivat erityisen huolissaan oman osaamisen kehittämisestä, sillä ICT-alalla osaaminen myös vanhenee nopeasti.

Huhti- ja toukokuussa 2018 toteutettuun kyselyyn vastasi yli 800 Suomessa työskentelevää IT-alan ammattilaista. Vastaajista 95% työskenteli vakituisessa, kokopäiväisessä työsuhteessa IT-alalla. 47% vastaajista koki, että työelämää tulisi kehittää erityisesti osaamisen ylläpitämisen ja kehittämisen osalta (www.ytn.fi, Ajankohtaista 16.5.2018).

Jatkuvasti kehittyvä valmennusmalli

Koska julkisen pilven kehitys on niin nopeaa, ei virallinen opetusmaailmakaan pysy menossa mukana. Onregon kehittämän julkisen pilven akatemian ydin on ketterässä opetusmallissa. Valmennus tapahtuu pääasiallisesti etäopiskeluna omassa toimintaympäristössä suoraan pilvessä.

Vaikka valmennus kokonaisuudessaan kestääkin noin puolitoista vuotta, on se silti aina ajantasainen – opetusmateriaalia päivitetään jatkuvasti julkisen pilven kehityksen mukana. Valmentajat ovat paitsi pilviarkkitehtuurin huippuosaajia, myös sertifioituja julkisen pilven kouluttajia (Microsoft Certified Trainer).

Kaikki akatemiassa opiskeluun liittyvä materiaali on opiskelijoiden käytettävissä materiaalipankeissa koko tutkinnon suorittamisen ajan. Tähän sisältyy lähdekirjasto, videomateriaalit, kouluttajan materiaalit, harjoitustehtävät ja harjoitusympäristö pilvessä. Tutkinnossa keskitytään käytännön tekemiseen ja opiskelija voi jo opiskellessaan kehittää työnantajan pilviympäristöä.

Valmennus kehittää organisaation omaa toimintaa

Etäopiskelun ja lähiopetuksen lisäksi suoritetaan harjoituksia, testejä ja tehtäviä – omaan, päivittäiseen työhön sisällytettynä. Valmennus kehittää jo käynnissä ollessaan yrityksen omaa toimintaa. Valmennus antaa myös valmiudet suorittaa useita kansainvälisiä IT-sertifiointeja.

– Kun työntekijä lähtee kouluttautumaan organisaation ulkopuolelle, voi työnantajan olla vaikea nähdä siitä saatavaa hyötyä, varsinkin jos kustannus on korkea. Kehitimme valmennukseen mallin, josta työnantaja saa lisäarvoa toimintaansa jo alkumetreiltä, kertoo Onregon Senior Account Executive, Kenneth Haapala, joka vastaa Onregolla valmennuksista. – Meillä on kaksi eri toteutustapaa, julkinen toteutus, johon kuka tahansa voi työnantajansa sponsoroimana ilmoittautua, sekä organisaatioille räätälöityjä omia toteutuksia. Räätälöidyt toteutukset integroidaan päivittäiseen toimintaan hyvin vahvasti, jatkaa Haapala

Valmennukseen hakeutuminen

Onrego Valmennus
020 7191 430
valmennus@onrego.fi                
https://onrego.fi/julkisen-pilven-ammattitutkinto/

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Valmennus:
Kenneth Haapala
040 5109 109
kenneth.haapala@onrego.fi

Media:
Maija Neenberg
040 664 5195
maija.neenberg@onrego.fi

Jarno Mäki
0400 540 502
jarno.maki@onrego.fi

Kuvat

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Onrego Oy
Keilaranta 1
02150 Espoo

http://www.onrego.fi

Onrego Oy on nopeasti kasvava IT-konsultointiyritys pilvikehityksen huipulla: Hallitun, saavutettavan ja turvallisen julkisen pilven, pilvi-infran ja pilvialustojen ammattilainen. Onrego toteuttaa ja modernisoi teknologiaympäristöjä pilvipohjaisien infra-arkkitehtuurien avulla. Ylläpidettynä.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista jo ennen kuin ne uutisoidaan? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi yhtä aikaa suomalaisen median kanssa. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.