Aluehallintovirasto

Idrottsmöjligheter för alla - 8 miljoner euro för idrottsanläggningar

Dela

Ett stort antal projekt beviljades understöd som stöder finländarnas möjligheter till fysiska aktiviteter av regionförvaltningsverket.

Regionförvaltningsverken har fattat besluten om statsunderstöd för bygge av idrottsanläggningar för året 2020. Runt om i Finland fick 122 projekt sammanlagt cirka 8 miljoner euro i understöd. Med understöden för bygge av idrottsanläggningar bygger man nya idrottsanläggningar och reparerar befintliga platser.

Understöden som beviljades i år fokuserade på näridrottsplatser för barn och unga samt på att förbättra förutsättningarna för motions- och hälsoidrott. Genom att exempelvis utveckla daghemmens och skolornas gårdar ökas barnens möjligheter till fysisk aktivitet i vardagen. Understöden för bygge av idrottsanläggningar gagnar emellertid finländare i alla åldrar. Med understöden stöder man många idrottsanläggningar med låg tröskel som är gratis och tillgängliga för alla. Understöden gör det dessutom möjligt att prova nya grenar i det egna närområdet.

Beviljade understöd efter region

Understöd för bygge av idrottsanläggningar beviljades totalt 8 045 000 euro år 2020. Bakom länkarna ser du närmare uppgifter om vilka projekt som fick understöd i det aktuella regionförvaltningsverkets område:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Beviljade 3 328 000 euro i understöd till 52 projekt.

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Beviljade 850 000 euro i understöd till 14 projekt.

Regionförvaltningsverket i Lappland
Beviljade 480 000 euro i understöd till 11 projekt.

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Beviljade 750 000 euro i understöd till 10 projekt.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Beviljade 1 937 000 euro i understöd till 28 projekt.

Regionförvaltningsverket i Norra Finland
Beviljade 700 000 euro i understöd till fem projekt.

Regionförvaltningsverkets understöd för fysiska aktiviteter

Regionförvaltningsverken beviljar årligen över 50 miljoner euro i statsunderstöd till barn- och ungdomsverksamhet, bibliotek och motionsprojekt. Understöden till de olika motionsprojekten bidrar till att öka olika målgruppers fysiska aktivitet och välmående. Genom understöden förbättras tillgången till idrottstjänster överallt i Finland.

Med understöden för bygge av idrottsanläggningar främjas i synnerhet bygge och reparation av idrottsanläggningar som kan användas av stora användargrupper. Regionförvaltningsverket beviljar understöd för idrottsanläggningsprojekt vars budgeterade kostnader är högst 700 000 euro (moms 0 %).

Statsunderstöd för bygge av idrottsanläggningar kan sökas av regionförvaltningsverket före utgången av året innan bygget börjar. Ansökan om understöd görs i regionförvaltningen e-tjänst.

Mer information:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland: överinspektör Sixten Wackström, tfn 0295 016 565 
Regionförvaltningsverket i Östra Finland: direktör Matti Ruuska, tfn 0295 016 521
Regionförvaltningsverket i Lappland: överinspektör för idrottsväsendet Kai-Matti Joona, tfn 0295 017 396
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland: överinspektör för idrottsväsendet Marie Rautio-Sipilä, tfn 0295 018 069
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland: överinspektör Jarkko Rantamäki, tfn 0295 018 832
Regionförvaltningsverket i Norra Finland: överinspektör för idrottsväsendet Ulla Silventoinen, tfn 0295 017 663

fornamn.efternamn@rfv.fi

Om

Aluehallintovirasto
AluehallintovirastoRegionförvaltningsverket arbetar för att människors grundläggande fri- och rättigheter ska tillgodoses och främjar tillgången till basservice. Vi bidrar även till miljöskyddet, ett hållbart utnyttjande av miljön, den inre säkerheten samt sunda och trygga levnads- och arbetsmiljöer. Inom våra respektive regioner har vi också hand om de väglednings- och tillsynsuppgifter som finns angivna i lag och verkställer lagstiftningen. Regionförvaltningsverkets verksamhet styrs av åtta ministerier.

Följ Aluehallintovirasto

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Aluehallintovirasto

Suomen on oltava oikeudenmukainen ja yhdenvertainen maa myös pohjoissuomalaisille ikääntyville ihmisille (Pohjois-Suomi)24.9.2020 11:11:38 EESTTiedote

Ylijohtaja Terttu Savolainen esitteli Oulun seurakuntien 24.9.2020 järjestämässä Eloisa ikääntyminen -seminaarissa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston näkemyksiä hyvästä ja arvokkaasta vanhuudesta sekä valvonnan roolista vanhusten perusoikeuksien toteutumisessa. Ylijohtaja korosti puheessaan, että yhtä tekijää, joka olisi ratkaiseva vanhustyön onnistumisessa tai kehittämiskohteissa ei ole.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum